Luennot

Luentopäiväkirjaa päivitetään tänne kurssin edetessä.

 1. Ma 12.3.2012: Satunnaismuuttujat ja -vektorit
  • Tn-avaruus, tn-mitan jatkuvuus. (Sottinen, Luku 2)
  • Satunnaismuuttujan ja -vektorin jakauma ja kertymäfunktio. (Sottinen, Luku 3)
  • Odotusarvon laskeminen jakaumamitan avulla. (Sottinen, Luku 4)
 2. Ti 13.3.2012: Riippumattomat satunnaisjonot
  • Riippumattomat satunnaismuuttujat, -vektorit ja tapahtuma-avaruudet. (Sottinen, Luku 5.1)
  • Tulomitta ja Fubinin lause. (Sottinen, Luku 5.3)
  • Äärettömän satunnaisjonon rakentaminen. (Kallenberg 2002, Thm 3.19; Sottinen, Luku 5.4)
 3. Ma 19.3.2012: Karakteristiset funktiot
  • Kompleksiarvoiset satunnaismuuttujat ja -vektorit. (Sottinen, Luvut 6.1–6.2)
  • Riippumattomien satunnaismuuttujien summan jakauma. Tn-mittojen konvoluutio. (Sottinen, Luku 5.5)
  • Satunnaisvektorin karakteristinen funktio. Tn-mittojen konvoluution Fourier-muunnos (Sottinen, Lause 6.3.10)
 4. Ti 20.3.2012: Lévyn kääntökaava
  • Satunnaismuuttujan momenttien laskeminen karakteristisesta funktiosta. (Sottinen, Lause 6.3.6).
  • Tn-mitan Fourier-muunnoksen injektiivisyys ja Lévyn kääntökaava. (Sottinen, Lause 6.3.7).
 5. Ma 26.3.2012: Stokastinen ja melkein varma suppeneminen
  • Satunnaisen jonon ja sarjan melkein varma suppeneminen (Sottinen, Luku 7.1)
  • Borelin–Cantellin lemmat (Sottinen, Luku 5.2)
  • Stokastinen suppeneminen ja L^p-suppeneminen (Sottinen, Luvut 7.2, 7.3, 7.5)
 6. Ti 27.3.2012: Suppeneminen jakaumaltaan
  • Satunnaisjonon suppeneminen jakaumaltaan (Sottinen, Luku 7.4)
  • Skorohodin esityslause (Williams, Luku 17.3)
  • Suppeneminen jakaumaltaan vs. kertymäfunktioiden suppeneminen (Williams, Luku 17.2)
 7. Pääsiäisloma. (Ei luentoja pääsiäisviikolla eikä pääsiäispäivänä ma 9.4.)

 8. Ti 10.4.2012: Lévyn suppenemislause
  • Tn-mittajonon tiukkuus ja suhteellinen kompaktius (Williams, Luvut 17.4 ja 17.5)
  • Lévyn suppenemislause: suppeneminen jakaumaltaan vs. karaketerististen funktioiden suppeneminen (Williams, Luku 18.1)
 9. Ma 16.4.2012: Suurten lukujen laki
  • Vahva suurten lukujen laki (Sottinen, Lause 8.1.10)
  • Kolmogorovin maksimaaliepäyhtälö (Kallenberg, Lemma 3.15)
  • Neliöintegroituvan satunnaissarjan suppeneminen (Sottinen, Seuraus 18.1.7)
  • Kroneckerin lemma (Sottinen, Apulause 8.1.8)
 10. Ti 17.4.2012: Keskeinen raja-arvolause
  • Taylorin kaava neliöintegroituvan satunnaismuuttujan karakteristiselle funktiolle (Sottinen, Lause 6.3.6)
  • Bernoullin kaava kompleksiselle eksponenttifunktiolle (Durrett, Lause 3.4.2)
  • Keskeinen raja-arvolause (Sottinen, Lause 8.3.1)
 11. Ma 23.4.2012: Satunnaisjonon suuret poikkeamat
  • Kasinon keskituoton suuret poikkeamat (Numeerinen esimerkki: Kasino.R)
  • Subadditiivinen lukujono (Kallenberg, Lemma 10.21)
  • Satunnaissumman logaritmiset ylitystodennäköisyydet (Kallenberg, Lemma 27.1)
 12. Ti 24.4.2012: Cramérin lause
  • Chernoffin estimaatti
  • Tn-mitan kumulantit generoiva funktio ja sen Fenchelin–Legendren muunnos
  • Tn-mitan Esscher-muunnos
  • Cramérin lause (Sottinen, Lause 8.2.1; Kallenberg, Lause 27.3)
 13. Ma 30.4.2012: Stokastinen vappuaatto
  • Kiertomatka modernin stokastiikan syventäviin aiheisiin
  • Keskustelua MATS263 Stokastiikka 2 (4 op) -kurssin harjoitustyöaiheista
 14. Vappu. (Ei luentoa vappupäivänä ti 1.5.)

 15. Ma 7.5.2012: Kopulan käsite riippuvuuden mittarina
  • Kopulan stokastinen ja analyyttinen määritelmä
  • Riippumattoman satunnaisvektorin kopula
  • Täydellisesti riippuvan satunnaisvektorin kopula
 16. Ti 8.5.2012 Satunnaisvektoreiden analyysi ja synteesi kopuloiden avulla
  • Riippuvien jakaumien synteesi kopuloiden avulla
  • Satunnaismuuttujan kvantiilimuunnos ja kertymämuunnos
  • Rüschendorfin kvantiiliesityslause
  • Sklarin kopulaesityslause
  • Fréchet'n–Hoeffdingin estimaatit