Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ajankohtaista

Kesätyöhaku matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle, deadline 14.2.

25. tammikuuta 2018
Matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan matematiikan ja systeemianalyysin tutkimusharjoittelijoita kesäksi 2018.

Harjoittelijan toimenkuvaan sisältyy tutkimustyön tekeminen jonkin laitoksen tutkimusryhmän yhteydessä sekä muita laitoksen toimintaan liittyviä yleisiä tehtäviä. Tutkimustyön lopputulokset voidaan esittää kandidaatintöinä tai erikoistöinä. Useista aiheista on mahdollista jatkaa diplomityöhön asti.

Tutkimusharjoittelijoilta edellytetään pääsääntöisesti hyvin arvosanoin suoritettuja kahden ensimmäisen vuoden opintoja tai muilla tavoin hankittuja riittäviä esitietoja. Työt voi halutessaan aloittaa jo toukokuun puolella. Palkka on 1915–2106 eur/kk riippuen siitä, missä vaiheessa työntekijä on opinnoissaan.

Hakemuksen tulee koostua sähköisestä hakemuksesta, josta tulee ilmetä toive tutkimusryhmästä, sekä yhdestä PDF-liitteestä, joka sisältää ainakin seuraavat osat:

 • vapaamuotoinen hakemus

 • cv

 • opintorekisteriote (ei tarvitse olla virallinen)

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää

- toive tutkimusryhmästä, jossa työ tehdään. Kerro myös, jos olet jo keskustellut aiheesta mahdollisen ohjaajan kanssa. Voit halutessasi priorisoida useamman vaihtoehdon. Vaihtoehdot ovat
 • Algebra ja diskreetti matematiikka

 • Analyysi

 • Sovellettu matematiikka ja mekaniikka

 • Stokastiikka, matemaattinen fysiikka ja tilastotiede

 • Systeemi- ja operaatiotutkimus

 

Lisätietoja tutkimusryhmistä: https://math.aalto.fi/fi/tutkimus/. Mikäli sinulla on jo mielessäsi tarkempi aihe ja/tai ohjaaja, voit mainita myös tästä (myös vaikka et olisi keskustellut vielä ohjaajan kanssa).

 

- kuvaus mahdollisista aiemmista (kesä)töistäsi laitoksella

- mistä työskentelyajanjaksosta olet kiinnostunut. Kesätyöt kestävät tyypillisesti 3 kuukautta, josta kertyvä viikon lomaoikeus on käytettävä kesän aikana, mielellään heinäkuussa. Jos haluat pitää em. viikon lisäksi palkatonta lomaa, työjakson alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan siten, että 3 kk täyttyy.

Lyhyet kuvaukset tutkimusryhmien tarjoamista kesätyöaiheista:

 

Algebra ja diskreetti matematiikka:

Algebran ja diskreetin matematiikan sateenvarjoryhmässä tutkitaan algebraa ja lukuteoriaa sovelluksineen, algebrallista ja topologista kombinatoriikkaa, algebrallista tilastotiedettä ja algebrallisen geometrian sovelluksia sekä diskreettiä geometriaa. Tänä vuonna meillä on opinnäytetyöaiheita tarjolla algebrasta, lukuteoriasta ja verkkoteoriasta sekä sovelluspuolelta virheenkorjaavista koodeista ja tiedonhaun yksityisyydestä

(https://math.aalto.fi/en/research/discrete/).

 

Analyysi:

Analyysin sateenvarjoryhmässä on tarjolla useita mielenkiintoisia kandidaatin- ja diplomitöitä, joita on mahdollisuus tehdä kesän aikana. Aiheet liittyvät osittaisdifferentaaliyhtälöiden, harmonisen analyysin ja metrisen avaruuden analyysin ajankohtaiseen tutkimukseen. Kesän aikana on mahdollisuus myös suorittaa kursseja ja osallistua kansainvälisiin kesäkouluihin. Tule keskustelemaan lisää Juha Kinnusen, Riikka Korteen ja muiden tutkimusryhmän jäsenten kanssa (https://math.aalto.fi/en/research/analysis/).

 

Sovellettu matematiikka ja mekaniikka:

Sovelletun matematiikan ja mekaniikan sateenvarjoryhmässä voit tehdä opinnäytetyön teorian, käytännön insinööriongelmien ja laskennan risteyskohdassa. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät käänteisongelmien, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden, mekaniikan, puheentutkimuksen, numeerisen analyysin sekä lineaarialgebran menetelmiin ja sovelluksiin (https://math.aalto.fi/en/research/applied/).

 

Stokastiikka, matemaattinen fysiikka ja tilastotiede:

Stokastiikan ja tilastotieteen sateenvarjoryhmässä on tarjolla kesäharjoittelupaikkoja seuraavista aihepiireistä: matemaattinen tilastotiede (funktionaalinen data-analyysi, tilastollinen ääriarvoteoria), stokastiset systeemit (stokastiset verkostomallien analyysi, statistisen fysiikan satunnaismallit), ja matemaattinen fysiikka (symmetriat ja niiden esitykset, kvanttikenttäteorioiden matematiikka) (https://math.aalto.fi/en/research/stochastics/).

 

Systeemi- ja operaatiotutkimus:

Systeemianalyysin laboratorion tutkimusryhmän (http://sal.aalto.fi/en/) tarjoamat kesätyöaiheet liittyvät päätösanalyysiin ja teknistaloudellisiin systeemeihin, optimointiin ja peliteoriaan sekä simulointiin. Aiheet voidaan täsmentää siten, että niistä voi tehdä opinnäytteen. Kandidaatintyön tekijät valmistelevat aiheestaan ohjaajansa kanssa työsuunnitelman, joka esitellään systeemitieteiden kandidaattiseminaarissa 11.6.2018
(
http://sal.aalto.fi/fi/opinnot/kurssit/mat-2.kandi/ohjelma1718). Monista aiheista on mahdollisuus jatkaa diplomityöhön. Tarkempi kuvaus kesätyöaiheista on sivulla http://sal.aalto.fi/fi/toihin/kesatyot/.

 

Huom! Systeemi- ja operaatiotutkimuksen aiheisiin hakevia pyydetään ilmoittamaan hakemuksessaan kiinnostavimpina pitämiensä aiheiden numerot (1-9). Numerot löytyvät täältä http://sal.aalto.fi/fi/toihin/kesatyot/.

Ilmoita numero myös hakulomakkeella tutkimusryhmän toiveen yhteydessä.

Torstaina 1.2. klo 13.00-14.15 Matematiikan laitoksen kahvihuoneessa järjestetään tapaaminen, jossa käydään läpi matematiikan ja systeemianalyysin kandidaattiseminaarien suoritusperiaatteet sekä esitellään eri tutkimusryhmiä, joiden kanssa on mahdollista tehdä kandidaatintyö kesällä. Tervetuloa paikalle! Kahvitarjoilu.

 

 

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa

  

Matematiikka: Riikka Korte riikka.korte@aalto.fi  (lomalla 3.-11.2.)

 

(3.-11.2. Nuutti Hyvönen nuutti.hyvonen@aalto.fi)

  

Systeemi- ja operaatiotutkimus: Juho Roponen juho.roponen@aalto.fi

 

 

Hakeminen:

 

Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy täältä.

  

Täytä sähköinen hakemus liitteineen viimeistään keskiviikkona 14.2.2018.

  

Tee hakemuksesta liitteineen yksi tiedosto ja toimita se yhtenä PDF-tiedostona

 

SukunimiEtunimi.pdf

 

 

Lisätietoja hakuun liittyvistä käytännön kysymyksistä antaa Johanna Glader (puh. 050 411 7666, johanna.glader@aalto.fi). Valinnat tehdään 5.3.2018 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta.

 


Kirsi Peltoselle vuoden 2018 matematiikkapalkinto

9. tammikuuta 2018

Suomen matemaattisen yhdistyksen vuoden 2018 matematiikkapalkinto on annettu Kirsi Peltoselle, joka toimii Aalto-yliopistossa vanhempana yliopistonlehtorina ja Helsingin yliopistossa dosenttina. Peltonen on saanut Suomen matemaattisen yhdistyksen vuoden 2018 matematiikkapalkinnon työstään matematiikan edistämiseksi.

Erityisesti palkitsemisen perusteena on hänen pitkäaikainen, innovatiivinen ja tuloksekas työskentely matematiikan ja taiteen raja-aitojen madaltamiseksi, esimerkiksi kurssit yhdessä Aalto-yliopiston taiteen ja muotoilun tutkijoiden kanssa.

”Koska palkinnon perusteena olivat elinikäiset toimet suomalaisen matematiikan hyväksi, koen sen velvoittavan minua positiivisella tavalla myös jatkossa”, kertoo Kirsi Peltonen.

Rohkeaa ja poikkitieteellistä opetusta

Palkinnon perusteissa mainitaan esimerkkinä Peltosen ohjaama "Kristallikukkia peilisaleissa: Matematiikka kohtaa taiteen ja arkkitehtuurin" –kurssi, jonka päätteeksi 38 opiskelijan ryhmä toteutti viime vuonna Tiedekeskus Heurekassa puolivuotisen "Sensual Mathematics" -näyttelyn.

Näyttely on tätä ennen toteutettu jo kahtena vuonna Aalto-yliopiston tiloissa, ja poikkitieteellisellä kurssilla on monenlaista osaamista.

”Mukana oli tällä kertaa niin ensimmäisen vuoden fukseja kuin väitöskirjaopiskelijoitakin. Puolet opiskelijoista oli Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, loput perustieteistä ja eri insinööritieteistä”, kuvailee Peltonen.

Taiteen ja matematiikan kohtaaminen johti kahdeksaan kolmiulotteiseen teokseen, jotka kuvasivat muun muassa fraktaaleja, origameja ja sävelasteikkoja.

Peltonen on myös kiertänyt eri kouluissa esittelemässä matematiikkaa. Hänen mielestään kuvataiteen ja matematiikan yhdistämisestä hyötyisivät molemmat oppiaineet, ja se lisäisi tieteen ja taiteen kiinteää vuorovaikutusta ja monimuotoisuutta.

”Matematiikan tutkimukseen liittyy tietty taiteellinen aspekti, joka olisi arvokasta saada systemaattisemmin näkyviin myös matematiikan opetukseen kaikille tasoille. Perinteiset käsityötekniikat ja moderni teknologia tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia matematiikan hahmottamiseen eri aistein. Taideaineiden kautta saadaan uutta kosketuspintaa ja onnistumisen kokemuksia myös matematiikkaan syystä tai toisesta turhautuneille", lisää Peltonen lopuksi.

Lisätietoa:

Kirsi Peltonen
Vanhempi yliopistonlehtori
Aalto-yliopisto
kirsi.peltonen@aalto.fi
p. 050 574 7006


Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta 19.1.2018 Tuomas Lahtinen

9. tammikuuta 2018

Vastaväittäjä: Research Professor Emeritus Ralph Keeney, Duke University

 

Kustos: Professor of Practice Kai Virtanen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

 

Lisätietoja


Kirsi Peltonen sai matematiikkapalkinnon - valitsi alan, koska se vaikutti hauskalta

5. tammikuuta 2018
Suomen Matemaattisen Yhdistyksen matematiikkapalkinto annettiin Kirsi Peltoselle.
Aiheesta lisää Karjalainen -lehdessä.

SCI Awards 2017 – winners and nominees

15. joulukuuta 2017

The School of Science celebrated the year 2017 by congratulating the great work done in research, teaching and service.

See SCI Award winners and nominees – and some lovely things said about the winners – below.

Happy holidays and thank you for a fine year's work!

TEAM-BUILDING AND CO-OPERATION AWARD

Nuutti Hyvönen

Nuutti takes care of his duties as programme director efficiently and decisions related to students are never late because of Nuutti. He considers each student as an individual, puts his mind into the special questions of the student, and thinks things through according to the best interest of the student. Nuutti’s exceptional work and co-operative attitude is highly appreciated by students, the department, and Learning Services alike.

SERVICE PERSON OF THE YEAR

Minna Westerlund

“Minna knows everything, solves any problems, and is always ready to take an extra step to make work/research/whatever easy and fluent for others. With her positive can-do attitude she is the soul of the department. Behind her back we call her "supersihteeri Minna" :)”

“Her office door is open, and even when Minna is super busy, she finds time to help. Moreover, Minna is super helpful and never lets you down. She's the reason why everything in our laboratory seems to work and get done effortlessly.”

“Minna is always positive, helpful and overall the best person for her position that I can imagine. She is reliable and her friendly attitude welcomes requests of all kind. She is one the most important persons at the department: she has decades of expertise, which is invaluable and irreplaceable.”


Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnot 2017 professori Camilla Hollannille ja Sabrina Maniscalcolle

12. joulukuuta 2017

Camilla_Hollanti_Aalto_photo_by_Lasse_Lecklin_2.jpg

Professori Camilla Hollanti, kuva Lasse Lecklin.

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2017 Väisälän palkinnot kahdelle ansioituneelle, nousevien alojen tieteentekijälle. Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen professori Camilla Hollanti ja Turun yliopiston professori ja Aalto-yliopiston Adjunct Professor Sabrina Maniscalco ovat omien alojensa huippututkijoita ja edustavat nopeasti kehittyviä ja laajasti kilpailtuja tutkimusaloja.

Camilla Hollanti johtaa Aalto-yliopistossa ryhmää, joka tutkii algebraa, lukuteoriaa, kombinatoriikkaa, koodausteoriaa ja informaatioteoriaa. Niiden menetelmiä Hollanti soveltaa erityisesti viestintäteknologiaan, muun muassa tiedon tallentamiseen pilveen, tiedon salaukseen ja 5G-verkkoihin.

Hollanti on tutkimusvapaalla Aalto-yliopistosta München teknillisen yliopiston vierailevana tutkijana syksyyn 2018 asti.

maniscalco.jpgSabrina Maniscalco on Turun yliopiston teoreettisen fysiikan professori ja Aalto-yliopiston Adjunct Professor sekä Aalto-yliopiston johtaman Suomen Akatemian kvanttiteknologian huippuyksikön varajohtaja. Maniscalcon tutkimusala on kvanttifysiikka ja kvanttiteknologian peruskysymykset. Kvanttiteknologian ala on kiivaasti kilpailtu, sillä kvantti-ilmiöitä hyödyntävät sovellukset kykenevät mullistamaan lukuisia aloja. Kvanttitilojen lomittuminen ja superpositiot mahdollistavat esimerkiksi huippunopean laskennan sekä murtamattomat salaustekniikat, jotka voivat viedä niin informaation käsittelyn, viestintäteknologiat kuin ultraherkät mittausmenetelmät täysin uudelle tasolle.

Maniscalco on tunnettu myös aktiivisena tiedeviestijänä ja tieteen popularisoijana. Hän on järjestänyt muun muassa Finnish Game Jam -tapahtuman tutkijoille ja pelisuunnittelijoille: he luovat pelejä, joilla voidaan ratkoa tieteellisiä ongelmia ja ymmärtää kvantti-ilmiöitä.

Lue lisää Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilta.

(Sabrina Maniscalcon kuva: Turun yliopisto.)


Stochastic Sauna, 19.12.2017, sali U3, 10:15-17:15

7. joulukuuta 2017

Stochastic Sauna is a traditional workshop that brings together researchers and students working on probability, statistics, and their applications. This year the workshop is held on Tuesday 19 Dec 2017 at Aalto University.

The confirmed speakers are:

 

- Roland Bauerschmidt (University of Cambridge)

- Aristides Gionis (Aalto University)

- Mikko Pakkanen (Imperial College London)

- Eveliina Peltola (University of Geneva)

- Jaakko Peltonen (University of Tampere)

- Lauri Viitasaari (University of Helsinki)

 

The registration form, and more detailed information is available on the web page:

https://math.aalto.fi/en/research/stochastics/sauna2017/


Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia keväälle 2018

16. lokakuuta 2017

Matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan

Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia kevätlukukaudelle 2018

Matematiikka:
Hakijoilta edellytetään vähintään 20 op:n matematiikan yliopisto-opintoja hyvin arvosanoin ja kiinnostusta opetustyöhön. Aiempi opetuskokemus katsotaan ansioksi, mutta ei ole välttämätöntä. Uusille tuntiopettajille tarjottavat opetustehtävät ovat pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden matematiikan kurssien laskuharjoitusassistentin tehtäviä. Työ on osa-aikaista (4 h/viikko).

Systeemianalyysi
Hakijoilta edellytetään kyseisen kurssin aiempaa suorittamista sekä kiinnostusta opetustyöhön. Työ on osa-aikaista (2 tai 4 h/viikko). Tuntiopettajia haetaan seuraaville kursseille: MS-C2105 Optimoinnin perusteet (tälle kurssille otetaan useampia opettajia), MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt (tälle kurssille otetaan useampia opettajia); MS-C2132 Systeemianalyysilaboratorio I; MS-E2134 Decision making and problem solving; MS-E2146 Integer programming; MS-E2148 Dynamic optimization; MS-E2170 Simulation; SCI-C0200 Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio (tälle kurssille otetaan useampia opettajia)
--
Työtehtäviin kuuluu harjoitusryhmän vetämisen lisäksi harjoitustehtävien ja kokeiden tarkastusta. Palkkaus on koulutuksesta riippuen 30-35 euroa/opetustunti. Opetustuntien kokonaismäärään lisätään myöhemmin määriteltävä kiinteä tuntimäärä harjoitustehtävien ja kokeiden tarkastuksesta.

Hae tätä paikkaa tästä.

Sähköisen hakemuksen liitteeksi tarvitaan pdf-muodossa CV ja opintorekisteriote (sähköisesti tilattu riittää) sekä vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi myös
- millä kursseilla olet kiinnostunut opettamaan, sekä
- millä kielillä olet valmis opettamaan (suomi/ruotsi/englanti).

Hakemus on jätettävä viimeistään ma 6.11.2017.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan vastaamaan sähköiseen työhaastatteluun joulukuussa.

Lisätietoja:
- systeemianalyysi: kimmo.berg(at)aalto.fi
- matematiikka: jarmo.malinen(at)aalto.fi ja ville.turunen(at)aalto.fi
- työsuhdeasiat: johanna.glader(at)aalto.fi

Huom. Jos olet toiminut aiemmin tuntiopettajana, käytä lyhyempää hakumenettelyä. Pyydä tätä varten linkki osoitteesta johanna.glader(at)aalto.fi, ellet ole saanut henkilökohtaista sähköpostia.

 

 

 

 


Englanninkielinen tekniikan kandidaattiohjelma käynnistyy 2018

12. lokakuuta 2017

Aalto-yliopistossa alkaa syksyllä 2018 uusi tekniikan alan englanninkielinen kandidaattiohjelma Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology. Ohjelmassa mukana ovat kaikki tekniikan korkeakoulut Aallossa.

Uudessa ohjelmassa perusopinnot ovat yhteiset ja ne keskittyvät vahvasti matemaattisiin ja laskennallisiin menetelmiin sekä vahvaan tietotekniseen osaamiseen. Näistä näkökulmista suunnitellaan kaikkien korkeakoulujen pääaineet.

Ensimmäisellä hakukierroksella tammikuussa 2018 hakukohteita on kaksi: Perustieteiden korkeakoulun Data Science ja Sähkötekniikan korkeakoulun Digital Systems and Design. Kemian tekniikan ja Insinööritieteiden korkeakoulujen tuottamat pääaineet ja hakukohteet vahvistuvat ensi vuoden aikana.

Lisäksi suunnitteilla on mahdollisesti muitakin korkeakoulurajat ylittäviä pääaineita. Sisäänotto ensimmäisenä vuonna on 25 opiskelijaa per hakukohde, mutta pitkällä tähtäimellä ohjelmaan tavoitellaan vuosittain reilua 100 uutta opiskelijaa. 

Huippuosaajia digiyhteiskunnan tarpeisiin

Perustieteiden korkeakoulun dekaani Jouko Lampinen näkee uuden kandidaattiohjelman merkittävänä.

”Digitalisaatio muuttaa maailmaa nopeammin kuin mikään aiempi teollinen vallankumous. Tekoälyn, datatieteen ja automatisaation vaikutukset menevät syvälle kaikille toimialoille niin tekniikassa kuin taloudessa. Aallon uusi englanninkielinen kandidaattiohjelma vastaa tähän haasteeseen.”

”Emme rakentaneet kopiota perinteisestä teknis-luonnontieteellisestä kandiohjelmasta, vaan ohjelman perusta on vahvat matemaattiset ja tietotekniikan taidot. Pääaineissa opiskelijat voivat jatkaa syventymistä datatieteeseen ja tekoälyyn tai digitaalisten järjestelmien suunnitteluun, aloille joilla on huutava huippuosaajien tarve. Ohjelmaa laajennetaan tulevina vuosina niin, että pääaineissa voi suuntautua monille tekniikan eri aloille. Ohjelma täydentää erinomaisesti Aallon panosta digitaalisen vallankumouksen veturina Suomen teollisuudessa ja elinkeinoelämässä”, kertoo Jouko Lampinen.

Opiskelijavalinnat todistusten pohjalta

Ohjelmassa ei ole pääsykokeita, vaan kaikki opiskelijat valitaan todistusten perusteella. Ohjelmaan tulee olemaan kaksi sisäänpääsyväylää:
-    Suomalaisen ylioppilastutkinnon tai Suomessa kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, RP) suorittaneet valitaan DIA-valinnan* mukaisesti todistusvalinnalla.
-    Kansainvälisiltä hakijoilta vaaditaan SAT-testin suorittaminen sekä SAT Subject Test matematiikasta.

Hakuaika Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology -ohjelmaan on 9. – 24.1.2018.
Tarkat valintaohjeet päivitetään lokakuun aikana Aalto-yliopiston Studies-hakusivuille.
 

* Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta

Kuva: Aino Huovio


01.11.2017: Fintech-seminaarisarja marraskuun keskiviikkoina

1. marraskuuta 2017 16.15

fintech.png

Fintech-seminaarisarja marraskuussa 2017

Aalto-yliopisto järjestää kaikille avoimen Fintech-seminaarisarjan marraskuun keskiviikkoina 1.11., 8.11., 15.11., 22.11. ja ti 28.11. kello 16.15-18.00. Seminaarisarjassa käsitellään eri näkökulmista digitalisaation, fintech-alan start up -yritysten, uusien teknologioiden ja massadatan sekä regularisaation vaikutusta rahoitussektoriin. Luennoilla käsitellään rahoitusalalla tapahtuvaa muutosta sekä perinteisten toimialojen että Fintech start up –yritysten näkökulmasta.

Seminaarisarja on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautuminen on suotavaa osanottajien määrän arvioimiseksi. Tässä ilmoittaudutaan sekä koko sarjaan että yksittäiseen tilaisuuteen: https://www.webropolsurveys.com/S/2DCB3398CF99CD1F.par

Seminaari-aikataulu

Seminaaritilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin kello 16.15-18.00 Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella TUAS-talon luentosalissa TU1. Osoite: Maarintie 8.
Sijanti | Otaniemen kampuskartta(pdf) 

 

Luentojen aiheet (tarkennetaan, katso Fintech2017.aalto.fi )

Keskiviikko 1.11.  Kirsi Larkiala, Grannenfelt Finance; Lasse Mäkelä, Invesdor

Keskiviikko 8.11.  Jarkko Turunen, Nordea Open Banking; Mikael Rautanen, Inderes

Keskiviikko 15.11. Kristian Luoma, OP; Jussi Kallasvuo, Evervest

Keskiviikko 22.11.  Jeremias Kangas, Localbitcoins; Henry Brade, Prasos

Tiistai 28.11. (huomaa viikonpäivä) Philip Relander, Bearingpoint; RegTech, TBC; Risto Virkkala, Alexander Yin, TCG, AliPay

 

Lisätiedot: Fintech2017.aalto.fi

Ruth.Kaila@aalto.fi, Perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

 


Call for Submissions: Radical Relevances Conference

6. syyskuuta 2017

FIRST GLOBAL RADICAL RELEVANCES CONFERENCE
25–27 April 2018, Aalto University, Helsinki, Finland

Call for submissions by 30 September

The First Global Radical Relevances Conference asks: How do economic, social, and cultural practices reflect the global uncertainty of today with its shifting geopolitics and environmental realities? How to engage in new ways of thinking about and practicing in terms of human and nonhuman co-existence and flourishing in the midst of vast predictable and unpredictable planetary transformations? How to study the relevances of certain objective realities that nevertheless escape the sensory equipment of an individual?

We call for social and natural scientists, artists, philosophers and activists to go beyond the rational or rationalized to the actual relevances underlying human activity. Such a focus requires not only more attention to everyday life, but also novel methodologies and research designs. We call for thinking about how to mobilize objectively relevant ideas to people so that these become relevant in their everyday life – both at work and home. The conference aims at serious de-normalization of the status quo, yet even more importantly, to explore, formalize, and theorize answers and resolutions to the urgent and massive problems that humanity and the planet face.

The theme for this first conference is open. However, if possible, our interests converge towards two, seemingly unconnected topics: the Arctic region and health-beyond-human. Melting ice caps on Greenland not only dislodge natural resources to mining, drilling and damming, but NATO camps formerly buried by ice now exude toxins into the thawed flows. Inuit women – sharing a similar fate with the ice bear, another large carnivore mammal from the same region – have the largest amounts of heavy metals in their mother’s milk. In addition to the melting ice, global winds converge pollutants from the rest of the world to Greenland and the Arctic Sea. Indeed, we learn from the Inuit and the ice-bear that on this planet, there is no remoteness, no outside.

Submission forms

1. Essay submissions

Please submit your long abstract (of 1 000–1 500 words) or short paper (max. 3 000 words) to info@radicalrelevances.com by the 30th of September 2017. Please, include any images, tables, or diagrams at low resolution at this phase. Please, state Title, Author(s), and Email Address. Upon acceptance to conference we ask you to submit a full paper of max. 8 000 words.

2. Art and other submissions

You may also submit works in other forms – for instance, a poster, performance, workshop, or an intervention. Tell us about the work you would like to present and we will be in touch with you to find appropriate ways to include it in the limited settings of our conference. Please submit your proposal (max 1500 words) to info@radicalrelevances.com by 30th of September, 2017. Please include images only at low resolution at this phase. If applicable, add links to online video and/or audio material. Please state Title, Author(s) and/or Artist(s), and Email Address.

ACCEPTANCE TO THE CONFERENCE notification at the latest 1st of November 2017

Contact:

Pia Lindman
Professor (Artistic Practices), Department of Art
info@radicalrelevances.com +358 50 441 7104

taide.aalto.fi/fi/research/radical_relevances/


19.09.2017: Internet Forum -yleisöluentosarja

19. syyskuuta 2017 17.15

Aalto-yliopisto järjestää syksyllä 2017 Internet Forum -yleisöluentosarjan aiheesta "Teknologian tulevaisuus ja turvallisuus". Yhteensä kahdeksalla luennolla paneudutaan digitalisaation ajankohtaisiin aiheisiin ja uusiin mahdollisuuksiin eri näkökulmista. Digitalisaation kehittäminen on yksi Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen avainalueista.

Jokaista luentoa on mahdollisuus seurata myös live-lähetyksenä ja tallenteet luennoista ovat katseltavissa luentojen jälkeen.

Twitterissä on käytössä aihetunniste #aaltodigi.

Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Luennot pidetään englanniksi.

Linkki live-lähetykseen ja aikaisemmat tallenteet luennoista
comnet.aalto.fi/video

Tervetuloa!

Yleisöluentosarjan ohjelma:

 

Ti 19.09.2017       17:15 - 19:00

Miten teknologia muuttaa maailmaa ja ihmistä?

 • Dr. Johanna Kohl, VTT
 • Esko Kilpi, Esko Kilpi Oy

Ti 26.09.2017       17:15 - 19:00

Teknologian ja turvallisuuden merkitys yrityksille

 • Pasi Eronen, Teknologiateollisuus
 • Mika Susi, EK

Ti 03.10.2017       17:15 - 19:00

Teknologian vaikutus media- ja viestintäympäristössä

 • Elina Melgin, ProCom

Ti 10.10.2017        17:15 - 19:00

Algoritmien vaikuttavuus, sosiaalinen media ja tekoäly - turvallisuus

 • Salla-Maaria Laaksonen, Helsingin yliopisto
 • Jan Staf, IBM

Ti 31.10.2017       17:15 - 19:00

Digitalisaation vaikutus johtamiseen ja organisaatioihin?

 • Sami Honkonen, CEO TmrwLabs
 • Mikko Rusama, Yle

Ti 07.11.2017       17:15 - 19:00  

Suuryritysten asema teknologian ja turvallisuuden tulevaisuudessa

 • Max Mickelsson, Microsoft
 • Marja Laitinen, Microsoft

Ti 14.11.2017        17:15 - 19:00

Internetin ja digitalisaation tulevaisuus

 • Yrjö Länsipuro, Suomen Internet-yhdistys (Internetin tulevaisuus)
 • Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Ti 28.11.2017        17:15 - 19:00  

Sotilasteknologia – nykytila ja tulevaisuus

 • Jyri Kosola, Puolustusvoimat

Lisätiedot:
Professor of Practice Jarno Limnéll
040 527 6173
jarno.limnell@aalto.fi
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
Twitter: @JarnoLim


27.10.2017: Väitös matematiikan alalta, DI Lauri Mustonen

27. lokakuuta 2017 12.00

Diplomi-insinööri Lauri Mustonen väittelee perjantaina 27.10.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjan nimi on "Approximations and Surrogates for Computational Inverse Boundary Value Problems".

Vastaväittäjä: professori Roland Griesmaier, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Saksa

Kustos: professori Nuutti Hyvönen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos


02.11.2017: RISK 2017 - Riski ja turvallisuus -konferenssi 2.-3.11.2017

2. marraskuuta 2017 9.00

banner_main.jpg

The Society for Risk Analysis (SRA) Nordic Chapter järjestää Riski ja turvallisuus -konferenssin 2.-3.11.2017, Aalto-yliopistossa, Espoossa.

 

Turvallisuus on kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja hallitusten kiinnostuksen kohteena. Perinteiset riskianalyysin menetelmät on kyseenalaistettu erityisesti security-uhkien tarkastelussa. Siksi tarvittaisiin uusia käsitteitä ja välineitä käsitellä turvallisuusuhkia.

Konferenssi kerää yhteen käytännön asiantuntijoita eri teollisuuden aloilta ja julkiselta sektorilta sekä akateemisia riskien ja turvallisuuden tutkijoita. Tavoitteena on edistää vuoropuhelua riskianalyysin soveltajien ja tutkijoiden välillä sekä syventää turvallisuuteen ja riskeihin sekä riskianalyyseihin liittyvää tietoutta.

Vaikka konferenssin pääpuhujat ja panelistit keskittyvät security-puoleen, niin myös safety-kysymykset nousevat esiin konferenssin työryhmissä.

 

Abstraktien lähettämisen määräaika umpeutuu 15.9. 2017

 

Konferenssin kotisivut, lisätietoja: risk2017.aalto.fi

Lämpimästi tervetuloa konferenssiin!

 

Järjestelytoimikunnan puolesta

Marja Ylönen, erikoistutkija, VTT

Marja.ylonen@vtt.fi

 


13.10.2017: Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Tero Tyrväinen

13. lokakuuta 2017 12.00

Diplomi-insinööri Tero Tyrväinen väittelee perjantaina 13.10.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa H304, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Theoretical and Methodological Extensions to Dynamic Reliability Analysis" on tutkittu dynaamisen vuokaaviomallinnuksen menetelmää dynaamisten järjestelmien luotettavuuden analysointiin, sekä kehitetty riskitärkeysmittoja järjestelmien tärkeimpien komponenttien tunnistamiseksi ja komponenttien yhteisvikojen mallinnusta.

Dynaamisen järjestelmän luotettavuuden tarkka analyysi vaatii järjestelmän dynaamisen käyttäytymisen ja vuorovaikutusten mallintamista. Kuitenkin useimmin käytetyt perinteiset luotettavuusanalyysimenetelmät, kuten vikapuuanalyysi, ovat staattisia eivätkä siten sovi hyvin dynaamisten järjestelmien kuvaamiseen. Siksi dynaamisen luotettavuusanalyysin menetelmiä, kuten dynaamista vuokaaviomallintamista, on tutkittu 1990-luvulta lähtien.

Dynaaminen vuokaaviomalli on dynaaminen verkkoesitys analysoidusta järjestelmästä. Tällaisia malleja on useimmin sovellettu erilaisiin digitaalisiin ohjausjärjestelmiin, sillä dynaaminen vuokaaviomalli pystyy kuvaamaan ohjausjärjestelmän ja ohjattavan prosessin väliset vuorovaikutukset.

Tämä väitöskirja vie dynaamista vuokaaviomallinnusta eteenpäin kehittämällä uusia riskitärkeysmittoja, komponenttien yhteisvikojen mallinnusta ja vuokaaviomallinnuksen matemaattista perustaa. Tärkeysmitoilla voidaan tunnistaa järjestelmän tärkeimmät komponentit, jotta tiedetään, kuinka järjestelmän luotettavuutta voidaan tehokkaimmin parantaa. Väitöskirjassa esitettyjen uusien dynaamisten riskitärkeysmittojen laskenta komponenttien vikatiloille antaa merkittävää lisätietoa verrattuna muihin tärkeysarvoihin. Yhteisvika tarkoittaa, että useampi kuin yksi komponentti vikaantuu yhteisestä syystä. Yhteisvikojen huomioiminen on tärkeää rinnakkaisia osajärjestelmiä sisältävän järjestelmän mallinnuksessa, jotta järjestelmän vikaantumisriskiä ei aliarvioida.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Tim Bedford, University of Strathclyde, UK

Kustos: professori Ahti Salo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7570-9


09.05.2017: Sensual Mathematics -näyttely

9. toukokuuta 2017 10.00

Sensual Math

Huom. Näyttelyaikaa on jatkettu 22.10. saakka! Katso lisätiedot tiedekeskus Heurekan sivuilta, ja tutustu videoon Aallon Youtube-sivulla!

Aalto-yliopiston poikkitieteellisen kurssin opiskelijoiden loppunäyttely on konkreettinen avaus tieteen ja taiteen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Se murtaa matematiikkaan liittyviä kliseitä nostamalla alan syvällisiä ilmiöitä ihmisten kokemuksen tasolle.

Ennakkoluuloton ja rajoja rikkova yhteistyö kiinnittää huomion laajempiin merkitysyhteyksiin ja mahdollistaa monenlaisten päämäärien tavoittelun. Aito kohtaaminen haastaa lokeroituneen tradition varhaiskasvatuksesta tutkijakoulutukseen ja luo innostavan esimerkin uusista toimintamahdollisuuksista.  Kurssin opiskelijat edustavat Aallon eri kouluja kandivaiheesta jatko-opiskelijoihin.

Näyttely “Sensual Mathematics” tuo näkyväksi opiskelijoiden tulkintoja matematiikan ja taiteen kiinteästä vuoropuhelusta matalaulotteisen geometrian ja topologian aloilla. Pystysuuntaiset teokset muodostavat luonnollisen tilan, jonka siimeksessä vierailija voi kulkea kuin metsässä.


Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi