Department of Mathematics and Systems Analysis


Laura Anttila, Erik Parr, Jaakko Raami, Ulla Rimpiläinen, Lauri Tervonen, Emilio Zamudio Murillo

MUUTTUVA PINTA / MUTATING SURFACE

Mutating surface is a kinetic sculpture that makes the invisible nature of magnetic fields visible through the language of mathematics. A grid of magnetic disks generate unique patterns through the interactive movement of disks. The tiling pattern continually changes as the disks try to find equilibrium from disorder.

Muuttuva pinta on liikkuva veistos, joka tuo magneettikenttien näkymättömän luonteen esiin matematiikan keinoin. Magneettiset levyt muodostavat yksilöllisiä kuvioita interaktiivisen liikkeen kautta. Kuvio muuttuu jatkuvasti, kun levyt koittavat päästä epäjärjestyksestä tasapainotilaan.

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi