MattieT-tehtäväportaali


Yhteydenotot:

Heikki Apiola
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
heikki.apiola'at'aalto.fi

Juha Kuortti
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
juha.kuortti 'at' aalto.fi

Miika Oksman
Dept. of Math. Sci.
Aalto-yliopisto
miika.oksman 'at' aalto.fi

Maple/kompleksianalyysi

Käytön idea: Kun löydät mieleisesi tehtävän, sen alapuolella on linkki tex-tiedostoon. Lataa tiedosto, ja liitä se harjoituspohjaan tai omaan Latex-pohjaasi.

Sisällysluettelo


 1. mplCA000

  mplCA000.tex
  Maple-ohjeita muutamaan seuraavaan tehtävään

  plot, seq, map, subs, with(plots), complexplot, plot3d 

  seuraavassa xploty tarkoittaa mitä tahansa piirtofunktiota.

   with(plots):    # Ladataan lisägrafiikkakirjasto
   kuva1:=xploty(...): # Kuvan tallettaminen muuttujaan.
   kuva2:=xploty(...): # ... ja toinen.
   display(kuva1,kuva2); # Näin yhdistetään grafiikkoja.
  
   F:=2*x+exp(x*y); # Lausekkeen arvo muuttuu, kun x ja y muuttuvat.
          # MUTTA: F(x,y) tai F(a,b) on vailla mieltä!
          # Jos halutaan laskea F:n arvo, kun x=a, y=b, komennetaan:
   subs(x=a,y=b,F);
  
   f:=(x,y)-> 2*x+exp(x*y); # Funktiomääritys. 
   f(a,b)  # toimii nyt.

  Lisää tähän omia ohjeitasi/poista tarpeettomia!

  “Tehtävän” Latex-koodi:
  ../mplteht/mplComplAnal/mplCA000.tex

  Avainsanat: mplComplAnal,Kompleksianalyysia Maplella, Maple-ohjeita, mapleohjeet.
  Maplefunktioita:


 2. mplCA002

  mplK002.tex
  Lausu De Moivre’n kaavaa hyödyntäen \(\cos 3\varphi\) ,\(\cos 4\varphi\) ja \(\sin 5\varphi\) \(\cos \varphi\):n ja \(\sin \varphi\):n avulla.

  Sopii käsinlaskuksi, mutta voidaan hyödyntää myös Maplea.

  Avainsanat: Kompleksiluvut, De Moivre’n kaava, trigonometriset yhtälöt.


 3. mplCA003

  mplCA003.tex
  Käsinlasku
  Kompleksiluvulla \(e^{i\alpha}\) kertominen suorittaa kierron kulman \(\alpha\) verran. Tämähän on vanha tuttu olio, tason \(\mathbb{R^2}\) lineaarikuvaus, jolla niin ollen on matriisiesitys. Johda kiertokuvauksen matriisiesitys muodostamalla tulo \(w=e^{i\alpha} z\), \(z=x+iy=re^{i\Theta}\)

  Pieni ("vapaaehtoinen") jatko-osa:

  Tästä on helppo yleistää mielivaltaisella kompleksiluvulla \(R e^{i\alpha}\) kertomiseen. Miten kuvausta voi sanoin kuvailla ?

  Vaativuus: 1+
  Tehtävän Latex-koodi:
  ../mplteht/mplComplAnal/mplCA003.tex

  Ratkaisu: (Hae esiin!)

  Avainsanat: Kompleksiluvut, tason kiertokuvaus.

  Maplefunktioita:


 4. mplCA004

  mplK004.tex
  Ykkösen n:nsien juurien käsittelyä varten määrittele Maple-funktio

  w:=(k,n)->exp(I*2*k*Pi/n);

  Piirrä yksikköympyrä ja kaikki \(\root n \of 1\):t joillakin \(n\):n arvoilla.

  Laadi sitten Maple-skripti, jolla voidaan laskea ja piirtää syötteenä annetun mielivaltaisen kompleksiluvun kaikki n:nnet juuret.

  > z:=2+3*I : n:=10:  % Muuteltava syöterivi
  > juuret:=seq(w(k,n),k=0..n-1);
  > ? complexplot

  Huomaa, että \(e^{i\Theta}, \ \ \Theta\in [0,2\pi)\) “piirtää” yksikköympyrän. complexplot on juuri reaalimuuttujan kompleksiplotti.

  Kts. tarkemmin
  http://www.math.hut.fi/teaching/v/2/02/H/complex6.html

  Tässä pikatietoisku kompleksiluvuista:

  http://www.math.hut.fi/opetus/Mattie/MattieO/Luentomatskua/
  kompleksianalyysi/kompluvut.html

  Avainsanat: Kompleksiluvut, ykkösen juuret, complexplot


 5. mplCA005

  mplK002.tex
  Lausu De Moivre’n kaavaa hyödyntäen \(\cos 3\varphi\) ,\(\cos 4\varphi\) ja \(\sin 5\varphi\) \(\cos \varphi\):n ja \(\sin \varphi\):n avulla.

  Sopii käsinlaskuksi, mutta voidaan hyödyntää myös Maplea.

  Avainsanat: Kompleksiluvut, De Moivre’n kaava, trigonometriset yhtälöt.