Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Juha KinnunenLaitoksen johtaja
Nuutti HyvönenLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Marcus GreferathFiDiPro-professori
Antti Hannukainen
Camilla Hollanti
Pauliina Ilmonen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Emeritus professorit

Raimo P. Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö Lomalla 25.6.–3.8.
Johanna GladerHR-koordinaattori Lomalla 16.7.–22.7.
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Suvi KilpeläinenController Lomalla 20.7.–17.8.
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri Lomalla 23.7.–29.7.

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Riikka Kangaslampi
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Antti Rasila
Ville Turunen

Tutkijatohtorit

Laia Amorós Carafi
Marzieh Arabi Kakavand
Kimmo Berg
Tommi Ekholm
Oliver Gnilke
David Radnell
Thomas Singer
Joni Virta
Christian Webb
Thomas Westerbäck

Tohtorikoulutettavat

Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Diana Andrei
Ferdinand Blomqvist
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Lucas Dias Condeixa
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Matthias Grezet
Tom Gustafsson
Armando Gutiérrez
Mikko Harju
Matias Heikkilä
Laura Jakobsson
Joona Karjalainen
Alex Karrila
Konrad Kohbrok
Juha Kuortti
Emma-Karoliina Kurki
Mikael Laaksonen
Pekka Laitila
Niko Lietzén
Taneli Luotoniemi
Alessandro Mancuso
Kristian Moring
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Lauri Perkkiö
Heikki Puustinen
Tuomas Rintamäki
Juho Roponen
Anton von Schantz
Razane Tajeddine
Edoardo Tosoni
Tiina Vesanen
Matias Vestberg
Vilma Virasjoki
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Osama Abuzaid
Joni Alvajärvi
Elmer Bergman
Karlijn Fransen
Valtteri Helaakoski
Tero Hyytiäinen
Lauri Jokinen
Mikko Kaivola
Heini Kanerva
Veli Kangas
Topi Kuutela
Janne Lahti
Patrik Lahti
Rustam Latypov
Tuomas Lebedeff
Jaakko Lehtonen
Valtteri Lipiäinen
Patrik Muhojoki
Kim Myyryläinen
Teemu Mäki
Leevi Olander
Jaakko Pere
Tuukka Piipponen
Onni Pohjavirta
Juha-Pekka Puska
Paavo Raittinen
Essi Rantanen
Miska Rissanen
Ville Romanov
Kévin Selänne
Nourhan Shafik
Joshua Stock
Harmen Stoppels
Antti Suominen
Timo Takala
Noora Torpo
Jaakko Visti
Kari Väisänen

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi