Perustiedot

Luennot: Ma 12–14 @ MaD380 ja Ti 12–14 @ MaD381 (12.3.2012 – 8.5.2012)

Harjoitukset: Ti 14–16 @ MaD355 (20.3.2012 – 15.5.2012)

Tentti: Ke 23.5.2012

Opettaja: Lasse Leskelä

Kurssin tiedot Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=117658

Huom: Lukuvuonna 2012–2013 tämä kurssi sisältää myös aiemmin opetetun MATS263 Stokastiikka 2 (4 op) oleellisimmat tiedot. Stokastiikka 2 on mahdollista suorittaa itseopiskeluna Stokastiikka 1:n rinnalla tekemällä opettajan kanssa erikseen laaditun suunnitelman mukainen harjoitustyö.

Sisältö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja:

Oppimateriaalit

Kurssin sisältö vastaa suurilta osin lukuja 5–8 luentomonisteesta

Todennäköisyysteoria (Errata)
Tommi Sottinen, Helsingin yliopisto 2006
sekä luentomonistetta
Kopuloiden teoria pähkinänkuoressa
Lasse Leskelä, Jyväskylän yliopisto 2012

Opetuskieli

Kurssin opetuskieli on lähtökohtaisesti suomi, tarvittaessa englanti.

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssi suoritetaan läpäisemällä kirjallinen loppukoe. Kurssista pääsee läpi mikäli loppukokeessa saa vähintään 12 pistettä (max 24). Tällöin kurssin arvosana lasketaan kaavasta

 g = min(floor(max(x+b-9,0)/3),5)
missä x on loppukokeen pistemäärä (max 24), ja missä laskuharjoitusbonus
 b = min(floor(k/7),4)
saadaan suoritettujen harjoitustehtävien yhteispistemäärästä k (max 35). Näin siis seitsemän suoritettua harjoitustehtävää tuottaa yhden hyvityspisteen aina neljään hyvityspisteeseen asti.

Laskuharjoitukset eivät ole pakollisia, mutta niiden tekemistä suositellaan lämpimästi. Harjoitustehtävän voi merkitä suoritetuksi, mikäli omasta mielestään ymmärtää tehtävän niin hyvin, että on valmis esittelemään sen muille — ratkaisun ei tarvitse olla oikein. Laskuharjoitusten ratkaisemista yhteistyössä muiden osallistujien kanssa suositellaan.

Työmäärä toteutustavoittain

Valtaosa kurssin työmäärästä muodostuu itsenäisestä opiskelusta (harjoitustehtävien ratkaiseminen, omatoiminen asioiden selvittäminen, jne.). Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävän viikottaisen aikamäärän varaamista itsenäiseen opiskeluun.

Luennoille osallistuminen     (7 x 4 h) 28 h
Laskuharjoituksiin osallistuminen (7 x 2 h) 14 h
Laskuharjoitusten ratkaiseminen  (7 x 8 h) 56 h
Viikottainen itsenäinen opiskelu (7 x 3 h) 21 h
Tenttiin valmistautuminen          12 h
Tenttiin osallistuminen           4 h
------------------------------------------------
Yht                    135 h
1 op vastaa 27 h kokonaistyöskentelyä -> 5 op on 135 h työtä.

Esitiedot

Todennäköisyysteorian alkeet tasolla MATA261 Johdatus stokastiikkaan.