Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Opiskelu

Tietokoneavusteinen matematiikan opetus

Henkilöitä

Pekka Alestalo Heikki Apiola Gustaf Gripenberg Matti Harjula
Juha Kuortti Helle Majander Jarmo Malinen Antti Rasila (*

(* Ryhmän johtaja / yhteyshenkilö

Matta-tutkimusryhmä

Matta-tutkimusryhmän päätavoite on kehittää materiaaleja, teknologioita ja menetelmiä  parantaakseen matematiikan opetusta ja oppimistuloksia Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Tämän tavoitteen tukemiseksi tutkimme e-opetuksen metodologioita sovellettuna matematiikkaan. Olemme lisäksi aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehityksessä.


Yhteistyö

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi