Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ajankohtaista

Kun mikään ei ole mahdotonta – tekniikan ala tarjoaa erilaisia urapolkuja

12. maaliskuuta 2019

”Kuinka moni tietää, mitä matriisit ovat”, kysyi apulaisprofessori Pauliina Ilmonen. ”Pian te kaikki tiedätte”, hän hihkaisi innostuneesti, kun yhtäkään kättä ei nouse. Ja matriiseista hän haluaakin puhua, koska omien sanojensa mukaan hän suorastaan rakastaa niitä. Matriiseja hyödynnetään niin virusten kuin syövänkin tutkimuksessa. Kaikkea hänen tutkimuskohteita ei vielä sovelleta, mutta kuka tietää, mihin niitä voi käyttää tulevaisuudessa.

”Silloin kun lauselogiikkaa kehitettiin, tutkijat eivät tienneet, mihin sitä voisi käyttää. Nyt kaikki digilaitteet perustuvat lauselogiikkaan”, mieleenpainuvan innostuneesti esiintynyt Pauliina Ilmonen sanoi.

Tekniikan avulla voi muuttaa maailmaa

”Kannattaa miettiä, mikä on merkityksellistä juuri sinulle ja hakeutua opintoihin sen mukaan”, sanoi Piia Simpanen Teknologiateollisuus ry:stä. Lukiossa häntä kiinnostivat monet asiat. Innostus ongelmaratkaisua ja ihmisiä kohtaan saivat hänet hakeutumaan tekniikan alalle.  

”Tekoälynkin aikakaudella ihmistä tarvitaan luovaan ongelmanratkaisuun”, hän totesi ja kannusti yläkoululaisia tyttöjä pohtimaan tekniikkaa tulevaisuuden uravalintana.

Ei suorituspaineita

”Tekniikka, uteliaisuus ja halu oppia vievät minne vaan”, kertoi puolestaan Marita Niemelä Neste Engineering Solutions Oy:stä. Hän neuvoi kuulijoita olemaan oma itsensä ja unohtamaan liiallisen itsekriittisyyden itseään kohtaan.

Päivän aikana yläkoululaiset tutustuivat Kylmälaboratorioon, avaruuslaboratorioon, sähköpajaan ja kiltahuoneisiin. He kuulivat teekkarinaisten ajatuksia tekniikan opiskelusta Aallossa ja rakensivat adenoviruksen pilleistä ja muovikappaleista.


Väitös matematiikan alalta, M.Sc. Razane Tajeddine 7.3.2019

7. helmikuuta 2019

M.Sc. Razane Tajeddine väittelee torstaina 7.3.2019 klo 14 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Private Information Retrieval from Coded Storage" keskeistä ovat koodausteoreettiset konstruktiot yksityiseen tiedonhakuun hajautetuista tallennussysteemeistä.

 

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Simon Blackburn, Royal Holloway, University of London. Kustoksena toimii professori Camilla Hollanti matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta.  

Englannin kielinen väitöstiedote Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/vaitos-matematiikan-alalta-msc-razane-tajeddine  


Defence of dissertation in the field of systems and operations research, Sampsa Ruutu, M.Sc.(Tech.)

22. tammikuuta 2019

Sampsa Ruutu, M.Sc.(Tech.), will defend the dissertation "Dynamic modelling for the analysis and support of systemic innovations and competition strategies" on Friday 25 January 2019 at 12 noon at the Aalto University School of Science, lecture hall M1, Otakaari 1, Espoo. In the dissertation, tools were developed for understanding and developing systemic innovations and competition strategies.

Opponent: Assistant Professor Bob Walrave, Eindhoven University of Technology, The Netherlands

Custos: Professor Kai Virtanen, Aalto University School of Science, Department of Mathematics and Systems Analysis

Electronic dissertation: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8340-7


Kesätyöpaikat 2019

22. tammikuuta 2019
Matematiikan ja systeemianalyysin laitos hakee tutkimusharjoittelijoita kesäksi 2019.

Harjoittelijan toimenkuvaan sisältyy tutkimustyön tekeminen jonkin laitoksen tutkimusryhmän yhteydessä. Tutkimusryhmät ovat

-        Algebra ja diskreetti matematiikka

-        Analyysi ja epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt

-        Sovellettu matematiikka ja mekaniikka

-        Stokastiikka, matemaattinen fysiikka ja tilastotiede

-        Systeemi- ja operaatiotutkimus
 
Lisätietoja tutkimusryhmistä: https://math.aalto.fi/fi/tutkimus/. Tutkimustyön tulokset voidaan raportoida esimerkiksi kandidaatintöinä tai erikoistöinä. Useista aiheista on mahdollista jatkaa diplomityöhön.

Tutkimusharjoittelijoilta edellytetään hyvin arvosanoin suoritettuja kahden ensimmäisen vuoden opintoja tai muilla tavoin hankittuja riittäviä esitietoja. Työt alkavat tyypillisesti kesäkuun alussa ja päättyvät elokuun lopussa, mutta myös muuta voidaan sopia. Palkka on 1943–2137 eur/kk riippuen siitä, missä vaiheessa työntekijä on opinnoissaan.

Hakemuksen tulee koostua sähköisestä hakemuksesta, josta tulee ilmetä toive tutkimusryhmästä, sekä yhdestä PDF-liitteestä, joka sisältää ainakin seuraavat osat:

-        vapaamuotoinen hakemus
-        cv
-        opintorekisteriote (ei tarvitse olla virallinen)Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää

1)     Toive tutkimusryhmästä, jossa työ tehdään ja/tai tutkimusaiheen numero. Lista tutkimusryhmistä ja -aiheista: https://math.aalto.fi/en/studies/bachelor/topics/ ja http://sal.aalto.fi/fi/toihin/kesatyot/. Voit halutessasi priorisoida useamman vaihtoehdon.

2)     Kuvaus mahdollisista aiemmista (kesä)töistä laitoksella.

3)     Työskentelyjakson alkamis- ja päättymisajankohta. Kesätyöt kestävät tyypillisesti 3 kuukautta, josta kertyvä kuuden päivän lomaoikeus on käytettävä kesän aikana, mielellään heinäkuussa. Jos haluat pitää em. viikon lisäksi palkatonta lomaa, työjakson alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan siten, että 3 kk täyttyy.

Lyhyet kuvaukset tutkimusryhmistä

Algebra ja diskreetti matematiikka:

Algebran ja diskreetin matematiikan sateenvarjoryhmässä tutkitaan algebraa ja lukuteoriaa sovelluksineen, algebrallista ja topologista kombinatoriikkaa, algebrallista tilastotiedettä ja algebrallisen geometrian sovelluksia sekä diskreettiä geometriaa. Tänä vuonna meillä on opinnäytetyöaiheita tarjolla algebrasta, lukuteoriasta ja verkkoteoriasta sekä sovelluspuolelta virheenkorjaavista koodeista ja tiedonhaun yksityisyydestä (https://math.aalto.fi/en/research/discrete/).

Analyysi ja epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt:

Analyysin sateenvarjoryhmässä on tarjolla useita mielenkiintoisia kandidaatin- ja diplomitöitä, joita on mahdollisuus tehdä kesän aikana. Aiheet liittyvät osittaisdifferentaaliyhtälöiden, harmonisen analyysin ja metrisen avaruuden analyysin ajankohtaiseen tutkimukseen. Kesän aikana on mahdollisuus myös suorittaa kursseja ja osallistua kansainvälisiin kesäkouluihin. Tule keskustelemaan lisää Juha Kinnusen, Riikka Korteen ja muiden tutkimusryhmän jäsenten kanssa (https://math.aalto.fi/en/research/analysis/).

Sovellettu matematiikka ja mekaniikka:

Sovelletun matematiikan ja mekaniikan sateenvarjoryhmässä voit tehdä opinnäytetyön teorian, käytännön insinööriongelmien ja laskennan risteyskohdassa. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät käänteisongelmien, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden, mekaniikan, puheentutkimuksen, numeerisen analyysin sekä lineaarialgebran menetelmiin ja sovelluksiin (https://math.aalto.fi/en/research/applied/).

Stokastiikka, matemaattinen fysiikka ja tilastotiede:

Stokastiikan ja tilastotieteen sateenvarjoryhmässä on tarjolla kesäharjoittelupaikkoja seuraavista aihepiireistä: matemaattinen tilastotiede (funktionaalinen data-analyysi, tilastollinen ääriarvoteoria), stokastiset systeemit (stokastiset verkostomallien analyysi, statistisen fysiikan satunnaismallit), ja matemaattinen fysiikka (symmetriat ja niiden esitykset, kvanttikenttäteorioiden matematiikka) (https://math.aalto.fi/en/research/stochastics/).

Systeemi- ja operaatiotutkimus:

Systeemianalyysin laboratorion tutkimusryhmän (http://sal.aalto.fi/en/) tarjoamat kesätyöaiheet liittyvät päätösanalyysiin ja teknistaloudellisiin systeemeihin, optimointiin ja peliteoriaan sekä simulointiin. Aiheet voidaan täsmentää siten, että niistä voi tehdä opinnäytteen. Kandidaatintyön tekijät valmistelevat aiheestaan ohjaajansa kanssa työsuunnitelman, joka esitellään systeemitieteiden kandidaattiseminaarissa 14.6.2019 http://sal.aalto.fi/fi/opinnot/kurssit/mat-2.kandi/ohjelma1819. Monista aiheista on mahdollisuus jatkaa diplomityöhön. Tarkempi kuvaus kesätyöaiheista on sivulla http://sal.aalto.fi/fi/toihin/kesatyot/.

Lisätietoja antaa tarvittaessa

Matematiikka: Juha Kinnunen (juha.k.kinnunen@aalto.fi)

Systeemi- ja operaatiotutkimus: Mikko Harju (mikko.harju@aalto.fi)

Hakeminen:

Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy täältä .

Täytä ja lähetä sähköinen hakemus liitteineen viimeistään 14.2.2019.

Tee hakemuksestasi liitteineen yksi tiedosto ja toimita se yhtenä PDF-tiedostona: SukunimiEtunimi.pdf

Lisätietoja hakuun liittyvistä käytännön kysymyksistä antaa Johanna Glader (puh. 050 411 7666, johanna.glader@aalto.fi). Valinnat tehdään 4.3. mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta.

The Art and Science of Folding - Paul Jackson 25.2.2019

16. tammikuuta 2019

Aalto Mathematics and Arts Colloquium - Public talk
Paul Jackson
Monday 25th February 15:00 - 16:00
Aalto yliopisto, Otakaari 1, Aalto-sali, Espoo
http://matharts.aalto.fi/guests.html

TALK ABSTRACT
The phenomenon of 'The Fold' is very common throughout manufacturing and the natural world, but only recently have designers, engineers, scientists and others begun to study it as a stand-alone subject. The lecture will offer an overview of this fascinating multi-disciplinary subject, showing how folding is used in space exploration, nanotechnology, fashion design, math education ...and much more!

PAUL JACKSON 
Paul Jackson has been a professional paper folder and origami artist since 1983. He divides his time between teaching 'Folding' to students from many design specialisms, writing books (his 2011 book 'Folding Techniques for Designers' is a best seller), creating folded artworks and being a consultant for a great diversity of projects. He has an MA in Fine Art from University College London.

www.origami-artist.com


Helsingin kaupunki palkitsi opinnäytetöitä

8. tammikuuta 2019

Palkintojen valintakriteereinä käytetään opinnäytetyön laatua, kosketuspintaa Helsinkiin sekä korkeakoulun laitoksen antamaa arvosanaa. Lisäksi arvostetaan opinnäytteiden innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia.

Opinnäytepalkinnon voi saada tutkielma, jonka aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole. Kaupunki pyrkii palkitsemaan erityisen hyviä opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Palkinnon suuruus oli tänä vuonna 500 euroa. Opinnäytepalkinnot on jaettu vuodesta 1992 alkaen.
Perustieteiden korkeakoulun opiskelija Johanna Piipponen saa opinnäytetyöpalkinnon diplomityöstään Kulkutapaosuuksien vuosittaisesta arvioinnista HSL-alueella. Työssä verrataan menestyksekkäästi julkisen liikenteen ja yksityisautoilun osuutta matkustuskilometreinä käyttäen hyväksi eri tietokantoja ja ohjelmia. Työ madaltaa kulkutapojen vertailemiseen kuluvia kustannuksia ja tarjoaa liikenteen suunnittelijoille paikkatietoaineiston, jonka avulla he voivat visuaalisesti havaita matkustajamääriltään ruuhkautuneita linjaosuuksia. Työtä valvova professori on Pauliina Ilmonen ja työn ohjaaja Marko Vihervuori Helsingin Seudun Liikenteestä (HSL). Johanna Piipponen valmistui diplomi-insinööriksi 13.10.2017 Master's Programme in Mathematics and Operations Research –ohjelmasta pääaineenaan Systems and Operations Research.

Lue lisää:

Kaupunki palkitsi kahdeksan Helsinki-aiheista opinnäytetyötä


Kestävän kehityksen ideat ja innostavat ihmiset Aalto SCI vuoden alumni ja SCI Awards 2018 –palkintojen saajina

20. joulukuuta 2018

Annu Nieminen on nimetty Perustieteiden korkeakoulun vuoden 2018 alumniksi. Annu Nieminen on Upright Projectin perustaja ja toimitusjohtaja. Hänen tavoitteenaan on luoda yrityksille kannustimia, jotta ne pelkän voiton maksimoimisen sijaan pyrkisivät vaikuttamaan yhteiskuntaan positiivisesti. Upright Project on kehittänyt tekoälyavusteisia malleja, joiden tavoitteena on tuottaa luotettavaa tieteellistä ja vertailukelpoista dataa.

”Annu Nieminen on yhdessä yrityksensä kanssa ratkaisemassa ympäristömme ja yhteiskuntamme kestävän kehityksen haasteita. Hän on myös vahva ja rohkea roolimalli kaikille tekniikan alalla työskenteleville, opiskeleville ja myös alaa harkitseville naisille”, sanoo dekaani Jouko Lampinen

Annu Nieminen valmistui Informaatioverkostojen koulutusohjelmasta vuonna 2009. Hänellä riittää uskallusta vaikuttaa asioihin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän sai myös hiljan MIT Technology Review’n alle 35-vuotiaiden innovaattoreiden palkinnon.

” Merkityksellisintä opinnoissani oli se, että opin yhdistämään teknologian ja matemaattis-loogisen ajattelun suurten ja kompleksien kysymysten ratkaisemiseen. Konkreettiset työkalut sisältävät muun muassa tietorakenteita, algoritmeja ja valtajärjestelmiä. Haluan luoda parempia ajattelun työkaluja siihen, miten allokoimme planeetan ja ihmiskunnan resursseja uudelleen”, sanoo Annu Nieminen.

SCI Awards 2018 –palkinnot poikkeuksellisen hyvistä ideoista ja saavutuksista

SCI Awards –palkinnot jaetaan vuosittain korkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijoille kiitoksena hyvästä työstä. Vuoden 2018 SCI Awards –palkinnot annetaan yhteensä kuudessa kategoriassa, ja ne perustuvat henkilökunnan ja opiskelijoiden ehdotuksiin.

Vuoden innovaatiopalkinnon saavat Jussi Gillberg sekä professorit Pekka Marttinen, Hiroshi Mamitsuka ja Samuel Kaski. Yhteisen hankkeen tavoitteena on hyödyntää koneoppimismenetelmiä peltoviljelyssä, kasvihuonekasvatuksessa ja kasvinjalostuksessa - uhkaavan ruokakriisin ratkaisemiseksi. Innovaatio vaikuttaa maailmanlaajuisesti: sen tavoitteena on välttää pitkäjänteinen humanitaarinen kriisi ja tehostaa ruuan tuotantoa, sekä auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.

Professori Jari Saramäki saa tiedeviestintäpalkinnon. Hän pystyy tavoittamaan tiedeyhteisön laajalti erinomaisilla ja suosituilla tieteellistä kirjoittamista koskevien blogipostausten ja kirjan avulla.

Koordinaattori Esa Heikkinen nimetään vuoden palveluhenkilöksi. Esa on aina avulias, ratkaisuhenkinen, positiivinen, ystävällinen ja hyvällä tuulella – sekä lisäksi hänellä on lehmän hermot.

Opiskelijat Akseli Paukkeri ja Kristian Arjas ovat vuoden kaksi opetusassistenttia. Akseli on innostava ja hallitsee aiheen erinomaisesti. Lisäksi hän vastaa mielellään kysymyksiin ja opiskelijoiden tarpeisiin. Kristianilla on erinomaisia ajatuksia kurssin sisältöihin liittyen.

Myös vuoden opettajapalkinto annetaan kahdelle henkilölle, vanhemmalle yliopistolehtorille Björn Ivarssonille ja professori Jaakko Lehtiselle. Björn saa erinomaista palautetta ruotsin- ja englanninkielisistä matematiikan kursseista. Jaakko on erittäin innostava ja pätevä omalla alallaan, ja vangitsee yleisönsä luennoillaan. Hänellä on hyvin merkittävä taito opettaa ja saattaa alulle älykkäitä keskusteluja.

Perustieteiden korkeakoulun killat, Athene, Fyysikkokilta, Prodeko ja Tietokilta, saavat yhteistyöpalkinnon orientaatioviikon tapahtumista ja siitä, miten ne huolehtivat uusista opiskelijoista koko ensimmäisen vuoden ajan. Kiltojen vapaaehtoiset huolehtivat uusista opiskelijoista jo viikkoja ennen lukuvuoden alkua, ja palkinto annetaan kiitoksena kiltojen jatkuvasta hyvästä työstä.

Muut nimetyt ehdokkaat palkintojen saajiksi  ovat Heikki Koponen, Juha Äkräs ja Kaj Hagros vuoden alumniksi, Nonappa, Robin Ras ja Heikki Nieminen ryhmiensä ja tiimiensä kera vuoden innovaatiopalkinnon saajiksi, David Radnell tiedeviestintäpalkinnon saajaksi, Ivan Degtyarenko, Richard Darst, Minna Günes, Paula Hämäläinen, Quang Tran, Kenrick Bingham, Eeva Lampinen, Noora Suominen de Rios ja TuAS-talon vahtimestarit vuoden palveluhenkilöksi, Marko Havu, Vesa Vahermaa, Tuomo Tanila, Katri Niemi, Machine Learning: Basic Principles –kurssin assistentit ja Tolou Shadbahr vuoden opetusassistenteiksi, Eerikki Mäki, Jukka Suomela, Esa Saarinen, Andrew Paverd, Alex Jung, Tuomas Aura, N. Asokan, Eija Kujanpää - Erasmus Mundus –hakemuksen kirjoittajat - Pekka Alestalo ja Lauri Nummenmaa vuoden opetuspalkinnon saajiksi, sekä Hirskyj-Douglas Ilyena, Ellie Dillon, Risto Rajala, Richard Darst, Enrico Glerean, Hanna Renvall & Annika Hulten ja Prodeko & DIEM yhteistyöpalkinnon saajiksi.

 

 

 


Tohtorikoulutettava (sovellettu algebrallinen geometria)

16. marraskuuta 2018

Katso tarkemmat tiedot englanninkielisessä ilmoituksessa.

Hakumateriaalin tulee olla englanniksi.

Hakemusten tarkastelu alkaa 1.1.2019 ja jatkuu kunnes tehtävä on täytetty.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Kaie Kubjas, etunimi.sukunimi@aalto.fi.


Haku auki Kristallikukkia peilisalissa –kurssille

15. marraskuuta 2018
Kristallikukkia peilisaleissa –kurssi - MS-E1000 Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets Art and Architecture - on avoin kaikille kandiopiskelijoista tohtorikoulutettaviin, matematiikan ja tekniikan aloista taiteisiin ja kemiasta liiketoimintaan. Kurssille otetaan korkeintaan 50 opiskelijaa motivaatiokirjeiden perusteella, ja haku on auki 15.12. saakka. Kurssi on 10 opintopisteen suuruinen, ja se järjestetään joka toinen vuosi.

Kurssin toteutusta on suunniteltu yhdessä EMMAn, Espoon modernin taiteen museon, intendentti Reetta Kalajon ja Espoon kulttuurikeskuksen kulttuurituottaja Sanna Katajavuoren kanssa. Kurssilla on useita vierailevia luennoitsijoita. Esimerkiksi EMMAn asiantuntijat ja sopimustaiteilijat tuovat esiin taiteellisia ja teknisiä näkökulmia näyttelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Paul Jackson Tel Avivista tulee pitämään opiskelijoille työpajan ja samalla yleisöluennon taittelun taiteesta ja tieteestä (The Art and Science of Folding). Arkkitehtuurin näkökulmaa kurssille tuovat professori Toni Kotnik ja näyttelyn tuottamisesta vastaava Pablo Riquelme taustajoukkoineen.

”Kurssi keskittyy näyttelyn tekemiseen, joka toteutetaan Espoon kulttuurikeskuksessa. Kurssille osallistuminen vaatii enemmän sitoutumista kuin pelkästään teoreettinen kurssikokonaisuus, koska se tehdään ryhmätyönä”, sanoo kurssista vastaava vanhempi yliopistonlehtori Kirsi Peltonen.

Kurssille voi hyvin osallistua myös lyhyen matematiikan taustalla. Jokaiseen ryhmään tulee mahdollisimman eri tavoin lahjakkaita opiskelijoita. Kurssi onkin ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä muiden alojen ihmisten todellisuutta ja päästä tekemään käsillä.

Lisätietoa kurssin aiemmista toteutuksista ja Math & Arts kokonaisuudesta.

llmoittautuminen Oodissa.

Motivaatiokirjeet liitetään kurssin MyCourses-sivulle.


Shaking up Tech avasi lukiolaisille tekniikan alan rajattomia mahdollisuuksia

24. lokakuuta 2018

200 lukiolaista naista osallistui Shaking up Tech -tapahtumaan Aalto-yliopistossa Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11. lokakuuta. Aamupäivän puheenvuorot maalasivat kuvaa todella monipuolisista ja innostavista tekniikan alan opiskelu- ja uravaihtoehdoista – raikuvien suosionosoitusten saattelemina.

Ohjelmoija ja kirjailija Linda Liukas rohkaisi puheenvuorossaan lukiolaisia heijastamaan omaa sisäistä maailmaa ja omia vahvuuksia maailman muuttamiseksi – ja siten löytää oman ainutlaatuisen paikkansa teknologian maailmassa.

Päivän muita innostavia puhujia olivat Annu Nieminen The Upright Projectista, Hanna Nikkilä Microsoftilta, energiatekniikan ja -talouden professori Sanna Syri ja tilastotieteen professori Pauliina Ilmonen ja CodeBus Africa -projektin vetäjä Irena Bakić Aalto-yliopistosta.

Siinä missä Annu Nieminen kertoi puheenvuorossaan pyrkivänsä arvioimaan yritysten kokonaisvaikutusta maailmaan tekoälyn avulla, Pauliina Ilmonen kuvaili rakkauttaan matemaattisiin lauseisiin ja kaavoihin sekä sitä, miten helppoa tilastotiedolla on kertoa vaihtoehtoisia totuuksia.

Iltapäivän työpajoissa osa lukiolaisista pääsi yhdistämään matematiikkaa ja taidetta, jotkut koodaamaan elämänsä ensimmäistä kertaa ja toiset valmistamaan uudenlaista selluloosapohjaista tekstiilikuitua kierrätysmateriaaleista.

shaking_up_tech_sykemittari_700_400.jpg

Sykemittarityöpaja. Kuva: Mikko Raskinen.

"Maailma menisi paljon parempaan suuntaan, jos kaikki olisivat yhtä sallivia, uteliaita ja innostuneita kuin työpajaan osallistuneet tytöt. Tuntui, että opin heiltä enemmän kuin itse osasin opettaa", sanoo Linda Liukas.

Illan messuosuuden aikana lukiolaiset pääsivät Aallon opintovaihtoehtojen ja opiskelijaelämän lisäksi tutustumaan tapahtuman yhteistyöyrityksiin sekä Valo Motionin digitaaliseen kiipeilyseinään, joka on levinnyt kymmeniin maihin ympäri maailmaa.

Lisätietoa:

https://shakinguptech.com
https://www.instagram.com/shakinguptech/


Tilastotieteen lehtori

23. lokakuuta 2018
Laitoksella on avoinna tilastotieteen lehtorin tehtävä.

Tehtävä on työsopimussuhteinen ja sijoittuu Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmään. Tehtävä tullaan täyttämään Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän mukaisesti määräaikaisena tai vakituisena joko yliopisto-opettajan, yliopistonlehtorin tai vanhemman yliopistonlehtorin tasolle.

Tutustu laajempaan tehtävänkuvaukseen ja hakuohjeisiin täällä ja hae viimeistään 30.11.2018.


Matematiikan lehtori

23. lokakuuta 2018
Etsimme matematiikan lehtoria. Tehtävä on työsopimussuhteinen ja sijoittuu Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmään. Tehtävä tullaan täyttämään Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän mukaisesti määräaikaisena tai vakituisena joko yliopisto-opettajan, yliopistonlehtorin tai vanhemman yliopistonlehtorin tasolle.

Tutustu laajempaan tehtävänkuvaukseen täällä ja jätä hakemus viimeistään 30.11.2018.

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi