Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Juha KinnunenLaitoksen johtaja
Nuutti HyvönenLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Marcus GreferathFiDiPro-professori
Antti Hannukainen
Camilla Hollanti
Pauliina Ilmonen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Emeritus professorit

Raimo P. Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö Lomalla 26.3.–30.3.
Johanna GladerHR-koordinaattori Lomalla 23.3.
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Suvi KilpeläinenController Lomalla 23.3.
Maisa ReinTaloussihteeri Lomalla 29.3.
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Riikka Kangaslampi
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Antti Rasila
Ville Turunen

Tutkijatohtorit

Laia Amorós Carafi
Marzieh Arabi Kakavand
Kimmo Berg
Tommi Ekholm
Oliver Gnilke
David Radnell
Thomas Singer
Christian Webb
Thomas Westerbäck

Tohtorikoulutettavat

Juho Andelmin
Diana Andrei
Ferdinand Blomqvist
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Matthias Grezet
Tom Gustafsson
Armando Gutiérrez
Mikko Harju
Matias Heikkilä
Marja Jaarinen
Laura Jakobsson
Negin Karimi
Joona Karjalainen
Alex Karrila
Juha Kuortti
Mikael Laaksonen
Pekka Laitila
Pekka Lehtelä
Niko Lietzén
Casimir Lindfors
Taneli Luotoniemi
Alessandro Mancuso
Kristian Moring
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Lauri Perkkiö
Heikki Puustinen
Tuomas Rintamäki
Juho Roponen
Anton von Schantz
Razane Tajeddine
Edoardo Tosoni
Tiina Vesanen
Matias Vestberg
Vilma Virasjoki
Joni Virta
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Joni Alvajärvi
Sami Helander
Emma-Karoliina Kurki
Janne Lahti
Markus Mattila
Paavo Raittinen
Eero Rantala
Miska Rissanen
Harmen Stoppels

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi