Kurssin tiedot

Luennot: ma 12:15-14:00 MaD 380 ja ti 8:30-10:00 MaD 380 (14.3.2011 - 2.5.2011).

Harjoitukset: ma 10:15-12:00 MaD 380 (21.3.2011 - 3.5.2011).

Opettaja: Lasse Leskelä

Kurssin tiedot Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=100915

Tämä kurssi muodostaa jatko-osan kurssille MATS352 Stokastiset differentiaaliyhtälöt 1.

Sisältö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja:

Oppimateriaalit

Kursilla käsitellään luvut 5 ja 7 sekä valikoituja osia luvuista 8-11 kirjasta

Opetuskieli

Kurssin voi suorittaa suomeksi tai englanniksi. Opetuskieli on lähtökohtaisesti suomi, tarvittaessa englanti.

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssi suoritetaan läpäisemällä kirjallinen loppukoe sekä tekemällä yksi harjoitustyö hyväksytysti. Loppukokeeseen ei voi osallistua, ennen kuin harjoitustyö on suoritettu. Kurssin arvosana lasketaan kaavasta

 min(max(floor((x+y+z)/3 - 4), 0), 5)
missä
 x = pisteet loppukokeesta (max 24)
 y = pisteet harjoitustyöstä (max 6)
 z = pisteet harjoitustehtävistä (max 6)
Harjoitustehtävät eivät ole pakollisia, mutta niiden tekemistä suositellaan lämpimästi.

Työmäärä toteutustavoittain

Valtaosa kurssin työmäärästä muodostuu itsenäisestä opiskelusta (harjoitustehtävien ratkaiseminen, omatoiminen asioiden selvittäminen, jne.). Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävän viikottaisen aikamäärän varaamista itsenäiseen opiskeluun.

Luennot       (6 x 4 h) 24 h
Harjoitukset    (6 x 2 h) 12 h
Itsenäinen opiskelu (6 x 8 h) 48 h
Harjoitustyön tekeminen    12 h
Tenttiin valmistautuminen   8 h
Tentti             4 h
-----------------------------------
Yht             108 h
1 op vastaa 27 h kokonaistyöskentelyä -> 4 op on 108 h työtä.

Esitiedot

Osallistujilta edellytetään stokastisten differentiaaliyhtälöiden perustiedot tasolla MATS352 Stokastiset differentiaaliyhtälöt 1.