Matemaattiset ohjelmistot MS-E1999
Kevät 2014

HA,JK,MO

(Pienen odottelun jälkeen pitäisi näkyä oikein.) $$\alpha,\beta,\gamma,\delta,\epsilon,\pi,\mu$$

Oppimateriaalikooste

 1. Mattie - Matemaattisten ohjelmistojen portaali
 2. Tämän kurssin linkkilista -- Sisältää myös matematiikan luentotyylistä ainesta ja matemaattisiakin yhteenvetoja.
 3. [HAM] Heikki Apiola, Symbolista ja numeerista matematiikkaa Maple-ohjelmalla, 1998.
  Useita kappaleita kirjastossa, valikoituja osia jaossa netissä (tarkemmin alla).
 4. [HA-ML] Lyhyt Matlab-opas

Luentokalvot:

Luento 1, ma 3.3.2014


Luento 2, to 6.3.2014

Luento 1:n Tehtävässä 9 VIRHE : Tarkasteltava väli on liian lyhyt, sovitaan, että väli on
$$(0,2\pi).$$

Luento 2, täydennystä, huomioita

Luento 3

 1. Käynnistä Maple. CTR-F2: Quick reference card, ?=help
 2. Mapleperusteita [Maple-ws] lataa Hiiren oikella. ja Maplen File-valikosta Mapleen.
 3. Lataa alla oleva harjoitustyöarkki samoin.
 4. MattieO: Maple-esittelyä ja viitteitä
 5. Tärkeimmät Maple-komennot koottuna (Alestalo)
 6. LinearAlgebra, matriisiperusteet
 7. HA:n Solmukirjoitus v. 1999
 8. Timo Mäkelän Maple-opas
 9. Timo Mäkelän Maple-pääsivu
 10. Plotting with Maple: Indianan yliopiston erinomainen piirto-opas (MattieO:ssa)
 11. HAMaple-sivu
 12. HA:n "historiallisiin" luentoihin liittyviä Maple-ws:ien html-käännöksiä vuosituhannen takaa
 13. Lineaarikuvaukset ja ominaisarvojen/vektorien havainnnollistus (html) | Sama (mw) Tää on aika "kliffa"!
Harjoitus 3 Tehtävät

Luento 4 , 13.3.2014

 1. Ominaisarvot Luentopruju K3/P3
 2. Ominaisarvotiivistelmä Mattie-sivulla
 3. [HAM]-oppaan ode (ilman kuvia)
 4. Timo Mäkelän Maple-opas. Tässä erityisesti ODE-osa (Ordinary diff. equ)
 5. Lyhyen Matlab-oppaan 3d-grafiikkaa.
 6. L2demogr3d.m 3d-grafiikkademo (.m)
 7. L2demogr3d.html publish->html
 8. Lineaariset diffyhtälösysteemit, luentokalvoja
 9. Lin diffyht. sys. esimerkki ws pdf
 10. Lin diffyht. sys. esimerkki ws mw
 11. dfield8.m (Rice University,Lataa, aja, nauti!)
 12. pplane8.m (kuin myös!)
Harj. 4 Tehtävät

Aputiedostoja:

Luento 5 , 24.3.2014

Harj. 5-6 Tehtävät

Apuws Suolaseostukseen (harj. 4)