Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Eveliina Peltola
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Emeritus professorit

Harri Ehtamo
Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna
Rolf Stenberg

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö
Johanna GladerHR-koordinaattori
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Taloushallinto
David RadnellAkateeminen Koordinaattori
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Tuomas Sahlsten
Ville Turunen
Jonas Tölle
Haichao Wang

Tutkijatohtorit

Juho Andelmin
Giovanni Barbarino
Emilia Blåsten
Tom Gustafsson
Erik Hieta-aho
Florian Kohl
Shinji Koshida
Philip Lederer
Mika Malinen
Maria Quintana Ponce
Luca Sodomaco
Diego Villamizar Rubiano

Tohtorikoulutettavat

Osama Abuzaid
David Adame Carrillo
Kalle Alaluusua
Matteo Allaix
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Aleksi Avela
Nikita Belyak
Lucas Dias Condeixa
Mikko Harju
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Pihla Karanko
Tuomas Kelomäki
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Jussi Leppinen
Niklas Miller
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Hoa Ngo
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Jaakko Pere
Kirthivaasan Puniamurthy
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Juho Roponen
Nourhan Shafik
Timo Takala
Anton Vavilov
Julian Weigt
Ryan Wood
Zichan Xie

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Elmer Bergman
Janne Lahti
Patrik Lahti
Jani Laine
Vili Nieminen
Leevi Olander
Paula Weller

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi