MattieT-tehtäväportaali


Yhteydenotot:

Heikki Apiola
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
heikki.apiola'at'aalto.fi

Juha Kuortti
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
juha.kuortti 'at' aalto.fi

Miika Oksman
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
miika.oksman 'at' aalto.fi

Maple/diffint1
Yhden muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa

Käytön idea: Kun löydät mieleisesi tehtävän, sen alapuolella on linkki tex-tiedostoon. Lataa tiedosto, ja liitä se harjoituspohjaan tai omaan Latex-pohjaasi.

Sisällysluettelo


 1. mplDi001

  mplDi001 (old mplDi0001.tex)
  (Kurssi: 2012 kevät H/H2T15.tex) Määritä funktion \(p(x)=x^3 -4 x^2 +4x -1\) nollakohdat ja lokaali max/min. Piirrä funktion ja derivaatan kuvaajat.

  Vihje: solve,evalf,diff,plot. Yksinkertaisinta ehkä käsitellä lausekkeena, mutta saat kokeilla myös funktiotapaa.

  Vaativuus: 1
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi001.tex

  Ratkaisu:
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi001R.pdf
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi001R.mw Maple worksheet,mw-tiedosto

  Avainsanat:MapleDiffint1, mplDifferentiaali1,mplIntegraali1, lauseke, funktio


 2. mplDi002

  mplDi002 .
  Olkoon \[f(x)=x^2 \sin(\pi x).\]

  1. Laske \(f^{'}(4)\) käyttäen diff ja subs - komentoja. Laske tarkka arvo ja likiarvo. Muista: Pi edustaa vakiota \(\pi\), pi edustaa vain vastaavaa kreikkalaista kirjainta ilman semantiikkaa.

  2. Sama D-operaattorin avulla.

  3. Miten voit a)-kohdassa muuttaa tuloksen derivaattafunktioksi?

  4. Määritä \(f^{'}(4)\) erotusosamäärän raja-arvona.

  Vihje Komentoja: diff,D,subs,eval,evalf,limit
  Funktiomääritykset: f:=x->lauseke(x)
  (vrt. Matlab: f=@(x) lauseke(x))
  Lausekkeen muuttaminen funktioksi “jälkikäteen”:
  F:=unapply(lauseke(x),x

  (lauseke(x) tarkoittaa lauseketta, jossa esiintyy symboli x.)

  Huom! Uudet Maple-versiot (16 alkaen) armahtavat käyttäjää myös aiemmin ankarin kielloin varoitetusta funktiomäärityksen muodosta tyyliin:
  f(x):=x*sin(x) Maple ystävällisesti kysyy, haluatko oikeasti määritellä funktioksi (ja 99%:ssa tapauksista vastaus on YES! (Uskallan sanoa.))

  Vaativuus: 1
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi002.tex

  Ratkaisu:
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi002R.pdf
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi002R.mw

  Avainsanat:MapleDiffint1, mplDifferentiaali1, Mapleperusteet, lauseke/funktio
  Maplefunktioita: diff,D,subs,eval,evalf,limit

  Viitteet:

  [GRES] John T. Gresser: A Maple Approach to Calculus


 3. mplDi003

  mplDi003 (ent. mplDi0051.tex) (PA, P1, tharj. 2, s. 2011)

  Harjoituksessa käytetään Maple-ohjelmaa. Toisen harjoituksen tavoitteena on syventää tietoja funktioiden käsittelystä: aiheina ovat mm. derivointi, maksimointi, yhtälöiden ratkaiseminen (ja iterointi jos jää aikaa). Avaa Viikkoharjoitukset-sivulla oleva työarkki ja käy läpi siinä olevat esimerkit ja tehtävät. Sen jälkeen voit siirtyä alla oleviin tehtäviin, mikäli aikaa riittää.

  1. Klikkaa hiirellä Viikkoharjoitukset-sivun tiedostoa maple2.mw
   (tässä ../mplteht/mplDiffint1/apusrc/mplDi0003Pohja.mw (Maple-ws)
   ../mplteht/mplDiffint1/apusrc/mplDi0003Pohja.pdf (pdf-muoto katsottavaksi) , ja avaa se Maple-ohjelmalla. Käy läpi työarkin tehtävät ja siirry sen jälkeen alla oleviin tehtäviin.

  2. Putoavan kappaleen nopeus \(v=v(t)\) toteuttaa differentiaaliyhtälön \(mv'(t)=mg-kv(t)^2\), jos positiivinen suunta on alaspäin ja ilmanvastus on verrannollinen nopeuden neliöön kertoimella \(k>0\).
   a) Osoita, että funktio \[v(t)=\sqrt{\frac{mg}{k}}\tanh\left( \sqrt{\frac{gk}{m}}\ t\right)\] toteuttaa vaaditun differentiaaliyhtälön.
   b) Mikä on rajanopeus \(\lim_{t\to\infty}v(t)\)?
   Vihje: simplify-käsky ei tee sievennyksiä aivan loppuun, koska se ei tiedä, ovatko \(m,g,k\) positiivisia. Lisää käsky assume(m>0 and k>0 and g>0) ja kokeile sievennystä sen jälkeen.

  3. Kuulantyönnön tulos riippuu kuulan alkunopeudesta \(v\), lähtökorkeudesta \(h\) ja työnnön suuntakulmasta \(x\) seuraavan lausekkeen mukaisesti: \[f(x ) = \frac{v\cos x \left( v\sin x +\sqrt{v^2\sin^2 x+2hg} \, \right) }{g},\] missä \(x \in [-\pi /2, \pi /2]\). Käytetään SI-järjestelmän yksiköitä ja oletetaan, että \(h=2\), \(v=14\) ja \(g= 9.81\). Määritä työnnön optimaalinen suuntakulma ja maksimitulos.

   Kannattanee edetä seuraavien vaiheiden mukaan:

  • Määrittele \(f\) funktiona; älä sijoita lukuarvoja tässä vaiheessa, niin voit tarkistaa, että lauseke on oikein.

  • Sijoita lukuarvot \(h, v, g\).

  • Piirrä funktion \(f\) kuvaaja välillä \(-\pi /2 \le x \le \pi /2\) ja tarkista, että se näyttää järkevältä. (Yleinen virhe: kertomerkkejä puuttuu!)

  • Ratkaise maksimi normaaliin tapaan muodostamalla yhtälö \(f'(x)=0\), jonka ratkaiset numeerisesti fsolve-käskyllä.
   Kokeile myös “mustaa laatikkoa” maximize ja vertaa.

  • Muuta saatu kulma asteiksi ja mieti, onko tulos järkevä.

  Vaativuus: 2
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi003.tex

  Aputiedostoja:
  ../mplteht/mplDiffint1/apusrc/mplDi003Pohja.mw
  ../mplteht/mplDiffint1/apusrc/mplDi003Pohja.pdf
  Avainsanat: mplDiffint1, PeruskurssiP1,diff,simplify,subs,plot,Pi,assume


 4. mplDi004

  mplDi004 (ent. mplDi001)
  ([HAM] ss. 48-50)
  Funktiolausekkeen derivaatta muodostetaan diff-komennolla.
  Määritä seuraavien funktioiden 1. ja 2. derivaatta ja sievennä tulokset simplify-komennolla.

  \[6x^3+3x^2-2x+1 , \ \ {\frac {x+1}{{x}^{2}+1}} ,\ \ \cos(x^2+1) ,\ \ \arcsin(2x+3) ,\ \ \sqrt{1+x^4} ,\ \ \arctan x\]

  Voit myös kirjoittaa lausekkeen työarkille, koskettaa sitä hiiren oikealla “context sensitive” näppäimellä, jolloin saat joukon Maple-komentoja, mm. diff, simplify ym.

  Vaativuus: 1
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi004.tex

  Ratkaisu: (Ei tarpeen)
  Viitteet:

  [HAM] Heikki Apiola: Symbolista ja numeerista matematiikkaa Maple-ohjelmalla, Otatieto 588, 1998.

  Avainsanat, Maplefunktioita: Mapleperusteet, Maplediffint, lauseke, symbolinen derivointi, diff, simplify


 5. mplDi005

  mplDi005 (ent. mplDi002)

  Olkoon \(f(x)=x^2-4.\) Muodosta integraalifunktiot

  \[\int f(x)\, dx , \ \ \ \int \frac{dx}{f(x)} .\]

  Tarkista tulokset derivoimalla.

  int ja Int. Voit myös aloittaa: int <ESC-näppäily>, saat valikon, josta valitset \(\int\)-merkin ja täydennät luonnollisen tapaan. Käytä simplify-komentoa tarvittaessa.

  Vaativuus: 1-
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi005.tex

  Avainsanat: Maplediffint1, mplDiffint1, int,Int,Mapleperusteet


 6. mplDi006

  mplDi006 (ent. mplDi003)

  Määritä seuraavat integraalit:

  \[\int_0^\infty e^{-t}\, dt \ \ \mathrm{ja} \ \ \int_0^\infty e^{-t^2}\, dt .\]

  Ääretön: infinity.
  Huom: Voit kirjoittaa int(ESC), saat valikon, josta voit valita määrätyn integraalimerkin, rajojen paikalle kirjoitat sopivasti, ylärajan voit aloittaa infi(ESC), jolloin Maple antaa taas valikon, josta voit valita \(\infty\)-symbolin.
  Toki voit kirjoittaa “vanhan hyvän ajan tapaan” int(f,t=0..infinity);
  Vaativuus: 1-
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi006.tex

  Avainsanat, Maplefunktioita: MapleDiffint1, mplDifferentiaali1,mplIntegraali1,perusMaple, int,Int,infinity


 7. mplDi007

  mplDi007 (ent. 004)
  Laske seuraavat integraalit. Määräämättömien integraalien tapauksessa tarkista tuloksesi derivoimalla. Määrätyissä integraaleissa, joista Maple ei suoriudu voit käyttää numeerista integrointia. Laske joitakin esimerkkejä (kuten h-kohta) “symbolisesti” ja sitten tulokselle numeerinen likiarvo ja toisaalta suoraan numeerisesti.

  Huomaa, että ns. “suljettu muoto” on nykyisin epämääräinen käsite, sillä useat “perinteisesti mahdottomat” integraalit voidaan lausua Maple:n tuntemien erikoisfunktioiden (kuten erf) avulla.

  • a) \(\int_0^{\pi/2} \sin x dx\ \ \) b) \(\int x\cos x^2 dx \)

  • c) \(\int sin 3x \sqrt{1-\cos 3x}dx \ \ \) d)\(\int \ln x dx\)

  • e) \(\int x^2\sqrt{x+4}dx \ \ \) f) \(\int_0^1\sqrt{x^4+1}dx\)

  • g) \(\int_0^\pi e^{\cos x}dx \ \ \) h) \(\int_{-\infty}^ \infty e^{-x^2} dx\)

  Vihje:
  Integrointikomento on int. Lisäksi on komennon muoto Int, joka on ns. “hidas muoto” int:stä (“inert function”).
  Numeerinen integrointisaadaan aikaan yhdistelmällä evalf(Int(...)) tai int(,...,numeric).
  Muoto evalf(int(...)) yrittää ensin symbolista, ja evaluoi tuloksen. Jos symbolinen ei onnistu, integroi numeerisesti. Siksi saattaa olla paljon tehottomampi numeeriseen integrointiin. Vaativuus: 2-
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi007.tex

  Avainsanat: mapleDiffint1, mplDiffint1, symbolinen integrointi, numeerinen integrointi, epäoleellinen integraali, infinity
  Maplefunktioita int, Int, evalf(Int(...), int(...,type=numeric), erikoisfunktio, erf,infinity


 8. mplDi008

  mplDi008 (ent. mplDi005)
  Maple, Mathematica , Matlab
  (Kurssi: 2012 kevät H/H2T15.tex)

  Laske integraali \[\int_0^{2\pi} \frac{\cos x}{13 - 12\cos 2x}\,dx\] a) symbolisesti, b) numeerisesti. Piirrä integroitavan funktion kuvaaja, ja päätttele jo kuvasta, mikä integraalin arvo näyttää olevan.

  Mathematica:
  Symbolinen integrointi tapahtuu funktiolla Integrate, numeerinen funktiolla NIntegrate. Jälkimmäisessä sovelletaan suoraan jotakin numeerisen integroinnin menetelmää, jonka valintaan myös käyttäjä voi vaikuttaa. Ks. dokumentaatiota, erityisesti Implementation Notes.

  Maple:
  Symbolinen integrointi tapahtuu funktiolla int, numeerinen funktiolla int(...,type=numeric) tai evalf(Int(...)). Numeerisessa sovelletaan suoraan jotakin numeerisen integroinnin menetelmää, jonka valintaan myös käyttäjä voi vaikuttaa.
  Esim: evalf(Int(f, x = 0 .. 2, digits = 20, method = _Dexp))

  Matlab:
  Symbolisen osuuden voit tehdä Symbolic Toolbox:lla.
  Numeerisessa integrandi määritellään funktioksi (helpoimmin funktiokahvaksi “function handle”). Sitten help quad

  Matlabissa symboliset operaatiot hoidetaan tyyliin:

   >> syms x
   >> f=...  % Lauseke Maple-syntaksilla, siis kuten Matlab:ssa,
         % mutta ei .*, .^, ./ 

  Monet operaatiot, kuten int, toimivat Maple-syntaksin mukaisesti.
  Joitakin eroavuuksia: subs(lauseke,OLD,NEW), vrt. Maple:
  subs(NEW,OLD,lauseke).

  Vaativuus: 1+
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi008.tex

  Ratkaisu

  Maple

  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi008R.pdf
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi008R.mw

  Matlab

  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/html/mlDi008R.html
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mlDi008R.m

  Viitteet:

  http://math.tkk.fi/ apiola/matlab/opas/lyhyt/m-files.html (Lyhyt Matlab opas:funktiokahva, function handle)

  Avainsanat: Symbolinen integrointi, numeerinen integrointi, funktiot, lausekkeet,MapleDiffint1, mplDifferentiaali1,mplIntegraali1


 9. mplDi009

  mplDi009 (ent. mplDi006.tex) (Maple, Mathematica)
  Laske integraali

  \[\int \sqrt{x^4 -2}\, dx\]

  Yritä sieventää tulosta (äläkä masennu, kun ei sievene). Derivoi, sievennä ja hämmästy!

  Vihje
  Funktiot int (ja Int).
  Tehtävä näyttää kovin viattomalta, mutta tulos voi yllättää ja lisätä kunnioitusta Maplen kykyihin. Samalla näkyy, että integroinnin ns. “suljettu muoto” on nykyohjelmissa huomattavasti laajentunut entisajoista.

  Vaativuus: 1
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi009.tex

  Avainsanat: MapleDiffint1, integrointi, erikoisfunktiot


 10. mplDi010

  mplDi010 (ent. mplDi007.tex)
  [Isr] s. \(46\)

  Ilmapallon tilavuus kasvaa nopeudella \(10 cm^3/s\). Millä nopeudella säde kasvaa hetkellä, jolloin pallon pinta-ala on \(200 cm^2\)?

  Vihje
  Periaate: \(V(t)={\frac{4}{3}}\pi r(t)^3\), \(A(t)=4\pi r^2\). Derivoidaan: \(V'(t)=\) lauseke, jossa esiintyy \(r(t)\) ja \(r'(t)\) (implisiittinen derivointi). Tästä saadaan yksi yhtälö, josta voidaan ratkaista \(r'\) \(V'\):n (tunnettu) ja \(r\):n avulla. \(r\) saadaan pinta-alaehdosta.

  Voit aloittaa vaikka näin:

  V:=(4/3)*Pi*r(t)^3; A:=4*Pi*r(t)^2;
  yht1:=10=diff(V,t);yht2:=200=A; 

  Huomaa, että diff soveltaa implisiittistä derivointia tuntemattomaan funktioon \(r(t)\).

  Vaativuus: 2
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi010.tex

  Ratkaisu:
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi010R.mpltxt
  (Maple-komennot tekstimuodossa)

  Viitteet: [Isr] Robert Israel: Calculus: The Maple Way, Addison Wesley

  Avainsanat: MapleDiffint1, implisiittinen dervointi


 11. mplDi011

  mplDi011 (ent. mplDi008.tex)
  Missä pisteissä Cartesiuksen lehden \(x^3+y^3=3 x y\) tangentin suuntakulma jonkin koordinaattiakselin suhteen on \(=45^\circ\) ? Piirrä sekä käyrä että ko. tangentit (ainakin joku tangentti).

  Vihje
  Implisiittinen derivointi ja numeerinen yhtälön ratkaisu fsolve lienevät paikallaan. Huomaa, että diff soveltaa implisiittistä derivointia tuntemattomaan funktioon \(y(x)\) (tai \(x(y)\)).

  Vaativuus: 2
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi011.tex

  Luokittelu, avainsanat: MapleDiffint, implisiittinen derivointi, yhtälön numeerinen ratkaisu, fsolve


 12. mplDi012

  mplDi012 (ent. mplDi009.tex) (Maple, Mathematica)
  Muodosta funktion \(f(x) = \arctan\sqrt{\dfrac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}\) ensimmäinen ja toinen derivaatta. Piirrä funktion ja derivaattojen kuvaajat.

  Derivaatat ovat aluksi todella sotkuisia. Käytä komentoa simplify siistiäksesi tulostusta.
  Kuvat saattavat yllättää ja johdatella pohtimaan, miksi?

  Vaativuus: 1+
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi012.tex

  Ratkaisu:
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi012R.mpltxt
  Avainsanat: MapleDiffint1, mplDifferentiaali1, diff, simplify, plot, peruskurssi1


 13. mplDi013

  mplDi013 (ent. mplDi010.tex) (mmaDi104/mplDi11/mlDi11) ** Tarkista, korjaa **

  Määritä funktion \(f(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})\) suurin ja pienin arvo välillä \([-1,1]\).

  Käytä symboliohjelmissa perinteistä “diffistekniikkaa” kuvan kanssa, Matlab:ssa raakaa “numeronmurskausta” tyyliin: linspace, plot, zoom, uusi linspace kapeammalla välillä, find, ...

  \(\arcsin\) on Mathematicassa ArcSin, Maplessa arcsin ja Matlabissa asin.
  Symbolilaskentaohjelma saattaa johtaa oikeaan tulokseen puutteellisin perustein, jos tarkkoja ollaan.

  Tämän kohdan ratkaisulinkissä Maple-ratkaisu, Matlab-ratkaisu vastaavassa Matlab-kohdassa (../../matlabteht/mlDiffint/mlDi013R.m ja .pdf) ** TARKISTA, KORJAA **

  Vaativuus: 2-
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi013.tex

  Ratkaisu:
  pdf-muodossa
  Maple worksheet,mw-tiedosto
  Matlab m-tiedosto
  Matlab pdf-tiedosto

  Avainsanat:MapleDiffint1, mplDifferentiaali1, Diffint1,max/min, ääriarvot,peruskurssi1, MatlabDiffint1, MathematicaDiffint1


 14. mplDi014

  mplDi014 (ent. mplDi011)
  Ohjelmat: Maple,Mathematica
  Laske sen alueen pinta-ala, jota rajoittavat käyrät \(y^2 = x\) ja \(x - y = 3\).

  Mieti, kumpi on helpompaa: integrointi x- vai y-suunnassa.

  mplDi011.pdf (pdf-tiedosto),
  mplDi011.mw (Maple ws)
  ...

  Luokittelu:
  mplteht/mplDiffint/mplDi011.tex, mmateht/mmaDiffint/mmaDi107.tex

  Vaativuus: 1+
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi014.tex

  Ratkaisu:
  pdf-muodossa
  Maple worksheet,mw-tiedosto
  (Mma-notebook)

  Avainsanat: MapleDiffint1, mplDifferentiaali1,mplIntegraali1 Pinta-ala, integraali,diffintperusteet,peruskurssi1.


 15. mplDi015

  mplDi015
  Määritä ellipsin \(9 x^2 + 16 y^2 = 144\) sisään piirretyn (akselien suuntaisen) suorakulmion maksimaalinen pinta-ala. Piirrä ellipsi ja suorakulmio.

  Vaativuus: 1+
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi015.tex

  Ratkaisu:
  pdf-muodossa
  Maple worksheet,mw-tiedosto

  Avainsanat: MapleDiffint1, mplDifferentiaali1, aariarvot,ääriarvot peruskurssi1,diffintperusteet


 16. mplDi016

  Ratkaise yhtälö \(2x^6 + 4x^3 -14 x^2 + 1 =0\).

  Maplen funktio solve.


 17. mplDi017

  Määritä polynomin \[p(x)=x^3-4 x^2+4 x -1\]

  nollakohdat ja paikalliset minimit ja maksimit. Piirrä kuva.

  Suorita sekä Maplella että Matlabilla.

  Maplella voit yrittää 3. asteen yhtälön ratkaisua myös symbolisesti solve-komennolla. Numeerisesti fsolve.

  Matlabilla vain numeerisesti: roots.
  Polynomin derivaatta: polyder


 18. mplDi018

  Maple tai Matlab Etsi yhtälön \(x^8-36 x^7+546 x^6 -4536 x^5 + 22449 x^4 - 67284 x^3 + 118124 x^2 -109584 x + 40320 =0\) välillä \([5.5,6.5]\) oleva juuri. Muuta \(x^7\):n kerroin luvuksi \(-36.001\) ja katso, mikä vaikutus sillä on juureen.

  Maple: fsolve
  Matlab: roots

  2mm


 19. mplDi019

  mplDi019.tex
  Tarkastellaan funktiota (normeerausta vaille normaalijakauman kertymäfunktiota)

  \[\textit{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt .\]

  Laske sopivaa \(0\):ssa kehitettyä Taylorin polynomia (jota usein kutsutaan MacLaurinin polynomiksi) ja jäännöstermiä käyttäen likiarvo luvulle \(\mathrm{erf}(1)\) siten, että \(|virhe| \leq 0.005 .\)

  Maple tuntee funktion erf. Laske Maplella todellinen virhe tällä termien määrällä ja vertaa jäännöstermiarviolla saamaasi ylärajaan.

  Piirrä erf-funktion ja ao. Taylorin polynomin kuvaajat ja myös niiden erotus (jotta erottuvat) välillä \(\left[0,1\right]\)

  Vihje: Käytä joko taylor tai series-komentoa. Huomaa, että kumpikin palauttaa potenssisarjatietorakenteen, jossa on \(O(h)\)-termi. Itse polynomi saadaan komennolla
  convert(sarja,polynom)

  Huomaa, että yo. komentojen \(n\) tarkoittaa jäännöstermin astelukua (jota useimmiten merkitään Taylor-kaavoissa \((n+1)\):llä).
  Huomaa lisäksi, että parilliset potenssit puuttuvat (miksi?). Siten esim. 7- ja 8-asteisten polynomien virheen aseteluku = 9 (eli \(T_7 = T_8\)). Tässä virhetermissä esiintyvän \(9.\) derivaatan itseisarvon maksimi nähdään vaikka piirtämällä ja laskemalla ko. derivaatta kuvasta näkyvässä pisteessä.

  Vaativuus: 2
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi019.tex

  Ratkaisu:
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi019R.pdf
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi019R.mw

  Avainsanat: Maplediffint1,mplDiffint1, Taylorin polynomi, Taylor polyno mial, erf

  Maplefunktioita: diff, taylor, convert(sarjalauseke, polynom), series


 20. mplDi020

  mplDi020
  Tehtävä tai pari Lambertin funktiosta

  Vaativuus: 1-3
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDixxx.tex

  Ratkaisu:
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDixxxR.m

  Avainsanat: Maplediffint1,mplDiffint1,...

  Maplefunktioita:


 21. mplDi022

  mplDi022
  Wilkinsonin polynomi

  Vaativuus: 1-3
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplDiffint1/mplDi022.tex

  Ratkaisu:
  ../mplteht/mplDiffint1/ratkaisut/mplDi022R.m

  Avainsanat: Maplediffint1,mplDiffint1,Wilkinsonin polynomi, polynomin nollakohdat, häiriöalttius, hairioalttius, ill-conditioned polynomial roots

  Maplefunktioita: