[Up]
http://www.math.hut.fi/teaching/p3/luentomateriaali/L6.html

Luento 6

ke 23.9.
KRE *** tarkista 7.10 ,...

Sisätuloavaruus

Ominaisuudet:
I  (cu+dv,w)=c(u,w)+d(v,w)  lineaarisuus 1. argum. suht
II  (u,v)=conj(v,u)      conj tarkoittaa kompleksikonjug.
III (u,u) >= 0, yhtäsuuruus <==> u=0
Rn:ssä (Cn):ssä
                 n
                -----
                 \     ---
           (u,v) =   )  u[i] v[i]
                 /
                -----
                i = 1

                    ( --- viittaa konjugointiin )

Normiavaruudet

Sisätulosta saatava normi:
      || u || = sqrt(u,u)
Normi voi syntyä myös ilman sisätuloa, esim:
               n
               -----
               \
    ||u||1 =        ) |ui|  l1 eli taksikuski
               /
               -----
               i = 1

tai
max-normi
    ||u||8' = max(|u1|,|u2|,...|un|   lääretön
(Tässä 8' tarkoittaa "makaavaa (transponoitua) 8:aa, eli ääretöntä.)

Lineaarikuvaukset

KRE 7.15

Jokainen matriisi A:Rn -> Rm määrittelee lineaarikuvauksen. Kääntäen:

Lause Olkoon F:Rn -> Rm. Tällöin F voidaan esittää matriisin A avulla. Matriisi saadaan latomalla kantavektoreiden kuvat sarakkaiksi matriisiin.

Tod Olkoon x in Rn. Esitetään x luonnollisen kannan avulla:

                  n
                 -----
                  \
               x =  )  x[i] e[i]
                  /
                 -----
                 i = 1
F:n lineaarisuuden nojalla:
                  n
                 -----
                  \
              F(x) =  )  x[i] F(e[i])
                  /
                 -----
                 i = 1
Mutta tämähän on sama kuin A x , kun A-matriisina on F(e[i]) - sarakevektoreista koostuva matriisi.

QED.

Huom! Olkoon yleisesti F:V->W , missä dim(V)=n, dim(W)=m. Jos {e[1],...,e[n]} on mielivaltainen kanta lähtöavaruudessa ja {f[1],...,f[m]} on mielivaltainen kanta maaliavaruudessa, niin sama lasku antaa kuvauksen näin:

x -> (x[1],...,x[n]) -> A (x[1],...,x[n])' , missä A saadaan
latomalla F(e[i])-vektorien koordinaattivektorit kannan {f[1],...,f[m]}
suhteen matriisin sarakkeiksi. Tuloksena saadaan koordinaattivektori,
joka ilmaisee koordinaatit f-kannassa.

HA
Thu Sep 24 14:15:23 EET DST 1998