Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Fabricio OliveiraTutkimuksesta vastaava varajohtaja
Pauliina IlmonenKoulutuksesta vastaava varajohtaja
Chris Brzuska
Antti Hannukainen
Camilla Hollanti
Juha Kinnunen
Oscar Kivinen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Eveliina Peltola
Ahti Salo
Philine Schiewe

Adjunct-professorit

Steven Gabriel
Marcus Greferath
Marko Huhtanen
Risto Lahdelma
Afzal Siddiqui
Kai Virtanen

Emeritusprofessorit

Harri Ehtamo
Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Teknologiapäällikkö 
Kenrick Bingham
HR-partneri 
Johanna Glader
Järjestelmäasiantuntija 
Matti Harjula
Opintosihteeri 
Tiina HartikainenOpintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Controller 
Paula HämäläinenTaloushallinto
Sihteeri 
Outi Kärkkäinen
Akateeminen Koordinaattori 
David Radnell
Kirjastosihteeri 
Lilija Stelmahova
HR-generalisti 
Minna Westerlund

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Fernando Dias
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Aleksis Koski
Jarmo Malinen
Kirsi Peltonen
Pekka Pere
Sari Rogovin
Ville Turunen
Jonas Tölle
Haichao Wang

Tutkijatohtorit

Delara Behzad
Nikita Belyak
Joanna Bisch
Wilmar Bolaños
Armando Gutiérrez
Liam Hughes
Wontae Kim
Shinji Koshida
Emma-Karoliina Kurki
Augustin Lafay
Ruma Maity
Milo Orlich
Xavier Poncini
Maria Quintana Ponce
Julien Roussillon
Kieran Ryan
Elif Sacikara
Yuya Suzuki
Natalia Vesselinova
Pavlo Yatsyna

Tohtorikoulutettavat

Osama Abuzaid
David Adame Carrillo
Kalle Alaluusua
Matteo Allaix
Antti Autio
Aleksi Avela
Joaquín de la Barra
Luis Brummet
Helmi Hankimaa
Mikko Harju
Olli Herrala
Kai Hippi
Markus Hirvensalo
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Altti Jääskeläinen
Pihla Karanko
Tuomas Kelomäki
Duc Khuat
Vili Kohonen
Nataliia Kushnerchuk
Jussi Leppinen
Félix Lequen
Yu Liu
Teemu Lundström
Okko Makkonen
Lilja Metsälampi
Niklas Miller
Kim Myyryläinen
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Leevi Olander
Anna-Mariya Otsetova
Piyalee Pattanaik
Jaakko Pere
Kirthivaasan Puniamurthy
Juha-Pekka Puska
Patricija Šapokaitė
Moritz Stinzendörfer
Lauri Särkiö
Timo Takala
Topias Terho
Anton Vavilov
Neehar Verma
Johan Vester Dinesen
Joonas Vättö
Paula Weller
Ivy Woo
Ryan Wood
Zichan Xie

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Robin Hagnäs
Fredrik Hagström
Andreas Holmqvist
Markus Holste
Jarkko Jalovaara
David Karpuk
Waltteri Mikael Keus
Jani Laine
Joona Matias Aleksanteri Lindell
Joonatan Linkola
Patrick Linnanen
Leevi Rönty
Markus Virtanen
Reko Wenell

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi