Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Opiskelu

Projektit (meneillään olevat)

Tekniikan yliopistojen matematiikan opetusyhteistyön pilottihanke (2015-2016)

Hankkeen tavoitteena on kehittää tietotekniikka-avusteista opetusta tekniikan matematiikassa. Hankkeen tärkeimmät kehityskohteet ovat automaattisesti tarkistettavat harjoitustehtävät sekä matematiikan esittäminen verkossa. Hankkeessa käytetään avoimen lähdekoodin STACK-järjestelmää. STACK on Moodle-oppismisalustassa käytettävä tehtävätyyppi, joka mahdollistaa mm. tehtävien alkuarvojen satunnaistamisen, tehtävien automaattisen tarkistamisen sekä yksilöidyn ja informatiivisen palautteen. Lisätietoa järjestelmästä löydät STACK-alasivulta. Projektin tiimoilta STACK-tehtäviä tuotetaan ja kehitetään hankkeen Abacus-palvelimella. Projektia koordinoi Aalto-yliopisto ja siinä ovat mukana suuri osa Suomen yliopistoista sekä eräät ammattikorkeakoulut.

A!OLE -hankkeet (2016-)

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos on aktiivisesti mukana Aalto-yliopiston strategisessa Aalto Online Learnign (A!OLE) -ohjelmassa. Lisätietoa: http://onlinelearning.aalto.fi

Projektit (vanhat)

S3M2

Projektin päätavoite oli tuottaa yliopisto-opintoihin valmentavia siltamateriaaleja avoimen lähdekoodin Mumie-järjestelmällä. Projektin kotisivuilta löydät lisää tietoa.

Mattie

Mattie projektissa kehitettiin ja ylläpidettiin erilaisia tietokoneavusteisia matematiikan opetusmateriaaleja. Projektin materiaalit löytyvät seuraavan linkin takaa.

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi