Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun

Matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan

 

matematiikan ja systeemianalyysin tutkimusharjoittelijoita

kesäksi 2018

 

Harjoittelijan toimenkuvaan sisältyy tutkimustyön tekeminen jonkin laitoksen tutkimusryhmän yhteydessä sekä muita laitoksen toimintaan liittyviä yleisiä tehtäviä. Tutkimustyön lopputulokset voidaan esittää kandidaatintöinä tai erikoistöinä. Useista aiheista on mahdollista jatkaa diplomityöhön asti.

 

Tutkimusharjoittelijoilta edellytetään pääsääntöisesti hyvin arvosanoin suoritettuja kahden ensimmäisen vuoden opintoja tai muilla tavoin hankittuja riittäviä esitietoja. Työt voi halutessaan aloittaa jo toukokuun puolella. Palkka on 1915–2106 eur/kk riippuen siitä, missä vaiheessa työntekijä on opinnoissaan.

 

Hakemuksen tulee koostua sähköisestä hakemuksesta, josta tulee ilmetä toive tutkimusryhmästä, sekä yhdestä PDF-liitteestä, joka sisältää ainakin seuraavat osat:

 

 • vapaamuotoinen hakemus
 • cv
 • opintorekisteriote (ei tarvitse olla virallinen)

 

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää

 1. toive tutkimusryhmästä, jossa työ tehdään. Kerro myös, jos olet jo keskustellut aiheesta mahdollisen ohjaajan kanssa. Voit halutessasi priorisoida useamman vaihtoehdon. Vaihtoehdot ovat
 • Algebra ja diskreetti matematiikka
 • Analyysi
 • Sovellettu matematiikka ja mekaniikka
 • Stokastiikka, matemaattinen fysiikka ja tilastotiede
 • Systeemi- ja operaatiotutkimus

 

Lisätietoja tutkimusryhmistä: https://math.aalto.fi/fi/tutkimus/. Mikäli sinulla on jo mielessäsi tarkempi aihe ja/tai ohjaaja, voit mainita myös tästä (myös vaikka et olisi keskustellut vielä ohjaajan kanssa).

 

 1. kuvaus mahdollisista aiemmista (kesä)töistäsi laitoksella

 

 1. mistä työskentelyajanjaksosta olet kiinnostunut. Kesätyöt kestävät tyypillisesti 3 kuukautta, josta kertyvä viikon lomaoikeus on käytettävä kesän aikana, mielellään heinäkuussa. Jos haluat pitää em. viikon lisäksi palkatonta lomaa, työjakson alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan siten, että 3 kk täyttyy.

 

 

Lyhyet kuvaukset tutkimusryhmien tarjoamista kesätyöaiheista:

 

Algebra ja diskreetti matematiikka:

Algebran ja diskreetin matematiikan sateenvarjoryhmässä on tarjolla paljon sekä puhtaaseen matematiikkaan että sovelluksiin liittyviä tutkimusaiheita, joiden parissa voi tehdä myös opinnäytetöitä. Puhtaan matematiikan aiheemme liittyvät mm. algebraan, kombinatoriikkaan ja lukuteoriaan sekä näiden sovelluksiin muilla matematiikan osa-alueilla, ml. geometria, topologia ja tilastotiede. Sovelluspuolella voi perehtyä vaikkapa langattomaan viestintään, sosiaaliseen mediaan ja näiden turvallisuus- ja yksityisyyskysymyksiin, biologiaan sekä koneoppimiseen (https://math.aalto.fi/en/research/discrete/).

 

Analyysi:

Analyysin sateenvarjoryhmässä on tarjolla useita mielenkiintoisia kandidaatin- ja diplomitöitä, joita on mahdollisuus tehdä kesän aikana. Aiheet liittyvät osittaisdifferentaaliyhtälöiden, harmonisen analyysin ja metrisen avaruuden analyysin ajankohtaiseen tutkimukseen. Kesän aikana on mahdollisuus myös suorittaa kursseja ja osallistua kansainvälisiin kesäkouluihin. Tule keskustelemaan lisää Juha Kinnusen, Riikka Korteen ja muiden tutkimusryhmän jäsenten kanssa (https://math.aalto.fi/en/research/analysis/).

 

Sovellettu matematiikka ja mekaniikka:

Sovelletun matematiikan ja mekaniikan sateenvarjoryhmässä voit tehdä opinnäytetyön teorian, käytännön insinööriongelmien ja laskennan risteyskohdassa. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät käänteisongelmien, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden, mekaniikan, puheentutkimuksen, numeerisen analyysin sekä lineaarialgebran menetelmiin ja sovelluksiin (https://math.aalto.fi/en/research/applied/).

 

Stokastiikka, matemaattinen fysiikka ja tilastotiede:

Stokastiikan ja tilastotieteen sateenvarjoryhmässä on tarjolla kesäharjoittelupaikkoja seuraavista aihepiireistä: matemaattinen tilastotiede (funktionaalinen data-analyysi, tilastollinen ääriarvoteoria), stokastiset systeemit (stokastiset verkostomallien analyysi, statistisen fysiikan satunnaismallit), ja matemaattinen fysiikka (symmetriat ja niiden esitykset, kvanttikenttäteorioiden matematiikka) (https://math.aalto.fi/en/research/stochastics/).

 

Systeemi- ja operaatiotutkimus:

Systeemianalyysin laboratorion tutkimusryhmän (http://sal.aalto.fi/en/) tarjoamat kesätyöaiheet liittyvät päätösanalyysiin ja teknistaloudellisiin systeemeihin, optimointiin ja peliteoriaan sekä simulointiin. Aiheet voidaan täsmentää siten, että niistä voi tehdä opinnäytteen. Kandidaatintyön tekijät valmistelevat aiheestaan ohjaajansa kanssa työsuunnitelman, joka esitellään systeemitieteiden kandidaattiseminaarissa 11.6.2018 (http://sal.aalto.fi/fi/opinnot/kurssit/mat-2.kandi/ohjelma1718). Monista aiheista on mahdollisuus jatkaa diplomityöhön. Tarkempi kuvaus kesätyöaiheista on sivulla http://sal.aalto.fi/fi/toihin/kesatyot/.

 

Huom! Systeemi- ja operaatiotutkimuksen aiheisiin hakevia pyydetään ilmoittamaan hakemuksessaan kiinnostavimpina pitämiensä aiheiden numerot (1-9). Numerot löytyvät täältä http://sal.aalto.fi/fi/toihin/kesatyot/. Ilmoita numero myös hakulomakkeella tutkimusryhmän toiveen yhteydessä.

 

 

 

 

 

 

Torstaina 1.2. klo 13.00-14.15 Matematiikan laitoksen kahvihuoneessa järjestetään tapaaminen, jossa käydään läpi matematiikan ja systeemianalyysin kandidaattiseminaarien suoritusperiaatteet sekä esitellään eri tutkimusryhmiä, joiden kanssa on mahdollista tehdä kandidaatintyö kesällä. Tervetuloa paikalle! Kahvitarjoilu.

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa

 

Matematiikka: Riikka Korte riikka.korte@aalto.fi (lomalla 3.-11.2.)

(3.-11.2. Nuutti Hyvönen nuutti.hyvonen@aalto.fi)

 

Systeemi- ja operaatiotutkimus: Juho Roponen juho.roponen@aalto.fi

 

Hakeminen:

Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy math.aalto.fi etusivulta.

 

Täytä sähköinen hakemus liitteineen viimeistään keskiviikkona 14.2.2018.

 

Tee hakemuksesta liitteineen yksi tiedosto ja toimita se yhtenä PDF-tiedostona

SukunimiEtunimi.pdf

 

Lisätietoja hakuun liittyvistä käytännön kysymyksistä antaa Johanna Glader (puh. 050 411 7666, johanna.glader@aalto.fi). Valinnat tehdään 5.3.2018 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta.


Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi