Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Guillermo Mantilla-Soler

Emeritus professorit

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö
Johanna GladerHR-koordinaattori
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Taloushallinto
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri Lomalla 10.8.

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Ville Turunen

Tutkijatohtorit

Estuardo Alpírez Bock
Giovanni Barbarino
Prashanta Garain
Tom Gustafsson
Lauri Hitruhin
Florian Kohl
Annachiara Korchmáros
Tuomas Lahtinen
Jie Li
Sauli Lindberg
Taneli Luotoniemi
Hossein Mostafaei
Carlos Mudarra
Luca Sodomaco
Matias Vestberg
Christian Webb

Tohtorikoulutettavat

Matteo Allaix
Juho Andelmin
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Nikita Belyak
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Lucas Dias Condeixa
Stavros Evdoridis
Mikko Harju
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Laura Jakobsson
Pihla Karanko
Joona Karjalainen
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Jussi Leppinen
Niko Lietzén
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Lauri Perkkiö
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Paavo Raittinen
Juho Roponen
Anton von Schantz
Nourhan Shafik
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo
Julian Weigt

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Osama Abuzaid
Napoleon Freitas Paajanen
Pasi Hakulinen
Altti Jääskeläinen
Miko Karjalainen
Sonja Kokkonen
Helmiina Kontio
Joonas Laaksonen
Mirva Laatunen
Janne Lahti
Andrea Lyly
Okko Makkonen
Lauri Nyman
Aapo Pajala
Nerissa Shakespeare
Henri Södergård
Miikka Tiainen
Jaan Tollander de Balsch
Selim Virtanen
Emilia Vuola
Luisa Zeppelin
Miia Palmu

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi