Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ajankohtaista

Kesätöiden 2022 tiedotustilaisuus klo 12:15-14:00

12. tammikuuta 2022
Linkki tiedotustilaisuuteen: https://aalto.zoom.us/j/68663476802

Laitoksen kesätyöpaikat 2022

21. joulukuuta 2021
Matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan

tutkimusharjoittelijoita kesäksi 2022

Harjoittelijan toimenkuvaan sisältyy tutkimustyön tekeminen professorin tai tämän nimeämän henkilön alaisuudessa. 

Löydät hakuilmoituksen tästä. Hakuaika on 10.-25.1.2022 ja kesätöiden tiedotustilaisuus 12.1. klo 12.15-14.00 Zoomissa. Linkki: 
https://aalto.zoom.us/j/68663476802

Väitös matematiikan alalta, TkL Diana Andrei, 10.12.2021

19. marraskuuta 2021
Väitöskirjan nimi on "Extensions of the multicentric functional calculus"


Vastaväittäjä on tohtori Jari Taskinen, Helsingin yliopisto, Suomi

Kustos on professori Juha Kinnunen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella. 

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja (linkki lisätään myöhemmin)


Väitös matematiikan alalta, DI Joona Karjalainen, 17.12.2021

19. marraskuuta 2021
Väitöskirjan nimi on "Structure and estimation of network models with overlapping communities"


Vastaväittäjä on professori Remco van der Hofstad, Eindhoven university of technology, Alankomaat

Kustos on professori Lasse Leskelä, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella. 

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja (linkki lisätään myöhemmin)


Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, VTM Jussi Lindgren, 17.12.2021

19. marraskuuta 2021
Väitöskirjan nimi on "The Principle of Least Action and Stochastic Dynamic Optimal Control - Applications to Economic, Financial and Physical Systems"

Vastaväittäjä on professori Grigorios A. Pavliotis, Imperial College London, Englanti

Kustos on professori Ahti Salo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa ja kampuksella. Linkki tilaisuuteen lisätään myöhemmin

Zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja (lisätään myöhemmin)

Postdoctoral Researchers in the general area of Mathematical Physics / Random Geometry / Conformal Field Theory

17. marraskuuta 2021

The Department of Mathematics and Systems Analysis (http://math.aalto.fi/en/) is seeking 2-3

Postdoctoral Researchers in the general area of Mathematical Physics / Random Geometry / Conformal Field Theory

to work in the research groups of Profs. Eveliina Peltola and Kalle Kytölä. The positions are offered for 2(+1) years, starting between January and October 2022.

The review of applications will begin on December 1st, 2021 (first deadline), and the selection may be done also before the final deadline December 31st, 2021.


Doctoral candidate positions in Mathematics, Operations Research and Statistics

17. marraskuuta 2021

The Department of Mathematics and Systems Analysis (https://math.aalto.fi/en/) at the Aalto School of Science is seeking several

Doctoral Candidates in Mathematics, Operations Research and Statistics

The candidates will work within one of the department’s main research areas

  • Algebra and discrete mathematics,

  • Analysis and partial differential equations,

  • Numerical analysis,

  • Stochastics, statistics and mathematical physics,

  • Systems and operations research.

The review of applications will begin on 15 December 2021 (first deadline), and decisions may be made already before the final deadline on 16 January 2022 at 23:59 EET (UTC+2).


Postdoctoral Researcher in Algebraic Statistics

17. marraskuuta 2021

The Department of Mathematics and Systems Analysis (http://math.aalto.fi/en/) at the School of Science is seeking a

Postdoctoral Researcher in Algebraic Statistics

The postdoctoral researcher will work in the research group of Kaie Kubjas. The position is part of the Academy of Finland project “Algebraic geometry of hidden variable models in statistics”. The position is for one year with the starting date on September 1st, 2022.

To guarantee full consideration, the application should be received by December 15, 2021.

Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia keväälle 2022

19. lokakuuta 2021

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan

Matematiikan ja systeemianalyysin uusia tuntiopettajia kevätlukukaudelle 2022

Tehtäviisi kuuluu harjoitusryhmien vetäminen sekä harjoitusten ja tenttivastausten tarkistaminen

Matematiikan osalta hakijoilta edellytetään vähintään 20 op:n matematiikan yliopisto-opintoja hyvin arvosanoin, ja systeemianalyysin osalta kyseisen kurssin aiempaa suorittamista. Aiempi opetuskokemus katsotaan ansioksi, mutta ei ole välttämätöntä. Työ on osa-aikaista (2-4h/viikko), ja palkkaus 30-40 euroa/opetustunti koulutuksesta ja kurssin tasosta riippuen. Tenttien ja harjoitusten korjaamisesta maksetaan (tyypillisesti) erikseen 300-400 euroa kurssista ja koulutuksesta riippuen. 

Työtehtävät on tarkoitettu Aalto-yliopiston perusopiskelijoille.

Tärkeää! Jos et ole hakuhetkellä Aallossa töissä, hae tehtävää sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jos olet hakuhetkellä Aallossa töissä, hae tehtävää sisäisenä työnhakijana Workdayn kautta, ohjeet: Sisäisen työpaikan hakeminen | Aalto-yliopisto.

Liitteeksi tarvitaan vapaamuotoinen motivaatiokirje, cv ja opintorekisteriote (sähköisesti tilattu riittää).

Toimita liitteet pdf-muodossa yhtenä dokumenttina ja jätä hakemus viimeistään maanantaina 8.11.21.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan sähköiseen työhaastatteluun.

Lisätietoja johanna.glader@aalto.fi. 

HUOM! Jos olet aiemmin toiminut tuntiopettajana MS-laitoksella, olet saanut asiasta erillisen sähköpostin.


Väitös matematiikan alalta, M.Sc. Valentina Candiani, 12.11.2021

28. syyskuuta 2021

Lääketieteellisellä kuvantamisella viitataan useisiin eri tekniikoihin, joita käytetään ihmiskehon kuvantamiseen ulkoisten mittausten avulla sairauksien diagnosoimiseksi, seuraamiseksi ja hoitamiseksi. Tämän väitöskirjan tavoitteena on ymmärtää, kuinka sähköinen impedanssitomografia voisi olla hyödyllinen lääketieteellinen kuvantamismenetelmä etenkin aivohalvauksen havaitsemisessa ja luokittelussa.

Impedanssitomografian tavoitteena on rekonstruoida tietoa johtavuusjakaumasta tutkittavan kappaleen sisällä perustuen virta- ja jännitemittauksiin sen reunalla. Koska eri kudosten johtavuudet eroavat toisistaan, ihmiskehon sisäisen johtavuusjakauman kartoittaminen mahdollistaa esimerkiksi rakenteellisten poikkeavuuksien havaitsemisen.

Impedanssitomografiaa vastaavaan matemaattiseen käänteisongelmaan liittyy useita teoreettisia ja numeerisia haasteita, ja käytännön sovelluksissa mittaus- ja mallinnusvirheet heikentävät huomattavasti saatavilla olevan mittausdatan luotettavuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää algoritmeja ja menetelmiä tällaisten realististen mittausjärjestelyiden käsittelyyn.

Väitöskirjassa esitellään laskennallinen kolmiulotteinen päämalli, jota käytetään realististen elektrodimittausten simulointiin. Tutkitut lähestymistavat impedanssitomografian käänteisongelman ratkaisemiseksi vaihtelevat regularisoiduista iteratiivisista algoritmeista koneoppimistekniikoihin. Kehitettyjen menetelmien toimivuutta arvioidaan kolmiulotteisten laskennallisten kokeiden avulla.

Vastaväittäjä on professori Erkki Somersalo, Case Western Reserve University, Yhdysvallat

Kustos on professori Nuutti Hyvönen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Väittelijän yhteystiedot: valentina.candiani@aalto.fi

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa ja kampuksella. Linkki tilaisuuteen

Zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja


Väitös tuotantotalouden alalta, DI Juha Törmänen, 16.9.2021

30. elokuuta 2021

Nykyinen etä- ja hybridityöpainotteinen elämä aiheuttaa uusia paineita organisaatioiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille ja menestymiselle. Systeemiälyn käsite, jolla viitataan älykkääseen toimintaan monimutkaisissa kokonaisuuksissa vuorovaikutusten ja takaisinkytkentöjen keskellä, voi auttaa yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvoinnissa ja kehittämisessä näissä vaativissakin olosuhteissa. Systeemiälyä on tutkittu Aalto-yliopiston Systeemiälyn tutkimusryhmässä Raimo P. Hämäläisen ja Esa Saarisen johdolla 2000-luvun alkuvuosista asti.

Tämä väitöskirja tarjoaa uusia työkaluja systeemiälyn mittaamiseen ja havainnollistamiseen. Tutkimuksessa esitellään systeemiälyn kahdeksan alapiirrettä, jotka ovat Systeeminen havaintokyky, Sanaton yhteys, Asenne, Kekseliäs mieli, Pohtivuus, Viisas toiminta, Heittäytyvä osallistuminen ja Aikaansaavuus, sekä osoitetaan, että näitä alapiirteitä on mahdollista arvioida itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja organisaatioarvioinnin keinoin. Tutkimus myös esittelee PoSITeams-simulaatiotyökalun, joka auttaa ymmärtämään ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta syntyviä kokonaisuuksia.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritykset ja työntekijät, jotka nähdään menestyvinä ja suorituskykyisinä, koetaan myös vahvoiksi systeemiälyn kahdeksassa piirteessä. Systeemiälyn käsitteet voivatkin toimia tapana sanallistaa ja tuoda esiin sellaisia menestystekijöitä, jotka muuten voisivat jäädä työpaikalla huomioimatta ja käsittelemättä, ja uudet mittarit mahdollistavat niiden arvioimisen ja kehittämisen sekä yksilö-, tiimi-, että organisaatiotasolla.

Systeemiälyn uudet mittaus- ja mallinnusmenetelmät palvelevat erityisesti oppivien organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistä. Organisaatioiden oppimiskykyä on usein kehitetty johtoryhmistä käsin ja organisaation rakenteellisella uudistamisella. Systeemiälyn menetelmät mahdollistavat kehittämisen myös ruohonjuuritasolta, keskittymällä ihmisten päivittäisen toiminnan tapoihin ja tyyliin ja tarjoamalla konkreettisia ehdotuksia oman toiminnan muuttamiseen.

Vastaväittäjä: apulaisprofessori tohtori Hong Bui, University of Bath, Yhdistynyt kuningaskunta

Kustos: professori Esa Saarinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: juha.tormanen@aalto.fi

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tilaisuuteen

Zoom pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja (luettavissa noin 12 päivää ennen väitöstä)


Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Edoardo Tosoni, 14.9.2021

30. elokuuta 2021

Vastaväittäjä on professori tohtori Man-Sung Yim, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Etelä-Korea

Kustos on professori Ahti Salo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Väittelijän yhteystiedot: edoardo.tosoni@aalto.fi

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa ja kampuksella. Linkki tilaisuuteen

Zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja


Department's summer excusion 2021

19. elokuuta 2021
Despite of the stormy wind and some rain, the participants enjoyed the get-together party and the game of Mölkky. See the photos .

Summer 2022 Bridges conference

5. elokuuta 2021
In 2022 we are planning to hold an in-person Bridges conference! Join us for invited and contributed talks, hands-on workshops, art galleries and live performance events, and an excursion.

Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Juho Andelmin, 23.7.2021

26. heinäkuuta 2021

Väitöskirjassa kehitetään uusia formulaatioita ja algoritmeja vihreän logistiikan, keskitetyn resurssienjaon ja diskreetin monivaiheisen stokastisen optimoinnin ongelmiin. Siinä esitetään kaksi uutta algoritmia sekä formulaatio optimaalisten reittien laatimiseksi ajoneuvoille, joiden polttoaineen kulutusta seurataan, jotta polttoaine ei pääse loppumaan. Formulaatio on erityisen hyödyllinen sähköajoneuvojen reititysongelmissa. Sillä voidaan laskea ensin kunkin asiakasparin kaikki tankkauspolut kaikilla mahdollisilla tankkausasemakäyntien yhdistelmillä, hylätä ne tankkauspolut, jotka eivät voi olla optimaalisessa ratkaisussa, ja lopuksi korvata kaikki tankkausasemat jäljellä olevilla poluilla. Tämä formulaatio on ensimmäinen, joka sallii reititys- ja tankkauspäätösten yhdistämisen minimaalisella lisälaskennalla. Kehitetty tarkka algoritmi hyödyntää monipuolisesti optimointitekniikoita. Lisäksi on kehitetty metaheuristiikka, joka laskee liki optimaaliset ratkaisut nopeasti ja täydentää tarkkaa algoritmia. Molemmat algoritmit toimivat rakennuspalikoina ongelman laajennuksille. Algoritmilla päästään esimerkiksi 200–300 asiakkaan tehtävissä keskimäärin  noin 0.67% päähän optimista.

Resurssienjakomallilla voidaan laskea tehokkuusluvut joukolle yksiköitä, kuten sairaalat tai supermarketit, joita resurssoidaan keskitetysti. Resurssit jaetaan näille yksiköille siten, että yksiköistä rakentuvan portfolion kokonaistehokkuus maksimoituu. Koska yksiköillä on tyypillisesti monia panoksia ja tuotoksia, tähän optimointiongelmaan liittyy monia tavoitteita. Tehtävässä lasketaan siksi kaikki sellaiset ei-dominoidut portfoliot, jotka vastaavat päätöksentekijän näkemyksiä panosten ja tuotosten tärkeydestä sekä visualisoidaan intervalleina näitä portfolioita vastaavat yksiköiden resurssitasot. Tulokset osoittavat, että perinteisten tehokkuuslukujen käyttö resurssien kohdentamisessa voi aikaansaada tehottomuutta.

Decision Programming-viitekehys esittää uuden formulaation stokastisen optimoinnin ja päätösanalyysin parista syntyvien diskreettien monivaiheisten päätöksenteko-ongelmien ratkaisemiseksi. Siinä erityyppisiä endogeenisiä epävarmuustekijöitä ja riskimittareita voidaan käsitellä rajoituksissa ja/tai kohdefunktiossa. Viitekehys tarjoaa enemmän mallintamismahdollisuuksia kuin päätösanalyysin vakiotyökalut. Sitä on juuri sovellettu laajan projektiportfolion valitsemiseksi tilanteessa, jossa projektien tuotot ovat epävarmoja ja aikariippuvia.  

Vastaväittäjä on professori M. Grazia Speranza, University of Brescia, Italia

Kustos on professori Ahti Salo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Tohtoriopiskelijan yhteystiedot:+358403581315, juho.andelmin@aalto.fi


Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi