[Up]

Kompleksiset ominaisarvot

Tässä luentokalvo: [coma.gif] Proseduuri on siten sellainen, että lasketaan ominaisarvo lambda ja siihen liittyvä ominaisvektori w . Reaaliset vektorit u ja v saadaan ottamalla reaaliosat (u) ja imaginaariosat (v) kustakin w:n komponentista.
28.10. 1998