[Up]

http://www.math.hut.fi/teaching/p3/luentomateriaali/L8.html

Luento 8

pe 25.9.
KRE 7.10 ,...

7.10 Ominaisarvot ja ominaisvektorit

(Eigenvalues, eigenvectors)

Tässä A on neliömatriisi (n x n)

Määr: Tarkastellaan yhtälöä

(1) A x = s x , s in C.

(yleensä merkitään s:n sijasta lambda, mutta kun HTML ..., samasta syystä käytämme tyhmän näköistä joukkoonkuulumismerkkiä "in")
Yhtälöllä on aina triviaaliratkaisiu x=0, olipa s mikä tahansa kompleksiluku.
Kysymys kuuluu:

Tehtävän muokkaus ratkaistavaan muotoon

    A x = s x   <==>  (A-s I)x = 0
Kyseessä on siis homogeeniyhtälö, jonka kerroinmatriisi sisältää parametrin s. Se pitää valita siten, että HY:llä on ei-triv. ratkaisuja, ts. Gaussin eliminaation on tuotettava ainakin 1 nollarivi, ja sanotaan se nyt vihdoin, jota on totuttu välttelemään: det(A-s I)=0 .

Ominaisarvojen ja -vektorien etsintä (pienissä tehtävissä)