[Up]
7.9. 1998

Luentomateriaalia

Nämä linkit viittaavat luentoja ja oppikirjoja täydentävään materiaaliin. Tässä voi olla yhteenvetoja, sellaista, mitä luennolla piti sanoa, mutta unohtui tai jotain, joka vaatii lisäselvitystä oppilaiden palautteen perusteella arvioituna, jne. Myös luentorunkoja ja kertauskoosteita sekä muualta löytyviä relevantteja sivuja laitetaan mukaan.

Luentoja aikajärjestyksessä

Luentoihin liittyvää aiheenmukaisesti

Pivotointi (tuenta) Gaussin eliminaation numeriikassa

Sivu 1 Sivu 2 Sivu 3

Matriisinormit ja häiriöalttius

Sivu 3 Sivu 4 Sivu 5 Sivu 6

Ortogonaalisuus, kehitelmä ja Gram-Schmidt

Sivu 7 Kehitelmä ON-kannassa (Fourier-kehitelmä)
Sivu 8 Gram-Schmidt s. 1
Sivu 9 Gram-Schmidt s. 2
Sivu 10 Gram-Schmidt s. 3

Ominaisarvot ja -vektorit

Numeerisia menetelmiä

Lineaariset differentiaaliyhtälösysteemit

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, muuttujien erottelu