Luennot

Luennot ma 12:15-14:00 ja ti 8:30 - 10:00 salissa MaD 380.

 1. Ma 17.1. Johdanto, tavallisten differentiaaliyhtälöiden kertaus, todennäköisyyslaskennan kertaus.
  (Øksendal, Luvut 1 & 2.1)
 2. Ti 18.1. Gaussiset satunnaisvektorit. Brownin liikkeen äärellisulotteiset jakaumat.
  (Øksendal, Luku 2.2 & Liite A)
  • Kolmogorovin laajennuslause (Øksendal L2.1.5; Kallenberg L6.16)
 3. Ma 24.1. Brownin liikkeen olemassaolo, jatkuvuus ja derivoitumattomuus.
  • Wienerin olemassaololause (Mörters & Peres, Lause 1.3)
  • Polkujen derivoitumattomuus (Mörters & Peres, Lauseet 1.22 ja 1.30)
 4. Ti 25.1. Brownin liikkeen universaalius.
  • Brownin liike jatkuvana Lévy-prosessina (Kallenberg, Lause 13.4)
  • Brownin liike satunnaiskulun raja-arvona (Kallenberg, Lause 14.9)
 5. Ma 31.1. Alkeellisen satunnaisprosessin Itō-integraali. Itō-isometria.
  (Øksendal, Luku 3.1)
 6. Ti 1.2. Brownin liikkeen historiaan sopivan satunnaisprosessin Itō-integraali.
  (Øksendal, Luku 3.1)
 7. Ma 7.2. Itō-integraalin lineaarisuus ja jatkuvuus.
  (Øksendal, Luku 3.2)
 8. Ti 8.2. Pelkistetty Itōn kaava
  (Mörters & Peres, Lause 7.13; Øksendal, Lause 4.1.2)
 9. Ma 14.2. Moniulotteinen Itō-integraali, Itō-integraali stokastisen suppenemisen raja-arvona
  (Øksendal, Luku 3.3; Friedman, Luku 4.2)
 10. Ti 15.2. Moniulotteinen Itō-prosessi, moniulotteinen Itōn kaava. (Øksendal, Luvut 4.1 ja 4.2)
 11. Ma 21.2. Deterministisen funktion stokastinen integraali, tasainen integroituvuus.
  (Geiss, Esimerkki 3.1.13; Øksendal, Liite C)
 12. Ti 22.2. Martingaaliesityslause. (Øksendal, Luku 4.3; Kallenberg, Lause 18.10)
 13. Ma 28.2. Itōn kaavan soveltamista. Brownin liikkeen lokaali aika ja Tanakan kaava. (Øksendal, Luku 4)
 14. Ti 1.3. Itō-integraalin numeerinen laskeminen. Harjoitustöiden läpikäyminen. Kertausta.