Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ajankohtaista

Maisterityöntekijä ideoimaan pakkausratkaisuja

27. kesäkuuta 2018

Aalto-yliopisto ja VTT ovat perustamassa biotalouden CERES-osaamiskeskittymän, joka kehittää uusia materiaaleja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Osaamiskeskittymässä kehitetään materiaaleja pakkauksiin, tekstiileihin ja suodattimiin sekä hyödynnettäväksi puolijohteissa, komposiiteissa ja energian varastoinnissa. Kasvipohjainen biomassa on tulevaisuuden muovi ja vielä paljon enemmän.

Projektiin haetaan nyt

Maisteri-/diplomityöntekijää

Etsimme maisteriopintojen loppuvaiheessa olevaa diplomi-/lopputyöntekijää kokoaikaiseen, 9 kuukauden työsuhteeseen ylläolevaan projektiin syksystä 2018 alkaen. Työssä on tarkoitus ideoida paperi-/kartonkipohjaisia teolliseen tuotantoon soveltuvia, taitteluun perustuvia pakkausratkaisuja korvaamaan muovia. Voit hakea tehtävää, olipa taustasi sitten insinööritieteissä tai muotoilussa, kaikki hakemukset otetaan huomioon. Aiempi paperi-/kartonkimateriaalien tuntemus katsotaan eduksi, taittelun matemaattisen taustan tuntemusta ei edellytetä. Projektia koordinoi Perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitos.

Lähetä hakemus sähköisesti tämän linkin kautta viimeistään perjantaina 31.8.2018. Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet (pdf-muodossa):

-        avoin hakemus

-        CV

-        opintorekisteriote (ei tarvitse olla virallinen)

Lisätiedot: Kirsi Peltonen (kirsi.peltonen@aalto.fi).


Väitös matematiikan alalta, DI Mikael Laaksonen, 10.8.2018

18. kesäkuuta 2018

Diplomi-insinööri Mikael Laaksonen väittelee perjantaina 10.8.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "On Numerical Solution of Multiparametric Eigenvalue Problems" tutkittiin menetelmiä rakenteiden mekaniikassa esiintyvien värähtelytehtävien ratkaisemiseksi tapauksessa, jossa materiaalikertoimet tai laskennallinen alue ovat satunnaisia.

 

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii Prof. Dr. Daniel Kressner, École polytechnique fédérale de Lausanne. Kustoksena toimii professori Nuutti Hyvönen matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Väitöstiedote Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: http://sci.aalto.fi/fi/current/events/2018-06-07-004/.


Wel­come to the Rick­man Me­morial Conference

4. kesäkuuta 2018

Rickman Memorial Conference will be held during 18-20 June 2018 in Helsinki, Finland, to honor the life of Seppo Rickman (28.11.1935-16.8.2017).


The aim of the Rickman Memorial Conference is to bring together internationally leading experts on fields related to the mathematical inheritance of Seppo Rickman. The conference topics include: quasiconformal, quasiregular and related mapping classes, analysis on metric spaces, geometric analysis and dynamics, and geometric group theory.

Further information:

Kirsi Peltonen
Senior University Lecturer
Aalto University
kirsi.peltonen@aalto.fi
tel. +358 50 574 7006

Conference website


Väitös mekaniikan alalta, DI Tom Gustafsson 20.6.2018

25. toukokuuta 2018

Diplomi-insinööri Tom Gustafsson väittelee keskiviikkona 20.6.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Finite Element Methods for Contact Problems" tutkittiin variaatioepäyhtälöiden diskretointia sekaelementtimenetelmällä. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti stabiloidut elementtimenetelmät ja niihin läheisesti liittyvät Nitschen menetelmät.

 

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Peter Hansbo, Jönköping University. Kustoksena toimii professori Rolf Stenberg matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Väitöstiedote Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: http://sci.aalto.fi/fi/current/events/2018-05-08-007/.


Väitös matematiikan alalta, DI Pekka Lehtelä, 18.5.2018

16. toukokuuta 2018

Diplomi-insinööri Pekka Lehtelä väittelee perjantaina 18.5.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirjassa "Generalized solutions to the porous medium equation" tutkittiin huokoisen aineen yhtälön yleistettyjen ratkaisuiden määritelmiä ja niiden välisiä yhteyksiä.

 

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Matteo Bonforte, Universidad Autónoma de Madrid. Kustoksena toimii professori Juha Kinnunen matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Väitöstiedote Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: http://sci.aalto.fi/fi/current/events/2018-04-05-002/.


Aalto-yliopisto 5. sijalle Euroopassa tuotantotalouden ja toimitusketjujen empiirisessä tutkimuksessa

14. toukokuuta 2018

Aalto-yliopisto sijoittui Euroopassa sijalle viisi erityisellä vahvuusalueellaan empiirisessä tutkimuksessa ja sijalle 11 yleisessä sarjassa.

Maailmanlaajuisesti Aalto-yliopisto sijoittui maaliskuussa sijalle 30 alan empiirisessä tutkimuksessa. Katso lisätietoja luokituksesta SCM Journal List -rankingin verkkosivustolta.

”Olemme ylpeitä siitä julkaisujen sarjasta useissa korkeatasoisissa tiedelehdissä, kuten alan johtavassa Journal of Operations Management -lehdessä”, tuotantotalouden laitoksen johtaja professori Risto Rajala sanoo.

Aalto-yliopisto erottuu edukseen monista maailman suurista yliopistoista hyvien ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuvien yrityssuhteiden avulla. Niiden ansiosta suuri osa Aallon akateemisesta tutkimuksesta perustuu tosielämän ongelmiin ja tapaustutkimuksiin. Tutkimuksemme vastaa suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, muun muassa kestävään kasvuun teollisuuden aloilla. Tämänhetkinen tutkimuksemme tarkastelee koko globaalin liiketoiminnan murrosta teknologian kehityksen ajamana.

”Luokitustulokset eivät ole varsinainen tavoitteemme, mutta ne ovat osoitus kehityskaaresta, joka perustuu lahjakkaiden tutkijoidemme kovaan työhön kaikilla empiirisen tutkimuksen aloilla: systemaattisessa tiedonkeruussa, huolellisessa analyysissa, oivaltavien yhdistelmien tekemisessä ja tulosten kiteyttämisessä uraauurtavalla tavalla”, Rajala kertoo.

Yritysten kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön lisäksi Aalto-yliopiston tuotantotalouden ja palvelujen johtamista koskeva tutkimus hyötyy monitieteisestä lähestymistavasta ja tutkimusmenetelmistä.

”Monet Aallon laitokset ja ryhmät antavat alalle oman panoksensa. Tuotantotalouden laitoksen lisäksi matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen ja tietotekniikan laitoksen professorit ja tutkijat ovat tutkimuksissamme elinehto”, Rajala huomauttaa.

Yhteistyöhalu ja tieteellinen uteliaisuus valetaan alamme tutkijoihin jo opintojen alusta alkaen.

”Opiskelijamme oppivat tekemällä ja tutkimalla tosielämän tapauksia toimeksiantojen myötä. Tutkinto-ohjelmamme perustuvat strategiseen johtamiseen, yrittäjähenkiseen johtamiseen sekä toimintojen ja palvelujen digitalisaatioon. Huippuopiskelijat halutaan usein teollisuuteen tekemään diplomityönsä yhteistyöhankkeissa, ja he kykenevät relevanttiin ja kunnianhimoiseen analyyttiseen tutkimukseen.”

SCM Journal Listin empiirisen tutkimuksen arviointi perustuu pääasiassa julkaisuihin empiirisesti suuntautuneissa tiedelehdissä (mukaan lukien Decision Sciences Journal, Journal of Business Logistics, Journal of Operations Management ja Journal of Supply Chain Management). Analyyttisen tutkimuksen sijoitus perustuu artikkeleiden julkaisuun analyyttisesti suuntautuvissa tiedelehdissä (mukaan lukien Management Science, Manufacturing and Service Operations Management, Operations Research ja Production and Operations Management).
 

Lisätietoja:
Risto Rajala, professori
Tuotantotalouden laitoksen johtaja
Aalto-yliopisto
risto.rajala@aalto.fi
puh. 040 353 8140

 


Akateemikko Risto Nieminen Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian jäseneksi ja fysiikan tutkimuksen näköalapaikalle

8. toukokuuta 2018

Akateemikko ja Aalto-professori emeritus Risto Nieminen on valittu Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian (NAS) ulkomaiseksi jäseneksi. Tiedeakatemian jäsenyys on erittäin arvostettu tunnustus merkittävistä tieteellisistä ansioista ja kuulumisesta maailman tutkijoiden parhaimmistoon.

”Jäsenyyden kautta voin päästä osallistumaan fysiikan alan vaikuttaviin ja mielenkiintoisiin ennakointiraportteihin, joissa luodaan katsausta tulevaan. Lisäksi luulen, että erilaisten kansainvälisten tieteellisten arviointitehtävien määrä tulee lisääntymään. Niitä voivat olla esimerkiksi nanotieteiden ja tieteellisen laskennan tutkimushankkeiden arviointityö”, kuvailee Risto Nieminen.

Risto Nieminen toimii Suomalaisen Tiedeakatemian esimiehenä 2018–2019. Nieminen on Aalto-yliopiston fysiikan professori emeritus, joka on toiminut myös Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaanina vuosina 2013–2016. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi hänet on kutsuttu vuonna 1984.

Nieminen on edelläkävijä ja suunnannäyttäjä nanotieteiden ja materiaalifysiikan tutkimuksessa. Hän on erikoistunut materiaalifysiikan laskennallisiin menetelmiin.

”Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia on yksi maailman vanhimmista ja arvostetuimmista tiedeakatemioista. Jäseneksi pääseminen tarkoittaa, että urani saavutukset on huomattu hyvin merkittävän tiedeyhteisön toimesta. Olen tunnustuksesta erittäin ilahtunut”, kertoo Nieminen.

Nieminen on toiminut tieteellisissä tehtävissä keskeisissä yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa kotimaassa ja ulkomailla, erityisesti Teknillisessä korkeakoulussa ja sittemmin Aalto-yliopistossa, Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ssa ja Jyväskylän yliopistossa sekä NORDITAssa Ruotsissa, Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa ja Cambridgen yliopistossa Englannissa.

Niemiselle on myönnetty muun muassa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kunniapalkinto tunnustuksena merkittävistä ansioista tieteellisessä tutkimuksessa ja suomalaisen tieteen monipuolisena vaikuttajana. Akateemikon arvonimen Nieminen vastaanotti vuonna 2014.

Vuonna 1863 perustetussa Yhdysvaltain kansallisessa tiedeakatemiassa on nyt 2382 aktiivista jäsentä ja 484 kansainvälistä jäsentä, jotka eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia. Noin 200 akatemian jäsentä on saanut Nobelin palkinnon. Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia kattaa kaikki tieteenalat.

Niemisen kanssa Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian kansainväliseksi jäseneksi on nyt nimitetty akateemikko Eva-Mari Aro Turun yliopistosta. Hän on maailman johtavia fotosynteesitutkijoita. Tiedeakatemian ulkomaisiksi jäseniksi on aiemmin valittu vain kuusi suomalaista: akateemikko Riitta Hari, akateemikko Olli V. Lounasmaa (1930–2002) ja professori Tuija Pulkkinen Aalto-yliopistosta sekä akatemiaprofessori Kari Alitalo, akateemikko Ilkka Hanski (1953–2016) ja akateemikko Irma Thesleff Helsingin yliopistosta

Lisätietoa:

Suomalainen tiedeakatemia


Väitös matematiikan alalta, DI Casimir Lindfors, 26.4.2018

18. huhtikuuta 2018

Diplomi-insinööri Casimir Lindfors väittelee torstaina 26.4.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa D, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Regularity for nonlinear parabolic partial differential equations" tutkitaan epälineaarisia parabolisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä, erityisesti niiden ratkaisujen säännöllisyyttä, kuten rajoittuneisuutta ja jatkuvuutta. Pääpaino on parabolisen p-Laplace-yhtälön yleistävillä Orlicz-tyyppiset kasvuehdot toteuttavilla yhtälöillä, joiden lisäksi tarkastellaan faasitransitio-ongelmia.

 

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Peter Lindqvist, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Kustoksena toimii professori Juha Kinnunen matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Väitöstiedote Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: http://sci.aalto.fi/fi/current/events/2018-03-22-002/.


Summer school: Number theory and coding theory: contemprorary applications in security

5. huhtikuuta 2018


Camilla Hollanti and Anne-Maria Ernvall-Hytönen will organize a summer school "Number theory and coding theory: contemporary applications in security" at Åbo Akademi, Turku, on 28.5.-1.6.2018.
The school is aimed at students at all levels (BSc/MSc/PhD) and postdocs. The school will feature 3 introductory mini-courses, special talks, and talks contributed by the participants. Registration is free of charge and we have some travel funding available.
The MS department can financially support a limited number of student participants from Aalto, please contact Camilla asap and no later than 1.5. if you are interested in this support! Instructions for registration, talk contributions etc can be found on the school page: http://users.abo.fi/aernvall/summerschool2018/index.html. Welcome!

Poster


Uusia fysiikan tuntiopettajia haetaan syksylle 2018 ja keväälle 2019

2. huhtikuuta 2018

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun teknillisen fysiikan laitokselle hakee uusia tuntiopettajia ensi lukuvuodelle. Työ on osa-aikaista, ja tuntimääristä ja opetettavista kursseista sovitaan erikseen. Tehtäviin kuuluu laboratoriotöiden ohjausta ja laskuharjoitusten vetämistä. 

Palkkaus on koulutuksesta riippuen noin 32–43 euroa/opetustunti. Lisäksi laskuharjoitusten, tenttien yms. pisteytyksestä saa erillisen korvauksen.

Kerro kiinnostuksestasi ja lähetä opintosuoritusotteesi osoitteeseen assistants-physics@aalto.fi, niin pääset postituslistalle, jolta saa lisätietoja.

Päätökset syyslukukauden 2018 osalta tehdään pääosin kesäkuun alussa.

 

Lisätietoja:

assistants-physics@aalto.fi


Matemaattinen menetelmä paljastaa erot sote-palveluntuottajien välillä

28. maaliskuuta 2018

Eduskunnan käsittelyyn edenneessä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ei ole vielä määritelty mittareita palveluiden toiminnalle eikä eri terveydenhuoltoyksiköiden suoriutumiselle. Nyt Aalto-yliopiston tuore matematiikan ja systeemianalyysin alan väitöstutkimus esittää ratkaisua sote-palveluntuottajien keskinäiseen vertailuun.

Maaliskuussa tohtoriksi väitellyt Yrjänä Hynninen sovelsi väitöksessään ohjaajansa, professori Ahti Salon ja professori Antti Punkan kehittämää laskennallista REA-menetelmää (ratio-based efficiency analysis) terveydenhuoltoyksiköiden vertailuun. Menetelmän avulla voi Hynnisen mukaan arvioida sote-palveluja kokonaisuutena ja vertailla eri palveluntuottajien ja sote-yksiköiden eroja.

”REA-menetelmän tavoitteena on kuvata mahdollisimman monipuolisesti terveydenhuoltoyksikön toimintaa vertaamalla eri tekijöistä koostuvaa kokonaisarviota. Tällainen arviointi ei kannustaisi palveluiden tuottajia panostamaan keinotekoisesti vain yhteen laatumittariin toisten kustannuksella”, Hynninen kertoo.

Tärkeitä mitattavia ja arvioitavia tekijöitä ovat esimerkiksi hoidon vaikuttavuus ja oikea-aikaisuus, kliininen laatu, prosessien tehokkuus ja asiakastyytyväisyys.

”Eri tekijöille on usein olemassa hyväksi todettuja mittareita, mutta niitä tarkastellaan harvoin yhdessä”, Hynninen huomauttaa.

Menetelmän avulla voidaan tuottaa kokonaisvaltaista tietoa terveydenhuoltoyksiköiden toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta, ja palvelunjärjestäjä voi koordinoidusti vertailla alueen palveluntarjoajia keskenään. Julkinen vertailutieto auttaisi asiakkaita tekemään harkittuja valintoja palveluntarjoajien välillä – eli toteuttamaan ”valinnanvapautta”. Vastaavasti terveydenhuoltoyksiköissä tiedetään vertailun ansiosta, mikä toimii hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Hynninen käytti väitöskirjassaan REA-menetelmää erityisesti Skotlannin terveydenhuollon palveluiden vertailuun. Vertailtavia laatukriteerejä olivat muun muassa potilaan odotusaika tutkimuksesta hoitoon, sairaalabakteeri-infektioiden määrä sekä odotusajan kesto ensiavussa.

Suomen sote-uudistuksen vastaavat laatumittarit ja terveydenhuoltoyksiköiden vertailun periaatteet ovat vasta kehitteillä.

”Kun laatumittarit on määritelty, REA-menetelmällä voi selkeästi ja kokonaisvaltaisesti vertailla eri terveydenhuoltoyksiköiden palveluiden laatua ja suoriutumista.”

Vertailtavia laatumittareita voi olla yhdessä sote-yksikössä kymmeniä, joten yksiköiden keskinäinen vertailu ja kokonaiskuvan hahmottaminen käyvät monimutkaiseksi ja epävarmaksi. Väitöskirjassa tehdyn kehitystyön avulla yksiköt voivat tehdä päätöksiä kokonaisvaltaisen ja epävarmuudet huomioivan analyysin varassa.

”Kun parhaat toimintatavat on mahdollista tunnistaa, voidaan niitä hyödyntää muuallakin. Rajallisia resursseja voidaan tällöin kohdentaa järkevästi ja saadaan aikaan enemmän terveyshyötyjä”, Hynninen korostaa.

Lisätietoja:

Yrjänä Hynninen
Aalto-yliopisto
yrjana.hynninen@aalto.fi
p. 050 407 5320

Ahti Salo
Professori
Aalto-yliopisto
ahti.salo@aalto.fi
p. 050 383 0636

Väitöskirja


Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia syksylle 2018

26. maaliskuuta 2018

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan

Matematiikan ja systeemianalyysin uusia tuntiopettajia syyslukukaudelle 2018

Matematiikka
Hakijoilta edellytetään vähintään 20 op:n matematiikan yliopisto-opintoja hyvin arvosanoin ja kiinnostusta opetustyöhön. Aiempi opetuskokemus katsotaan ansioksi, mutta ei ole välttämätöntä. Uusille tuntiopettajille tarjotaan pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden matematiikan kurssien laskuharjoitusassistentin tehtäviä. Työ on osa-aikaista (4 h/viikko).

Systeemianalyysi
Hakijoilta edellytetään kyseisen kurssin aiempaa suorittamista sekä kiinnostusta opetustyöhön. Työ on osa-aikaista (2 tai 4 h/viikko). Tuntiopettajia haetaan seuraaville kursseille:

•MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

•MS-E2114 Investement science

•MS-E2121 Linear optimization

•MS-E2122 Nonlinear optimization

•MS-E2129 Systeemien identifiointi

•MS-E2133 Systems Analysis Laboratory II

 
Työtehtäviin kuuluu harjoitusryhmän vetämisen lisäksi harjoitustehtävien ja kokeiden tarkastusta. Palkkaus on koulutuksesta riippuen 30-35 euroa/opetustunti. Opetustuntien kokonaismäärään lisätään myöhemmin määriteltävä kiinteä tuntimäärä harjoitustehtävien ja kokeiden tarkastuksesta. Työtehtävät on tarkoitettu Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Paikkoja haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan CV ja opintorekisteriote (sähköisesti tilattu riittää) sekä vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi myös

- millä kursseilla olet kiinnostunut opettamaan
- millä kielillä olet valmis opettamaan (suomi/ruotsi/englanti)

Toimita liitteet yhtenä PDF-tiedostona.

Hakemus on jätettävä viimeistään perjantaina 4.5.2018.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan videohaastatteluun toukokuussa.

Lisätietoja

Matematiikka: ville.turunen(at)aalto.fi, jarmo.malinen(at)aalto.fi
Systeemianalyysi: antti.punkka(at)aalto.fi
Rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset: johanna.glader(at)aalto.fi

Huom. Jos olet toiminut aiemmin tuntiopettajana, käytä lyhyempää hakumenettelyä. Pyydä tätä varten linkki osoitteesta johanna.glader(at)aalto.fi, ellet ole saanut henkilökohtaista sähköpostia.

 

 


School of Science dissertation awards 2018

13. maaliskuuta 2018

The Doctoral Programme Committee of the School of Science proposed the winners based on proposals from each department and the Dean decided the award recipients.

'The awardees were selected on the basis of the statements given by pre-examiners and opponents. The altogether 76 dissertations in the School of Science in 2017 were of high quality across the board, and the majority of them received accolades and praise in the statements,' says Doctoral Programme Committee Chair, Professor Tapio Lokki.

The most meritorious top ten percent of the dissertations were awarded this year and the core criteria for the awards were academic quality, impact and originality.

The doctoral dissertation award 2018 at the School of Science

Individual commentaries are drawn from the Dean's introductions and statements made of each awardee's work.

 
Lari Koponen (NBE)

Implementing advanced transcranial magnetic stimulation technology

'Lari Koponen developed methodology for transcranial magnetic stimulation.  He solved the previously unsolved problem of minimum-energy TMS coil design. His multi-coil techniques allow electronic targeting of the magnetic stimuli. He also developed a way to measure microsecond-scale neuronal membrane kinetics noninvasively from humans. Lari’s results will soon lead to closed-loop stimulation: algorithms will decide in fractions of a second what spot of the brain should be stimulated next, depending on feedback signals. This is expected to lead to new possibilities in neuroscience and a breakthrough in clinical diagnostics and therapy.

Professor Stefan Goetz from the best American TMS-technology laboratory, at Duke University, wrote as opponent’s final statement: "Mr. Koponen's work is highly innovative and will permanently shape the field of noninvasive brain stimulation through the technologies he conceived and created."

The pre-examiners were similarly impressed. Prof. Jens Haueisen: "I can only congratulate the candidate … for this enormous amount of accomplished work, which I find of exceptional quality.”'

 

Orestis Kostakis (CS)

Advances in Analysing Temporal Data

'The dissertation of Dr. Orestis Kostakis is on the topic of analyzing temporal data. It goes beyond traditional time-series data and considers more complex data types, which are abound in the modern Big Data era.

The impact of the dissertation is supported by applications in areas such as American sign language processing, sports analytics, and data security. In particular, the algorithms in the dissertation have been tested in a deployed system running in the premises of a world-leading Data Security corporation.

The results presented in the dissertation have both solid foundations and practical applicability. The dissertation is not only a step ahead in the analysis of temporal data, but also, and perhaps more importantly, it opens new directions for future research.'

 

Ville Liljeström (PHYS)

Electrostatic Self-Assembly - From Proteins, Viruses, and Nanoparticles to Functional Materials

'In his PhD studies, Ville focused on the self-assembly of biological and synthetic nanoparticles. His research has open new ways to pack viruses into crystalline form, which can be utilized for example in vaccine development or to develop optical polarizers. (...) Ville has shown to be highly capable of crossing the disciplinary boundaries between physics, chemistry, biochemistry and materials science. He has a systematic and through approach to science, which has allowed him to obtain relevant results and analyse them in coherent manner. The results of his studies have been published in the top ranked international journals, including first author publications for example in Nature Communications and ACS Nano.'

Ville_Liljeström_.jpg

 

Yu Liu (DIEM)

Antecedents and Outcomes of Partnering Abroad with Local Firms: Evidence from Cross-border Venture Capital

'The doctoral dissertation of Yu Liu focuses on when firms can benefit from partnering with local firms when entering foreign markets. The dissertation contributes to the research on international entrepreneurship and cross-border venture capital. The new knowledge created in the doctoral dissertation has practical value for entrepreneurial firms and venture capitalists developing partnering strategies when entering foreign markets and for policy makers developing the functioning of international risk capital markets. Findings of the dissertation have so far been published in Academy of Management Journal, the leading journal focused on empirical management research. Following the graduation at Aalto University, Dr. Yu Liu was appointed as Assistant Professor of Strategic Entrepreneurship in the Department of Strategic Management and Entrepreneurship, Rotterdam School of Management, Erasmus University, one of the leading European universities in entrepreneurship and strategy research.'

 

Ilya Nikolaevskiy (CS)

Scalability and Resiliency of Static Routing

'The presented dissertation concentrates on the investigation of Scalability and Resiliency of Static Routing and correspondent implications of its optimization. The dissertation presents a deep assessment and investigation of the class of static routing algorithms from two the most crucial performance characteristics namely scalability and resiliency. Being simple, yet efficient, static routing algorithms are not yet fully investigated and the limits of their applicability are not fully understood. The topic of the thesis is up-to-date and under investigation by the worldwide research community. The presented achievements are mostly of theoretical flavor with large practical potentials and targeted over development of algorithms and models. Within some feasible time the developments presented in the dissertation, will appear in real networks.'

Ilya_Nikolaevskiy_.jpg

 

Natalie Segercrantz (PHYS)

Optoelectronic properties of III-V compounds and alloys

'Dr. Natalie Segercrantz made her doctoral thesis, consisting of 6 peer-reviewed articles (4 in Applied Physics Letters, 1 in Physical Review B and 1 in Journal of Applied Physics), in less than 4 years. The quality and innovativeness of her work are on the highest level, as pointed out by the pre-examiners and the opponent who all represent different fields: experimental semiconductor physics, electronic device fabrication and computational materials theory. Overall, Dr. Segercrantz’s work during her thesis resulted in more than 12 peer-reviewed papers, and they are already highly cited taking into account the typical citation numbers and immediacy indices.

Two very important aspects in Dr. Segercrantz’s work should be pointed out. First, she performed state-of-the-art experiments AND theoretical calculations by herself in her thesis, in addition to developing experimental approaches. Second, she organized (again by herself, including funding) a 9-month research visit to Lawrence Berkeley National Laboratory (USA). This visit resulted in 4 papers (2 with her as first author are in her thesis) that she wrote together with the scientists in the US, without her supervisor demonstrating the high level of independence that she has. After graduating from Aalto University she has started her post-doctoral career at the Walther Meissner Institute, Munich, Germany.'

 

Konstantin Tiurev (PHYS)
Quantum Knots and Monopoles

'The thesis of Dr. Konstantin Tiurev reports observations of quantum-mechanical monopoles and quantum knots through publications in high-impact journals such as Science and Nature Physics. Quantum knots and monopoles are fundamental topological structures which have not been previously observed in any quantum field. However, they are theoretically predicted to exist in various different contexts such as in the magnetic monopole particle. Thus the results of Dr. Tiurev's thesis will have an exceptionally long-lasting fundamental impact on science.'

 

Emanuele Ventura (MS)

Geometry of Real Tensors and Phylogenetics

'Ventura's thesis was on how to apply the most pure part of mathematics, algebraic geometry. He proved several difficult results improving on some questions stated centuries ago using the most contemporary tools. Together with Michalek he proved a conjecture by Sturmfels at UC Berkeley, which was motivated by putting an heuristic by the Pachter computational genomics group at Caltech on a firm basis.'

Emanuele_Ventura_.jpg

 

Photos from the get-together:

SCIPhDGetTogether_3_.jpg

SCIPhDGetTogether_2_.jpg


Vierailuluento professori Wojtek Michalowski, Helping patients and physicians to follow evidence-based care, M1, to 15.3.2018 klo 16.00

8. maaliskuuta 2018

Talk will provide a general overview of a research conducted by the MET Research Group at the University of Ottawa in the area of medical informatics. It will present methodological foundations of a comprehensive decision support for physicians managing atrial fibrillation patients and for the patients at home to help with the adherence to anticoagulation therapy. Additional examples for some of healthcare operations projects conducted in the Ottawa area hospitals will be presented.

Professori Wojtek Michalowski
TutkimusohjelmaTekniikan ala on monipuolisempaa kuin yläkoululaiset tytöt ajattelivat

8. maaliskuuta 2018

”Tekniikan alan koulutus avaa ovet monipuolisiin urapolkuihin. Työ on kansainvälistä yhdessä tekemistä, missä pärjää hyvällä englanninkielentaidolla ja viestintäosaamisella”, näin summasivat tekniikan alan naiset salilliselle yläasteikäisiä tyttöjä naistenpäivän tilaisuudessa 8.3.2018.

”Tekniikan opiskelu avaa huimia mahdollisuuksia työelämässä. Sen lisäksi alan opiskelu on myös hauskaa”, sanoi Kemianteollisuus ry:n Carmela Kantor-Aaltonen.

Naisten innovaatiopalkinnon viime vuonna saanut professori Hele Savin kertoi omasta tutkijan urapolustaan. ”Vielä lukiossa tuleva ala ei ollut minulle selvillä. Ensimmäisillä kursseilla Teknillisessä korkeakoulussa tajusin, että olin opiskelemassa minulle oikeaa alaa. Kesätyö tutkimusryhmässä synnytti kipinän tutkimuksen tekemiseen. Oma tutkimusala löytyi Berkeleyn yliopistossa, missä tutustuin aurinkoenergiaan ja sen tutkimiseen. Ymmärsin, että se on tulevaisuuden ala”, Hele Savin kertoi.

”Tutkimusta tehdään yhdessä kansainvälisessä ryhmässä. Yhdessä tekemisen lisäksi tärkeää tutkijan työssä on se, että kertoo tutkimustuloksistaan mahdollisimman paljon muille.”
Professori Savin kannusti yläkoululaisia hakeutumaan tekniikan alalle, mutta tärkeintä hänen mielestään on valita ala oman kiinnostuksen mukaan: ”Oli ala mikä tahansa, valitse ala sen mukaan, mistä itse pidät.”

sahkopajavierailu.jpg

Yläkoululaiset pääsivät tutustumaan Sähköpajaan, jossa Kimmo Silvonen esitteli opiskelijoiden kurssilla tekemiä töitä. Esittelyvuorossa on itsestään avautuvat verhot.

Työelämässä osaaminen ratkaisee, ei sukupuoli

Riitta Silvennoisen kemian tekniikan opinnot ovat antaneet pohjan niin tutkimusmaailmassa kuin teollisuudessa työskentelemiseen. Tällä hetkellä hän on töissä Sitrassa kiertotalouteen liittyvissä tehtävissä. ”Luonnontieteellisten aineiden opiskelu kannattaa, koska voi silloin hakea tehtäviin, joissa pystyy oikeasti vaikuttamaan maailman eli ihmisten pelastamiseen. ”

Teekkari Saijariitta Kuokkanen oli samoilla linjoilla muiden puhujien kanssa, tekniikan ala antaa mahdollisuudet hyvin monenlaisiin tehtäviin. ”Vaihtoon lähtö opiskelujen aikana on yhtä suositumpaa. Mutta vaikka ulkomailla opiskelu jäisikin väliin, onneksi työelämässä on monia tilanteita saada kansainvälistä kokemusta.”

Marjo Äijälä Borealis Polymers Oy:stä kannusti koululaisia pitämään ikkunat auki kaikkiin suuntiin. ”Älkää sulkeko mitään vaihtoehtoa pois. Tekniikan alalta ei valmistuta yhteen tiettyyn tehtävään vaan voitte tehdä monenlaisia asioita. Lähtekää ennakkoluulottomasti alalla, josta puhutaan miesten alana. Työelämässä ratkaisee osaaminen, ei sukupuoli.”

Kaisa Junka ABB:lta kertoi, että työ tekniikan alalla on luovaa ongelmanratkaisua. ”Kannustan hakemaan myös kone- ja sähkötekniikkaan, koska näillä aloilla on mielenkiintoisia työtehtäviä tarjolla.”

Silmiä avaava kokemus

Salolaiset 9-luokkalaiset Aino Achrén ja Ada-Lotta Virtanen pitivät päivää mielenkiintoisena.

”Tekniikan ala on erilaista kuin mitä olin kuvitellut. Se on paljon monipuolisempaa.”

”Tämä päivä oli silmiä avaava kokemus, koska olin luullut, että tekniikan töissä ollaan vain koneen ääressä mutta opinkin, että työtä tehdään paljon muiden ihmisten kanssa, ja että tekniikan alalla on mahdollisuuksia päästä myös ulkomaille.”

Tilaisuuden päättäneissä työpajoissa aiheina olivat aurinkokennoja ja arduinot. Lisäksi koululaiset pääsivät tekemään liikuntasovelluksen omaan puhelimeen. Myös Aalto-satelliitit ja virtuaalimatka avaruuteen tulivat tutuiksi.

Päivän aikana 90 yläkoululaista tyttöä Armfeltin koulusta Salosta, Härkävehmaan koulusta Hyvinkäältä ja Olarin koulusta Espoosta vieraili Aalto-yliopistossa. Tapahtuman järjestämistä tukivat Kemianteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry.

 


Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta 16.3.2018 Yrjänä Hynninen

28. helmikuuta 2018

Vastaväittäjä: Professor Wojtek Michalowski, University of Ottawa

 

Kustos: Professor Ahti Salo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

 

Lisätietoja


Professori emerita Kaisa Nybergille Suomen Kulttuurirahaston suurpalkinto

27. helmikuuta 2018

Professori emerita Kaisa Nyberg on tutkinut Aalto-yliopistossa tiedon ja kommunikaation turvaamisen matemaattisia menetelmiä. Nyberg toimi kryptologian professorina vuosina 2005-2016, eläkkeelle jäämiseensä saakka. Hän on Suomen Kulttuurirahaston suurpalkinnosta hyvin otettu.

”Suomen Kulttuurirahaston palkintoja on jaettu 1940-luvun alusta alkaen, alkuaikoina monille suomalaisen yhteiskunnan rakentajille tieteen ja taiteen aloilla. Siinä seurassa tunnen itseni kovin pieneksi. Aikaisemmista palkinnonsaajista voisin mainita Alvar Aallon vuodelta 1949, ja neuroverkkojen tutkimisesta maailmanlaajuisestikin tunnetun akateemikon ja emeritusprofessori Teuvo Kohosen vuodelta 1994”, kertoo Kaisa Nyberg.

Kaisa Nyberg sai aikaan kryptologian opetuksen ja tutkimuksen kehittymisen ja vakiintumisen Suomessa. Hän on myös omalla esimerkillään pyrkinyt vaikuttamaan sen puolesta, että nykyistä useampi nuori nainen löytäisi oman alansa matemaattisten ja teknisten tieteiden parista.

Nyberg_18-02-12_002_250.jpgOli hienoa saada toimia professorina Aalto-yliopistossa runsaat 11 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä”, lisää Nyberg.

Ennen Aalto-yliopiston professuuria, vuodesta 1987 alkaen, Kaisa Nyberg toimi matematiikan tohtorina Puolustusvoimissa. Puolustusvoimista Nyberg siirtyi Nokian tutkimuskeskukseen saamaan teollisuuskokemusta. Tämä tapahtui vuonna 1998. Nokialla Nyberg tutki matkapuhelinten salausmenetelmiä osana kansainvälistä asiantuntijaryhmää. Tuolloin kehitetyt salaustekniset, standardoidut ratkaisut ovatkin tällä hetkellä käytössä miljardeissa matkapuhelinlaitteissa ympäri maailmaa.

Nybergin on myös kehittänyt Bluetooth-laitteiden paritusmenetelmän yhteistyössä Nokian ja Microsoftin kansainvälisen asiantuntijaryhmän kanssa. Nyberg on toiminut myös tietoturvallisuuden asiantuntijana erilaisten kriittisten järjestelmien suunnittelussa, kuten kansalaisten nettiäänestystä valmisteltaessa.

Suomen Kulttuurirahasto jakoi vuosijuhlassaan 27.2. kolme 30 000 euron palkintoa merkittävistä kulttuuriteoista. Palkinnon saivat Kaisa Nybergin lisäksi muotoilija, tekstiilitaiteilija Markku Piri ja elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Selma Vilhunen.

Lisätietoa:

Kaisa Nyberg
Professori emerita
Aalto-yliopisto
kaisa.nyberg@aalto.fi

Suomen Kulttuurirahaston palkinnot vuonna 2018

Suomen Kulttuurirahaston palkinnot vuodesta 1941 alkaen

Kuvassa Kaisa Nyberg. Kuva: Suomen Kulttuurirahasto, Heikki Tuuli.

Video: Suomen Kulttuurirahasto.


Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi