Harjoitustyö

Harjoitustyön aiheena on yksinkertaisen stokastisen ilmastomallin analysointi numeerisesti simuloimalla. Harjoitustyö on palautettava kirjallisena viimeistään 1.3.2011 klo 08:30.