MattieT-tehtäväportaali


Yhteydenotot:

Heikki Apiola
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
heikki.apiola'at'aalto.fi

Juha Kuortti
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
juha.kuortti 'at' aalto.fi

Miika Oksman
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
miika.oksman 'at' aalto.fi

Maple/Epälineaariset yhtälöt (Nonlinear equations)

Käytön idea: Kun löydät mieleisesi tehtävän, sen alapuolella on linkki tex-tiedostoon. Lataa tiedosto, ja liitä se harjoituspohjaan tai omaan Latex-pohjaasi.

Sisällysluettelo


 1. mplNl004

  mplNLE004 Maple , Matlab (H2T9)

  Tarkastellaan väestönkasvumallia \[N(t)=N_0e^{\lambda t}+{\frac{v}{\lambda}}(e^{\lambda t}-1),\] jossa otetaan huomioon biologisen lisääntymisen ohella myös maahanmuutto, jonka oletetaan tapahtuvan vakionopeudella \(v\) yksilöä vuodessa (netto). Oletetaan, että tietty populaatio on alunperin \(10^6\) yksilöä, \(435 000\) yksilöä muuttaa "maahan" 1. vuoden aikana ja populaatiossa on \(1 564 000\) yksilöä vuoden lopulla. Määritä luku \(\lambda\) Käytä tätä \(\lambda\):n arvoa ennustamaan populaation koko toisen vuoden lopussa, kun oletetaan maahanmuuttovauhdin säilyvän vakiona.

  Vihje:
  Maple: fsolve, Matlab: fzero

  Vaativuus: 2
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplNonlinEqu/mplNl004.tex

  Ratkaisu:
  ../mplteht/mplNonlinEqu/ratkaisut/mplNl004R.pdf
  ../mplteht/mplNonlinEqu/ratkaisut/mplNl004R.mw

  Avainsanat: MapleNonlinEqu,mplNonlinEqu, mplNl, epälineaariset yhtälöt, Epälineaarinen yhtälö, väestönkasvumalli, epalineaarinen yhtalo, vaestonkasvumalli.

  Maplefunktioita: solve, fsolve


 2. mplNl006

  mplNl006, Fixed point iteration
  Tutki funktion \(f(x)=a\, x -x^2 \) iterointia, kun \(a=3.8\).

  Muodosta iteraatiojono \(x_0 = 1.5, x_{n+1}=f(x_n), n=0,\ldots,50.\) Piirrä iteraatiopisteet \((n,x_n)\) (style=point).

  Kuvassa pitäisi näkyä kaoottinen käytös.

  Muuta alkupisteksi \(w_0=1.5001\), ja vertaa jonoja. Vertailua on helppo visualisoida erotusten avulla tyyliin:

   plot([seq([k,w[k]-x[k]],k=0..50)],style=point); 

  Vihje: Maplen for-luuppi toimii tähän tapaan:

   x[0]:=...
   for kk to 10 do    % Oletus: from 1 
   x[kk] := f(x[kk-1]) 
   end do

  Yllä olevan kaltaisessa pisteiden piirrossa ei ole muuta vaikeaa kuin sulkujen ymmärtäminen. Kokeile ensin tyyliin:
  [seq([k, x[k]], k = 0 .. 10)] Tässä näkyy muoto, xy-pisteiden lista, joka kelpaa suoraan plot:n argumentiksi.

  Vaativuus: 2-
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplNonlinEqu/mplNl006.tex

  Avainsanat: Epälineeriset yhtälöt, Nonlinear equations, Maple ,mplNonlinEqu,mplNl, iterointi, kiintopiste, fixedpointiteration

  Maplefunktioita: fsolve