Harjoitustyö

Harjoitustyön aiheena on lukea tieteellinen artikkeli stokastisia differentiaaliyhtälöitä soveltavasta aiheesta ja pitää artikkelin pohjalta 15 - 30 min esitelmä ma 2.5.2011 klo 12-14 luokassa MaD380. Tarkemmat ohjeet oheisessa pdf-tiedostossa.