Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Opiskelu

Matriisilaskennan MOOC kevät 2018

Haluatko oppia matriisilaskentaa ja nähdä millaista matematiikan opiskelu on yliopistossa? Tervetuloa Matriisilaskennan MOOC-kurssille!

Aalto-yliopiston Matriisilaskennan MOOC-kurssi järjestetään neljännen kerran tammi-helmikuussa 2018. Verkkokurssi vastaa sisällöltään Aallon ensimmäisen vuoden insinööriopiskelijoiden matriisilaskennan kurssia.

Termi MOOC tulee sanoista "Massive Open Online Course", ja tarkoittaa kaikille avointa ilmaista verkkokurssia. MOOC-kursseilla on yleensä paljon suorittajia, vapaa osallistuminen ja opiskelu ja harjoitusten suorittaminen tapahtuu verkossa. Kurssimaista MOOCissa on, että se suoritetaan noudattamalla kurssin järjestäjän asettamaa aikataulua. Tällöin kurssin suorittajat voivat keskustella ja opiskella yhdessä.

Matriisilaskennan MOOC ei edellytä aiempia matematiikan yliopisto-opintoja, vaan kurssin esitiedoiksi riittävät lukion pitkän matematiikan vektorilaskennan kurssi MAA4 tai vastaavat tiedot.

Kurssin ilmoittautuminen on auki osoitteessa openlearning.aalto.fi. 

Oletko Aallon opiskelija? Aallon opiskelijat suorittavat kolmannen periodin kurssin MS-A0002. Ilmoittaudu kurssille normaalisti Oodissa. Materiaalit julkaistaan tavalliseen tapaan kurssin MyCoursesissa. Aallon opiskelijoiden ei siis tarvitse ollenkaan käyttää OpenLearning-portaalia kurssin suorittamiseksi.

Työmäärä

Kurssi koostuu opiskeltavasta teoriasta ja verkossa suorittevista harjoitustehtävistä, joista osa arvostellaan automaattisesti ja osa lähetetään assistentin arvosteltavaksi. Aikaa näiden läpikäymiseen on hyvä varata kymmenisen tuntia viikossa kuuden viikon ajan.

Kohderyhmät

Lukiolaiset ja muut kuin Aallon opiskelijat

Jos haluat sisällyttää kurssin nykyisiin opintoihisi tai aiot hakea Aaltoon opiskelemaan, kurssin harjoitukset ja tentin hyväksytysti suorittanut saa Aalto-yliopiston kurssisuoritusmerkinnän, jonka voi halutessaan sisällyttää myöhempiin opintoihin.

Opettajat

Jos olet kiinnostunut oppimaan itse uutta, yhdessä tai erikseen opiskelijoittesi kanssa, niin tervetuloa kurssille. Tarjoamme kurssia kaikille opettajille, joita kiinnostaa matriisilaskenta ja sen sovellukset yleisesti, tai saada ideoita ja inspiraatiota vektorilaskennan ja lineaarialgebran opetukseen. Huomioi kuitenkin kurssin viikottain vaatima aika.

Lukiot

Lukio voi halutessaan hyväksyä tämän kurssin suorituksen osaksi lukio-opintoja.

Aallon opiskelijat

Ilmoittaudu Oodissa kurssille MS-A0002 Matriisilaskenta. Muuta ilmoitusta ei tarvita.

Mitä opin kurssilla?

Kurssi seuraa Aalto-yliopiston insinöörikoulutuksen ensimmäisen vuoden matriisilaskennan kurssia. Kurssilla opitaan esittämään ja ratkaisemaan lineaarisia yhtälöryhmiä matriisimuotoisina, suorittamaan matriisien peruslaskutoimituksia, erilaisia matriisihajotelmia ja niiden merkitys ja käyttö erilaisissa sovelluksissa.

Matematiikka yleisesti on taito, jonka opiskelu tapahtuu harjoittelemalla. Harjoitusta kurssilla onkin paljon. Tehtäviä pääsee kokeilemaan riippumatta ajasta ja paikasta, ja niihin saa myös palautetta käytännössä välittömästi.

Opiskelu MOOC-kurssilla tapahtuu pitkälti itseohjatusti. Kaikki kurssin materiaalit löytyvät verkosta. Et siis tarvitse muita oppikirjoja. Toki kirjallisuudesta ja internetistä löytyy paljon tietoa kurssin aihepiireistä. Keskeisessä osassa kurssia ovat automaattisesti tarkistettavat harjoitustehtävät, jotka on jaettu kierroksiin. Kurssin harjoituksia voi myös tehdä omaan tahtiin etukäteen heti kurssin alettua, jos aikaa, innostusta ja osaamista riittää.

Aalto-yliopisto järjestää tiloissaan Espoossa omille opiskelijoilleen harjoitusryhmiä, joissa myös MOOC-opiskelijat voivat halutessaan poiketa. Suurimmalle osalle kätevämpi järjestely lienee kerätä jonkinlainen opintopiiri, matematiikkakerho tms. omalla koululla, joka kokoontuu silloin, kun teille on kätevintä.

Aikataulut

Kurssilla on automaattisesti tarkastettavia Stack-tehtäviä sekä palautettavia tehtäviä. Stack-tehtävät ratkaistaan Openlearning-oppimisympäristössä ja niistä saa heti automaattisen arvostelun. Palauttavat tehtävät ratkaistaan paperille, joka palautetaan pdf- tai kuvatiedostoina. Assistentti arvostelee suorituksen ja merkitsee pisteet. Kustakin tehtävästä voi saada yhden pisteen.

Kunkin osion tehtävien viimeinen palautusaika on kunkin viikon sunnuntaina klo 24 seuraavasti. (Paitsi ensimmäisellä kierroksella on pari päivää lisäaikaa.)

    DL
osio 1           9.1.
osio 2   14.1.
osio 3   21.1.
osio 4   28.1.
osio 5   4.2.
osio 6   11.2.

Kontaktiopetus Otaniemessä

Voit osallistua myös kontaktiopetukseen Otaniemessä. Vaihtoehtoinasi on:

  • Laskutupa
  • Laskuharjoituset
  • Luennot

Laskutupa

Laskutupa sijaitsee Kanditalon eli TKK:n vanhassa päärakennuksessa salissa Y190c. Laskutuvan assistentit auttavat missä tahansa kurssin aihepiiriin liittyvässä kysymyksessä. Tarkista laskutuvan aukioloajat nettisivulta.

Aallossa menee MOOCin kanssa samassa tahdissa kurssi, jonka laskuharjoituksiin ja luennoille olet tervetullut. Alkuviikon harjoituksissa tehdään automaattisesti tarkastettavia tehtäviä, loppuviikolla paperilla palautettavia. Ilmoita laskuharjoituksissa assistentille, että olet suorittamassa MOOC-kurssia. Aikataulut ovat seuraavat.

Laskuharjoitukset

Alkuviikko            Loppuviikko
ilm. myöhemmin    

Viimeiset harjoitukset ovat viikolla 6.

Luennot

ti 8.30-10.00 C-sali
to 10.15-12.00 C-sali

Viimeinen luento on 8.2.


 

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1
MOOC syksy 2017

Haluatko oppia differentiaali- ja integraalilaskentaa ja nähdä millaista matematiikan opiskelu on yliopistossa? Tervetuloa Differentiaali- ja integraalilaskennan MOOC-kurssille!

Aalto-yliopiston Differentiaali- ja integraalilaskennan MOOC-kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa loka-joulukuussa 2017 (30.10-14.12.). Verkkokurssi vastaa sisällöltään Aallon ensimmäisen vuoden insinööriopiskelijoiden differentiaali- ja integraalilaskennan kurssia.

Termi MOOC tulee sanoista "Massive Open Online Course", ja tarkoittaa kaikille avointa ilmaista verkkokurssia. MOOC-kursseilla on yleensä paljon suorittajia, vapaa osallistuminen ja opiskelu ja harjoitusten suorittaminen tapahtuu verkossa. Kurssimaista MOOCissa on, että se suoritetaan noudattamalla kurssin järjestäjän asettamaa aikataulua. Tällöin kurssin suorittajat voivat keskustella ja opiskella yhdessä.

Differentiaali- ja integraalilaskennan MOOC ei edellytä aiempia matematiikan yliopisto-opintoja, vaan kurssin esitiedoiksi riittävät lukion pitkän matematiikan kurssit MAA7-10 tai vastaavat tiedot.

Kurssin ilmoittautuminen on auki osoitteessa openlearning.aalto.fi. 

Oletko Aallon opiskelija? Ilmoittaudu rinnakkaiselle kurssille MS-A0106 normaalisti Oodissa. Materiaalit julkaistaan tavalliseen tapaan kurssin MyCoursesissa. Aallon opiskelijoiden ei siis tarvitse ollenkaan käyttää OpenLearning-portaalia kurssin suorittamiseksi.

Kurssilta löytyy myös Facebook-sivu.

Työmäärä

Kurssi koostuu opiskeltavasta teoriasta ja verkossa suorittevista harjoitustehtävistä, joista osa arvostellaan automaattisesti ja osa lähetetään assistentin arvosteltavaksi. Aikaa näiden läpikäymiseen on hyvä varata kymmenisen tuntia viikossa kuuden viikon ajan.

Kohderyhmät

Lukiolaiset ja muut kuin Aallon opiskelijat

Jos haluat sisällyttää kurssin nykyisiin opintoihisi tai aiot hakea Aaltoon opiskelemaan, kurssin harjoitukset ja tentin hyväksytysti suorittanut saa Aalto-yliopiston kurssisuoritusmerkinnän, jonka voi halutessaan sisällyttää myöhempiin opintoihin.

Opettajat

Jos olet kiinnostunut oppimaan itse uutta, yhdessä tai erikseen opiskelijoittesi kanssa, niin tervetuloa kurssille. Tarjoamme kurssia kaikille opettajille, joita kiinnostaa matriisilaskenta ja sen sovellukset yleisesti, tai saada ideoita ja inspiraatiota vektorilaskennan ja lineaarialgebran opetukseen. Huomioi kuitenkin kurssin viikottain vaatima aika.

Lukiot

Lukio voi halutessaan hyväksyä tämän kurssin suorituksen osaksi lukio-opintoja.

Mitä opin kurssilla?

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida jonojen ja sarjojen suppenemista
  • tuntee alkeisfunktioiden sarjakehitelmät ja approksimaatiot
  • hallitsee tärkeimmät derivaatan ja integraalin ominaisuudet, laskumenetelmät ja sovellukset
  • osaa ratkaista 1. kertaluvun lineaarisen ja separoituvan differentiaaliyhtälön
  • osaa ratkaista 2. kertaluvun lineaarisen differentiaaliyhtälön vakiokertoimisessa tapauksessa

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi