Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

        

Professorit

Juha KinnunenLaitoksen johtaja
Nuutti HyvönenLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Daniele BoffiAdjunct professor
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Camilla Hollanti
Pauliina Ilmonen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Fabricio Oliveira
Ahti Salo
Rolf Stenberg
Kai VirtanenProfessor of Practice

Vierailevat professorit

Marcus GreferathFiDiPro-professori

Emeritus professorit

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö Lomalla 18.10.–20.10.
Johanna GladerHR-koordinaattori Lomalla 20.10.
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Maisa ReinTaloussihteeri
Pauli SipariController; Taloushallinto
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri Lomalla 18.10.–20.10.

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Harri Hakula
Toni Heikkinen
Björn Ivarsson
Riikka Kangaslampi
Tuomo Kuusi
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Antti Rasila
Ville Turunen

Opetushenkilökunta

Ilpo Halonen

Tutkijatohtorit

Kimmo Berg
Tommi Ekholm
Ragnar Freij-Hollanti
Oliver Gnilke
Piermarco Milione
David Radnell
Thomas Singer
Lauri Viitasaari
Christian Webb
Thomas Westerbäck

Tohtorikoulutettavat

Juho Andelmin
Ferdinand Blomqvist
Taoufiq Damir
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Matthias Grezet
Tom Gustafsson
Armando Gutiérrez
Mikko Harju
Matias Heikkilä
Yrjänä Hynninen
Marja Jaarinen
Laura Jakobsson
Joona Karjalainen
Alex Karrila
Juha Kuortti
Mikael Laaksonen
Tuomas Lahtinen
Pekka Laitila
Pekka Lehtelä
Niko Lietzén
Casimir Lindfors
Alessandro Mancuso
Lauri Mustonen
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Lauri Perkkiö
Heikki Puustinen
Tuomas Rintamäki
Juho Roponen
Razane Tajeddine
Edoardo Tosoni
Tiina Vesanen
Matias Vestberg
Vilma Virasjoki
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo
Anton von Schantz

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Joni Alvajärvi
Lukas Heikkilä
Sami Helander
Jan Hämäläinen
Emma-Karoliina Kurki
Janne Lahti
Kristian Moring
Timo Pelkola
Pasi Pyrrö
Eero Rantala
Teemu Seeve

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi