Kurssin tiedot

Luennot: ma 12:15-14:00 MaD 380 ja ti 8:30-10:00 MaD 380 (17.1.2011 - 1.3.2011).

Harjoitukset: ma 10:15-12:00 MaD 380 (24.1.2010 - 7.3.2011).

Opettaja: Lasse Leskelä

Kurssin tiedot Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=100913

Tämä kurssi muodostaa johdannon kurssille MATS353 Stokastiset differentiaaliyhtälöt 2.

Sisältö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja:

Oppimateriaalit

Kursilla käsitellään luvut 1-4 kirjasta

Opetuskieli

Kurssin voi suorittaa suomeksi tai englanniksi. Opetuskieli on lähtökohtaisesti suomi, tarvittaessa englanti.

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssi suoritetaan läpäisemällä kirjallinen loppukoe sekä tekemällä yksi harjoitustyö hyväksytysti. Loppukokeeseen ei voi osallistua, ennen kuin harjoitustyö on suoritettu. Kurssin arvosana lasketaan kaavasta

 min(max(floor((x+y+z)/3 - 4), 0), 5)
missä
 x = pisteet loppukokeesta (max 24)
 y = pisteet harjoitustyöstä (max 6)
 z = pisteet harjoitustehtävistä (max 6)
Harjoitustehtävät eivät ole pakollisia, mutta niiden tekemistä suositellaan lämpimästi.

Työmäärä toteutustavoittain

Valtaosa kurssin työmäärästä muodostuu itsenäisestä opiskelusta (harjoitustehtävien ratkaiseminen, omatoiminen asioiden selvittäminen, jne.). Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävän viikottaisen aikamäärän varaamista itsenäiseen opiskeluun.

Luennot       (7 x 4 h) 28 h
Harjoitukset    (7 x 2 h) 14 h
Itsenäinen opiskelu (7 x 10 h) 70 h
Harjoitustyön tekeminen    12 h
Tenttiin valmistautuminen    7 h
Tentti             4 h
-----------------------------------
Yht              135 h
1 op vastaa 27 h kokonaistyöskentelyä -> 5 op on 135 h työtä.

Esitiedot

Osallistujien edellytetään tuntevan tavallisten differentiaaliyhtälöiden perusteet (MATA114 Differentiaaliyhtälöt) sekä mitta- ja integraaliteorian alkeet (MATA261 Johdatus stokastiikkaan tai MATS110 Mitta- ja integraaliteoria).

Hyödyllisiksi lisätiedoiksi luetaan stokastisten prosessien tuntemus (esim. MATS252 Stokastiset prosessit 1, MATS253 Stokastiset prosessit 2 tai MATA271 Stokastiset mallit).