MattieO - Matematiikkaa tietokoneella, opasmateriaalia

MattieO - aloitussivu

Mattie-portaali jakautuu kahteen osaan:

  1. Tämä sivusto: (MattieO): Ohjeita, opasmateriaalia, viitteitä (kaikille avoin),
  2. MattieT: Tehtäväkokoelma vihjeineen ja ratkaisuineen (tunnus).

Yaa - Yet another attempt ?!

Aalto-yliopistossa käytetään useita matemaattisia ohjelmistoja, jotka parhaimmillaan tukevat opiskelua ja oppimista mitä erilaisimmilla tavoilla. Matematiikan ja fysiikan opiskeluun on mahdollista saada huomattavasti apua käsitteiden ymmärtämisestä ja sisäistämisestä aina matematiikan monipuoliseen soveltamiseen erilaisissa mallinnustilanteissa, laboratoriotöiden tekemiseen ym.

Matematiikan opetuksessa on pidetty tietokoneharjoituksia TKK:n aikoina jo ainakin vuoden 1990 alusta, joillakin kokeilukurseilla jo 1980-luvulla.

Mattie-portaalin päämääränä on koota ja järjestää toisaalta ohjeita, tehtäviä, ratkaisuja, viitteitä oppimateriaaleihin, käyttökokemuksia, esimerkkejä, ym.

1980-luvulla (osin jo aiemminkin) tuli saataville toisaalta symbolilaskentaohjelmia ja toisaalta korkean tason numeerisia matriisiohjelmia. Ensin mainituista ovat kokoelmamme tämänhetkisessä asussa mukana Mathematica ja Maple, jälkimmäisistä Matlab ”klooneineen”.

Merkillepantavaa on, että kaikissa näissä ohjelmissa perusrakenteet ja ajattelutavat ovat säilyneet kutakin ennallaan, kehitystä on tapahtunut uusien funktioden ”toolboxien”, menetelmien implementoinnin myötä (valtavasti), ja tietysti käyttöliittymät ovat ”graafistuneet” sallien hienojen graafisten esitysten lisäksi mm. luonnollisen matemaattisen notaation käytön ja ohjemallisen tuottamisen laskentatyöarkeilla.

Tästä seuraa, että näihin ohjelmiin liittyvät tehtävät ja ohjeet ovat suurelta osin relevantteja, tai pienin muutoksin ajanmukaistettavissa, ”ylöspäin yhteensopivia”.

Kaikista näihin parhaisiin matemaattisiin ohjelmiin liittyvistä ihmeistä huolimatta niiden käyttö matematiikan opetuksessa on osoittautunut ongelmalliseksi. Periaatteessa voisi olettaa, että erityisesti insinööriopiskeiljoita motivoisivat tällaiset työkalut.

Opettajan kannalta tehtävien suunnittelu, ohjeiden laatiminen, harjoitusten organisointi ym. on hyvin aikaavievää puuhaa. Keräämällä kaikkea tätä yhteen kohtuullisesti järjestettyyn kokoelmaan, voitaisiin parhaassa tapauksessa saada huomattavaa ajansäästöä ja motivaatiotakin niin opettajien kuin oppilaiden parissa.