Department of Mathematics and Systems Analysis

Crystal Flowers in Halls of Mirrors

RHOMBIC DODECACUBE

Elias Axelsson, Hilla Fred, Henri Judin, Viivi Livio, Meri Tuomela

20em"
Prosessi
Kiinnostuimme nopeasti peilien ja valojen avulla luoduista illuusioista. Erityisen mielenkiintoisiksi koimme tilan jatkumisen illuusiot. Tutustuimme mahdollisiin materiaaleihin ja ihastuimme kaksipuoliseen eri väreissä kimaltavaan peiliakryyliin, josta näkee läpi (iridescent mirror acrylic). Sen kanssa halusimme käyttää led-valoja, mahdollisesti ohjelmoituna. Vaikka olimme saaneet materiaalit päätettyä, työn lopullisen aiheen päättämisessä meni aikaa. Meillä oli runsaasti ideoita, mutta mikään niistä ei tuntunut selvästi parhaalta. Kehittelimme ajatusta tilan jatkumisen illuusiosta ja päädyimme tutkimaan tilantäyttäjiä. Löysimme lopulta kaikkia miellyttävän muodon, rombisen dodekaedrin (rhombic dodecahedron).

Rombinen dodekaedri
Rombinen dodekaedri eli vinoneliöinen 12-tahokas koostuu nimensä mukaisesti 12 vinoneliöstä. Siinä on siis 12 tahkoa, 24 särmää ja 14 kärkeä. Diedrikulma on 120 astetta. Rombinen dodekaedri on kuboktaedrin duaali. Sen tasoprojektioita ovat esimerkiksi neliö ja säännöllinen kuusikulmio.

Vinoneliön kulmat:
𝛼 = 2 𝑐𝑜𝑡−1√2 ≈ 70,53° 𝛽 = 2 𝑡𝑎𝑛−1√2 ≈ 109,47°
Rombinen dodekaedri on tilantäyttäjä eli kappaleita joka suuntaan pinoamalla voidaan täyttää avaruus. Tällöin muodostuu hunajakennorakenne (honeycomb).

Teos
Teoksemme nimi on Rhombic Dodecacube. Työ koostuu 13 rombisesta dodekaedrista. Kappaleet on rakennettu kaksipuolisesta peiliakryylista, tavallisesta peiliakryylista sekä kirkkaasta akryylista. Rombiset dodekaedrit on pinottu päällekkäin siten, että alimmassa kerroksessa niitä on neljä, keskimmäisessä viisi ja ylimmässä taas neljä. Teos seisoo pyramidijalustan päällä. Kappaleiden sisällä on valkoisia led-valoja, jotka kohdatessaan akryylipinnan siroutuvat eri aallonpituuksille luoden teoksen värit. Valojen johdot on piilotettu keskellä olevan rombisen dodekaedrin sisälle sekä pyramidin alle. Ledejä ohjataan Arduinolla.

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi