Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ajankohtaista

First Helsinki Quantum Computing Meetup 16.3.2020

10. helmikuuta 2020
https://www.meetup.com/Helsinki-Quantum-Computing-Meetup/events/268447028/Laitoksen kesätyöpaikat auki

28. tammikuuta 2020
Laitos hakee tutkimusharjoittelijoita kesäksi 2020. Harjoittelijan toimenkuvaan sisältyy tutkimustyön tekeminen jonkin laitoksen tutkimusryhmän yhteydessä.

Tutkimusryhmät ovat
-        Algebra ja diskreetti matematiikka
-        Analyysi ja epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt
-        Sovellettu matematiikka ja mekaniikka
-        Stokastiikka, matemaattinen fysiikka ja tilastotiede
-        Systeemi- ja operaatiotutkimus
 
Lisätietoja tutkimusryhmistä: https://math.aalto.fi/fi/tutkimus/
Tutkimustyön tulokset voidaan raportoida esimerkiksi kandidaatintöinä tai erikoistöinä. Useista aiheista on mahdollista jatkaa diplomityöhön.

Tutkimusharjoittelijoilta edellytetään hyvin arvosanoin suoritettuja kahden ensimmäisen vuoden opintoja tai muilla tavoin hankittuja riittäviä esitietoja. Työt alkavat tyypillisesti kesäkuun alussa ja päättyvät elokuun lopussa, mutta myös muuta voidaan sopia. Palkka on 1981–2179 eur/kk riippuen siitä, missä vaiheessa työntekijä on opinnoissaan.

Täytä sähköinen hakemus, josta ilmenee toive tutkimusryhmästä, sekä koosta yksi pdf-liite, joka sisältää seuraavat osat:
-        vapaamuotoinen hakemus
-        cv
-        opintorekisteriote (ei tarvitse olla virallinen)

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää
1)     Toive tutkimusryhmästä, jossa työ tehdään ja kesätyöaiheen numero. Voit halutessasi esittää usean toiveen. Lista tutkimusryhmistä ja -aiheista: https://math.aalto.fi/en/studies/bachelor/topics/ ja https://sal.aalto.fi/fi/yhteystiedot/toihin/kesatyot/.

2)     Kuvaus mahdollisista aiemmista (kesä)töistä laitoksella.

3)     Työskentelyjakson alkamis- ja päättymisajankohta. Kesätyöt kestävät tyypillisesti 3 kuukautta, josta kertyvä kuuden päivän lomaoikeus on käytettävä kesän aikana, mielellään heinäkuussa. Jos haluat pitää em. viikon lisäksi palkatonta lomaa, työjakson alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan siten, että 3 kk täyttyy.

Lyhyet kuvaukset tutkimusryhmistä
Algebra ja diskreetti matematiikka:
Algebran ja diskreetin matematiikan sateenvarjoryhmässä tutkitaan algebraa ja lukuteoriaa sovelluksineen, algebrallista ja topologista kombinatoriikkaa, algebrallista tilastotiedettä ja algebrallisen geometrian sovelluksia sekä diskreettiä geometriaa. Tänä vuonna meillä on opinnäytetyöaiheita tarjolla algebrasta, lukuteoriasta ja verkkoteoriasta sekä sovelluspuolelta virheenkorjaavista koodeista ja tiedonhaun yksityisyydestä (https://math.aalto.fi/en/research/discrete/).

Analyysi ja epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt:
Analyysin sateenvarjoryhmässä on tarjolla useita mielenkiintoisia kandidaatin- ja diplomitöitä, joita on mahdollisuus tehdä kesän aikana. Aiheet liittyvät osittaisdifferentiaaliyhtälöiden, harmonisen analyysin ja metrisen avaruuden analyysin ajankohtaiseen tutkimukseen. Kesän aikana on mahdollisuus myös suorittaa kursseja ja osallistua kansainvälisiin kesäkouluihin. Tule keskustelemaan lisää Juha Kinnusen, Riikka Korteen ja muiden tutkimusryhmän jäsenten kanssa (https://math.aalto.fi/en/research/analysis/).

Sovellettu matematiikka ja mekaniikka:
Sovelletun matematiikan ja mekaniikan sateenvarjoryhmässä voit tehdä opinnäytetyön teorian, käytännön insinööriongelmien ja laskennan risteyskohdassa. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät käänteisongelmien, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden, mekaniikan, puheentutkimuksen, numeerisen analyysin sekä lineaarialgebran menetelmiin ja sovelluksiin (https://math.aalto.fi/en/research/applied/).

Stokastiikka, matemaattinen fysiikka ja tilastotiede:
Stokastiikan ja tilastotieteen sateenvarjoryhmässä on tarjolla kesäharjoittelupaikkoja seuraavista aihepiireistä: matemaattinen tilastotiede (funktionaalinen data-analyysi, tilastollinen ääriarvoteoria), stokastiset systeemit (stokastiset verkostomallien analyysi, statistisen fysiikan satunnaismallit), ja matemaattinen fysiikka (symmetriat ja niiden esitykset, kvanttikenttäteorioiden matematiikka) (https://math.aalto.fi/en/research/stochastics/).

Systeemi- ja operaatiotutkimus:
Systeemianalyysin laboratorion tutkimusryhmän (https://sal.aalto.fi/fi/) tarjoamat kesätyöaiheet liittyvät päätösanalyysiin ja teknistaloudellisiin systeemeihin, optimointiin ja peliteoriaan sekä simulointiin. Aiheet voidaan täsmentää siten, että niistä voi tehdä opinnäytteen. Kandidaatintyön tekijät valmistelevat aiheestaan ohjaajansa kanssa työsuunnitelman, joka esitellään systeemitieteiden kandidaattiseminaarissa 12.6.2020 https://sal.aalto.fi/fi/opinnot/bachelors/ohjelmat/ohjelma1920. Monista aiheista on mahdollisuus jatkaa diplomityöhön. Tarkempi kuvaus kesätyöaiheista on sivulla https://sal.aalto.fi/fi/yhteystiedot/toihin/kesatyot/ .

Lisätietoja antaa tarvittaessa
Matematiikka: Juha Kinnunen (juha.k.kinnunen@aalto.fi)
Systeemi- ja operaatiotutkimus: Mikko Harju (mikko.harju@aalto.fi)
 
Hakeminen:
Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy täältä.
Täytä ja lähetä sähköinen hakemus liitteineen viimeistään 12.2.2020.
Tee hakemuksesta liitteineen yksi tiedosto ja toimita se yhtenä PDF-tiedostona: SukunimiEtunimi.pdf

Lisätietoja hakuun liittyvistä käytännön kysymyksistä antaa Johanna Glader (puh. 050 411 7666, johanna.glader@aalto.fi). Valinnat tehdään 4.3. mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta.

Kesän 2020 Bridges-konferenssi tarjoaa kaikkea tieteellisestä konferenssista Kansallismuseon perhepäivään ja lyhytelokuvafestivaaliin

16. joulukuuta 2019

Bridges-konferenssi järjestetään Aalto-yliopistolla 1.-5. elokuuta 2020, yhdessä Helsingin yliopiston ja Taideyliopiston kanssa. Konferenssin tavoitteena on vahvistaa matematiikan kytköksiä taiteen, musiikin, arkkitehtuurin ja kulttuurin kanssa.

Konferenssi tuo yhteen monialaisen joukon matemaatikoita, muita tutkijoita, taiteilijoita, kasvattajia, muusikoita, kirjoittajia, tietotekniikan osaajia, kuvanveistäjiä, tanssijoita ja muodin asiantuntijoita.


Konferenssi sisältää paitsi pääpuheenvuoroja, tutkimukseen liittyviä esityksiä, kädet savessa –työpajoja, muotinäytöksen, visuaalisen taiteen työpajoja, kaikille avoimen perhepäivän ja taiteeseen keskittyviä esityksiä musiikin, elokuvan, runojen tai teatterin saroilta.

”Matematiikka voi rikastuttaa taiteen aloja ja päinvastoin. Kaikki konferenssin alat ovat avoimia kaikille osallistujille, yliopistossa ja sen ulkopuolella, kunhan säilyy jonkinlainen yhteys matematiikkaan”, sanoo konferenssia koordinoiva Aalto-yliopiston vanhempi matematiikan lehtori Kirsi Peltonen.

Esimerkiksi konferenssin taidenäyttelyyn tai lyhytelokuvafestivaaleille voi lähettää oman teoksen lyhyen saatteen kera. Kaikki työt vertaisarvioidaan ja hyväksytyistä töistä toimitetaan konferenssijulkaisu.

”Konferenssin perinteistä osuutta edustavat kutsutut puhujat ja vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit. Kaikille muille konferenssin osa-alueille toivomme aktiivista ja ennakkoluulotonta osallistumista. Esimerkiksi opiskelijat ja koululaiset ovat tervetulleita lähettämään omia ehdotuksiaan”, Peltonen kertoo.

Konferenssiin odotetaan noin 350 osallistujaa, joka ei vielä sisällä esimerkiksi Kansallismuseon perhepäivän osallistujia tai erilaisten esitysten tai näyttelyiden katsojia.

Tieteellisille artikkeleille ja taiteellisille teoksille on määritelty omat määräaikansa, jonka puitteissa niitä voi toimittaa arvioitaviksi. Ensimmäinen määräaika sulkeutuu 1. helmikuuta 2020 ja viimeinen 15. toukokuuta 2020. Lisätietoa aikatauluista löytyy konferenssin sivuilta.


Aalto Math & Arts esillä Future Lab -näyttelyssä Shanghaissa

12. joulukuuta 2019
Math & Arts

Shanghain Future Labissa järjestettävän näyttelyyn osallistuvat Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Insinööritieteiden korkeakoulu.

"Osuutemme näyttelyssä keskittyy poikkitieteellisen Aalto Math & Arts -ohjelmaan ja etenkin Kristallikukkia peilisaleissa -kurssiin", kertoo Kirsi Peltonen matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. 

Näyttelyn teemoina menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus

Näyttelyn konsepti on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilija, taidepedagogi Laura Isoniemen käsialaa.

"Meillä on Future Labin näyttelyssä kolme osiota, jotka kuvaavat Aalto Math & Arts -ohjelman kehitystä: menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus", Isoniemi toteaa.

Ohjelman menneisyydestä kerrotaan esimerkiksi videoiden, postereiden ja muiden graafisten materiaalien avulla.

Tarina jatkuu nykyhetkessä, jota kuvaavat IN TRANSITION -näyttelyn kurssitöiden tekstiiliversiot. IN TRANSITION Mathematics and Art -näyttely järjestettiin alun perin 21.5.–31.8.2019 Espoon kulttuurikeskuksessa. Shanghaissa esillä on myös näyttelystä tehty interaktiivinen virtuaaliversio, jonka toteutuksesta vastasi Insinööritieteiden korkeakoulu.

Tulevaisuus-osio kommunikoi matematiikan ja taiteen yhteyksistä työpajojen välityksellä, jotka tekivät matematiikan ja taiteen eläväksi ja kiinalaisten opiskelijoiden itse koettaviksi. Ne toteutettiin yhdessä Tongji-Huangpu School of Design & Innovationin opiskelijoiden ja muiden kiinalaisten korkeakoulujen ja yliopistojen opettajien kanssa. Tulevaisuusosioon kuuluu myös Taneli Luotoniemen suunnittelema SPACE HUG, joka kutsuu vierailijan osaksi jatkuvaa installaatiota ja rakentamaan oman pienoismallin bambutikuista.

Virtuaalinäyttelyssä perinteinen verkkosisältö yhdistyy panoraamakuviin, kuvituksiin, lisättyyn todellisuuteen ja 3D-näkymiin.

"Käyttäjä voi perehtyä IN TRANSITION -näyttelyyn kolmiulotteisen geomatiikan tekniikoiden, kuten fotogrammetrian ja laserkeilauksen välityksellä. Väliaikaiseksi luotu näyttely onkin jättänyt digitaaliden jalanjäljen", kertoo TkT  Juho-Pekka Virtanen Insinööritieteiden korkeakoulusta.

Virtuaalinäyttely on nähtävissä verkossa osoitteessa https://foto.aalto.fi/kristalli.28th Nordic Congress of Mathematicians

27. marraskuuta 2019
28th Nordic Congress of Mathematicians, Aalto University, Finland, August 6-9, 2020

Väitös matematiikan alalta, M.Sc. Armando Gutierrez 22.11.2019

11. marraskuuta 2019
Väitöskirjan nimi on “Metric compactification of Banach spaces”

Vastaväittäjänä toimii Dr. Bas Lemmens, University of Kent, UK.

Kustos on professori Kalle Kytölä, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos.

Väittelijän yhteystiedot: Armando W. Gutiérrez, matematiikan ja systeemianalyysin laitos, wladimir.gutierrez@aalto.fi, +593443075558


Emeritusprofessori Raimo P. Hämäläisen elämäntyötä kunnioitettiin vuoden 2019 Frank P. Ramsey mitalilla

23. lokakuuta 2019
Professor Hämäläinen receiving his prize medal
Palkintojenjakotilaisuus Seattlessa.

Lisää aiheesta täältä:
https://www.aalto.fi/fi/uutiset/professorille-kansainvalinen-palkinto-paatoksenteon-tutkimuksesta

Väitös matematiikan alalta, DI Teemu Häkkinen, 21.10.2019

10. lokakuuta 2019

Väitöskirjassa “On Computational modeling of Biological Development” tutkittiin biologisen kaavoituksen ja kehityksen laskennallista mallintamista. Tutkimuksissa keskityttiin erityisesti kielen makunystyrmien kaavoituksen sekä hampaan kiilteen kehityksen mallintamiseen.

Biologisten rakenteiden, kuten elinten, muodostumisen ymmärtäminen on keskeisimpiä ja suurimpia haasteita biologiassa. Rakenteiden muodostuminen voidaan usein karkeasti jakaa kaavoitukseen ja kasvuun, jotka kuitenkin muodostavat useissa tapauksessa monimutkaisen ja dynaamisen kokonaisuuden: Kaavoitus ohjaa kasvua, mutta toisaalta myös kasvu vaikuttaa kaavoitukseen. Sekä kaavoitusta että kasvua on mahdollista tutkia kokeellisesti monissa systeemeissä, esimerkiksi hampaissa, mutta noiden prosessien ymmärtäminen pelkästään kokeellisin keinoin on osoittautunut haastavaksi. Tietokonemallit voivat tarjota tehokkaan työkalun kaavoituksen ja kasvun ymmärtämiseen: Malleja voidaan käyttää hypoteesien testaamiseen, ja ne voivat myös auttaa kohdentamaan prosesseja muokkaavia kokeita keskeisimpiin tekijöihin tutkittavassa systeemissä.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin biologisten kaavoitus- ja kasvuprosessien laskennallista mallintamista. Tutkittavia systeemejä olivat kielen makunystyrmien muodostuminen ja hampaiden kehitys. Makunystyrmien kaavoitukselle ehdotettiin laboratoriokokeiden ja tietokonemallin pohjalta mekanismia, jossa makunystyrmien kokoon vaikuttava kehityksellinen prosessi toimii kasvutekijän paikallista diffuusiota säätelemällä. Hampaiden kehityksessä tarkasteltiin erityisesti kiilteen muodostumista: Kiilteen erittävän solurintaman käyttäytymiselle muodostettiin tietokonemalli, joka pystyy uskottavasti toistamaan paksun kiilteen pinnan muodot lähtien liikkeelle kiilteen alla olevista rakenteista. Mallia sovellettiin tutkimuksissa sian, ihmisen ja orangin hampaisiin. Väitöskirjassa muodostettiin myös yleistason kudoskasvun malli, jossa kasvavan kudoksen käyttäytymistä kuvataan nestedynamiikan yhtälöillä. Tutkimuksessa kehitettiin tehokas numeerinen alusta mallin yhtälöiden ratkaisemiseen.

Vastaväittäjänä toimii professori Nicolas Goudemand, Institut de Génomifique Fonctionnelle de Lyon (IGFL), ENS Lyon, Ranska.

Kustos on professori Antti Hannukainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos.

Väittelijän yhteystiedot: Teemu Häkkinen, University of California, San Francisco, +1-(415)-676-0215, teemu.hakkinen@aalto.fi

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla Konemiehentie 2, Espoo


Väitös matematiikan alalta, M.Sc. Matthias Grezet, 17.10.2019

2. lokakuuta 2019

Väitöskirjan "On Matroid Theory and Distributed Data Storage" päätavoitteena on hajautettuun tallennukseen liittyvien parametrien välisten hyötysuhteiden johtaminen, kun käytetty tallennuskoodi on nk. paikallisesti korjaava koodi. Lisäksi analysoidaan optimaalisten paikallisesti korjaavien tallennuskoodien erilaisia korjausominaisuuksia johtamalla ja hyödyntämällä yhteyksiä matroiditeoriaan.

Vastaväittäjänä toimii Dr. Thomas Britz, University of New South Wales, Australia. 

Kustos on professori Camilla Hollanti, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos.

Väittelijän yhteystiedot: Matthias Grezet, Department of Mathematics and Systems Analysis, matthias.grezet@aalto.fi, +358 505052525

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla Konemiehentie 2, Espoo.


Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Vilma Virasjoki 6.9.2019

27. elokuuta 2019

Energiajärjestelmissä tuotetaan yhä enemmän vähäpäästöistä, mutta sääolosuhteiden takia vaihtelevasti saatavaa uusiutuvaa energiaa. Kehitys johtuu osaltaan energia- ja ilmastopolitiikasta, jonka muita keskeisiä tavoitteita ovat energiatehokkuuden lisääminen ja kansallisten markkinoiden yhdistäminen. Muutoksen ennakoitavuuden ja onnistumisen kannalta on tärkeää arvioida, miten järjestelmien taloudellinen tehokkuus, tekninen toimivuus ja tuotannolliset päästöt kehittyvät. Väitöskirjassa näitä vaikutuksia on tarkasteltu Pohjoismaiden sekä läntisen Euroopan sähkö- ja energiajärjestelmissä.

Sähkön laajamittainen varastointi tukee järjestelmän joustavuutta. Väitöskirjan tulosten mukaan se vähentää sähkönsiirtoverkon kuormittumista sekä säätövoiman tarvetta, joskin tuotantorakennetta muuttaessaan se voi hetkellisesti kasvattaa hiilidioksidipäästöjä. Sähköjärjestelmien yhdistymisen eli esimerkiksi maiden välisten siirtokapasiteettien lisäämisen myötä päätökset yhtäällä vaikuttavat laajalti eri maihin ja niissä toimiviin osapuoliin.

Sähkön tuotantopäätöksiä ei tehdä keskitetysti, vaan ne perustuvat sähkön kysyntään ja tarjontaan markkinoilla, joilla tuottajat pyrkivät voiton maksimointiin. Jos tuottajilla on vahva markkina-asema eli valtaa vaikuttaa hintoihin omaksi edukseen, markkinoiden tehokkuus kärsii. Väitöskirjan tulosten valossa tällaisen markkina-aseman käyttö vaikuttaa sekä sähkön varastointiin että varastoinvestointien kokoon ja sijaintiin. Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kautta vaikutukset voivat näkyä myös kaukolämmössä.

Väitöskirjan mallit perustuvat optimoinnin ja komplementaarisen mallinnuksen menetelmiin sekä osin myös simulointiin. Ne tukevat esimerkiksi energia-alan investointien ja energiapolitiikan päätöksentekoa.

Vastaväittäjänä toimii professori Steven Gabriel, University of Maryland, USA.

Kustos on professori Ahti Salo Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta.

Väittelijän yhteystiedot: Vilma Virasjoki, Matematiikan ja systeeminalayysin laitos, vilma.virasjoki@aalto.fi

https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/vaitos-systeemi-ja-operaatiotutkimuksen-alalta-di-vilma-virasjoki-0


Ahti Salo palkittu monitavoitteisen päätöksenteon kehittämisestä

21. elokuuta 2019
Ahti Salo. Image; Matthew Allinson.
Professori Ahti Salo sai Edgeworth-Pareto -palkinnon Istanbulissa pidetyssä International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM) -konferenssissa, joka järjestettiin nyt 25. kertaa. Salo kehittää ja soveltaa menetelmiä päätösongelmiin, joita ratkaistaessa on huomioitava monia tavoitteita, merkittäviä epävarmuuksia sekä resurssi- ja loogisia rajoituksia.


Joka toinen vuosi myönnettävä Edgeworth-Pareto -palkinto on MCDM-seuran merkittävin tunnustus tutkijalle, joka on osoittanut luovuutta kehittäessään monitavoitteisen päätöksenteon menetelmiä ja sovelluksia ja näin vaikuttanut MCDM-alan käytäntöön. Aalto-yliopistolla on alalla pitkät ja vahvat perinteet, sillä emeritusprofessori Jyrki Wallenius sai palkinnon vuonna 1994 ja Raimo P. Hämäläinen vuonna 2004.

Ahti Salo on saanut myös muita palkintoja, kuten USA:n operaatiotutkimusseura INFORMSin päätösanalyysiseuran vuonna 2013 myöntämän parhaan julkaisun palkinnon kirjasta, jonka hän toimitti ja kirjoitti yhdessä Jeffrey Keislerin ja Alec Mortonin kanssa.

”Perinteisen päätösanalyysin menetelmät auttavat valitsemaan yhden hyvän vaihtoehdon monista tarjolla olevista vaihtoehdoista. Portfoliopäätösanalyysiin liittyvä tutkimuksemme yleistää näitä menetelmiä ongelmiin, joissa todella suuresta vaihtoehtojoukosta monet voidaan valita. Olemme soveltaneet menetelmiämme menestyksekkäästi muun muassa energian, terveyden ja riskinhallinnan aloilla”, Salo kertoo.

Professori Salo työskentelee Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella.Aallon opiskelijoille mitaleita kansainvälisessä matematiikkakilpailussa

14. elokuuta 2019

 

Kuva: Selim Virtanen
Kuvassa vasemmalta: Iiro Kumpulainen, Aman Sher Agha, Alvar Kallio, Selim Virtanen ja Pekka Alestalo.Aalto-yliopiston joukkue osallistui 28.7.-3.8. Bulgarian Blagoevgradissa järjestettyyn yliopisto-opiskelijoiden matematiikkakilpailuun IMC 2019 (International Mathematics Competition for University Students).

Joukkueen menestys oli erinomainen. Opiskelijat saivat kilpailusta yhteensä kolme mitalia ja yhden kunniamaininnan.

Hopeamitalin sai Selim Virtanen, pronssimitalit Alvar Kallio ja Iiro Kumpulainen sekä kunniamaininnan Aman Sher Agha.

Lukiolaisten IMO-kilpailun tapaan kaikkia mitaleita jaettiin useille kilpailijoille ja tällä kertaa esimerkiksi hopeaan riitti se, että 360 osallistujasta noin puolet jäi taakse. Kilpailun parhaat opiskelijat tulivat tänä vuonna Göttingenin ja Pietarin yliopistoista.

Kilpailumatkan rahoitti Emil Aaltosen Säätiö.

Lisätietoja:

Pekka Alestalo, joukkueen johtaja
pekka.alestalo@aalto.fi

Kilpailun verkkosivut (tuloslistat ja kilpailutehtävät ratkaisuineen
kaikilta vuosilta)


Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi