Matlab basic, mlBasic, contents

$$ \mu \alpha \theta \theta \iota \epsilon $$
Matlab-perusteita, vektorit, matriisit, aritmetiikka, plot,...

Kts. myös mlGraphics, mlLinalg, ...

Arvioidaan tarvittava matemaattinen pohja ainakin karkeasti tyyliin KOULU/YO sekä vaativuus niinikään karkeasti asteikolla
1- ... 3+

Klikkaamalla ao. tehtävän tunnistetta pääset suoraan tehtävätekstiin.

  • Avainsanoja: Matlab perusteet, mlBasic, ...
  • Matlabfunktioita: help, doc, lookfor, ...
  • help/doc hakusanoja: help, doc, elfun, matfun, specfun, ...

mlBas000 (KLIK!)
Lyhyesti: Matlab lyhytohje, liitä tarpeellinen osa tehtäväpaperiin.
Vaativuus 0
Avainsanat:help, doc, elfun, matfun, specfun, ym, ym.
Matlabfunktioita: help, doc, lookfor

mlBas001
Lyhyesti: Vektorien laskutoimituksia.
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1-
Avainsanat: Matlabperusteet,mlBasic, vektoriperusteet,sisätulo,ulkotulo, transpoosi, transpose
Matlabfunktioita:doc, help (nämä nyt aina), length, size

mlBas002
Lyhyesti:Muodosta vektori, joka koostuu parillisista kokonaisluvuista...
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1-
Avainsanat: Matlabperusteet,mlBasic, vektoriperusteet
Matlabfunktioita: colon (:) [elegantti ajatus: mod]

mlBas003
Lyhyesti: Vektoriaritmetiikkaa
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1-
Avainsanat: Matlabperusteet,mlBasic, vektoriperusteet, indeksointi, vektorien muodostus,vektorioperaatiot
Matlabfunktioita: sqrt, sum, colon (:),length

mlBas004
Lyhyesti:Harjoitellaan aritmetiikkaa vektorilausekkeilla. Muista piste (.) laskuoperaation edessä.
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1
Avainsanat: Matlabperusteet,mlBasic, vektoriperusteet, indeksointi, vektorien muodostus,vektorioperaatiot
Matlabfunktioita (ja muuttujia): colon(:),length, sum, NaN, Inf

mlBas005
Lyhyesti: Vektorien muodostus, vektoriarietmetiikkaa, muista piste (.) myös tyypissä 1./A (miksi?).
Matemaattinen pohja KOULU+matriisitulo
Vaativuus 1
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic, vektoriperusteet, indeksointi, vektorien muodostus,vektoriaritmetiikka
Matlabfunktioita: colon(:), format

mlBas006
Lyhyesti: Vektori- ja matriisiaritmetiiikkaa, pisteen kera ja ilman.
Matemaattinen pohja KOULU+matriisitulo
Vaativuus 1
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic, vektoriperusteet, indeksointi, vektorien muodostus,vektoriaritmetiikka, matriisitulo, vektorinormi
Matlabfunktioita: sqrt, (.*), (*), norm

mlBas007
Lyhyesti: Matriisien määrittelyä ja laskutoimituksia, Matlab-skriptiharjoittelua, työskentelytapasuositus.
Vaativuus 1
Matemaattinen pohja KOULU+matriisitulo
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,taulukko-operaatiot, matriisitulo, vektorinormi, skripti, m-tiedosto.
Matlabfunktioita: Matriisitulo(*), "Taulukkotulo"(.*)

mlBas008
Lyhyesti:Tehtävän mlBas0081 lyhennetty versio, Matriisi- ja taulokkoaritmetiikkaa, skriptityöskentelyä.
Vaativuus 1
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,taulukko-operaatiot, matriisitulo
Matlabfunktioita: (.*), (*)

mlBas0081
Lyhyesti: Tehtävän mlBas008 laajennus
Matemaattinen pohja KOULU+matriisitulo
Vaativuus 1+
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,taulukko-operaatiot, matriisitulo
Matlabfunktioita: (.*), (*), Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu (\)

mlBas0082
Lyhyesti: Matriisien muokkausta alkioittain, riveittäin/sarakkeittain.
Matemaattinen pohja KOULU+matriisiperusteet
Vaativuus 1-
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic, kaksoispiste (:), building matrices, updating rows and columns of a matrix.
Matlabfunktioita: kaksoispiste eli colon(:), zeros

mlBas009
Lyhyesti: m-tiedosto, oman funktion teko.
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,skripti, funktiotiedosto,m-tiedosto, alkuluvut, primes, matlabohjelmointi.
Matlabfunktioita: primes, sum, function
Suositus: Suorita: help function, doc function, oman funktion tekeminen on "must"!

mlBas010
Lyhyesti: Vektori- ja matriisidatan muokkailua, järjestämistä, limittämistä.
Matemaattinen pohja KOULU+matriisi (rivit/sarakkeet)
Vaativuus 1+
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,fliplr,flipud, kaksoispiste (:), kaanteinen jarjestys, matriisin jonoutus, “merge”, limitys
Matlabfunktioita:fliplr,flipud, kaksoispiste, colon (:)

mlBas011
Lyhyesti:Matriisin kokoaminen osista, lohkomatriisit, skriptit
Matemaattinen pohja KOULU+matriisi (rivit/sarakkeet)
Vaativuus 1
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,diag, fliplr,flipud,Lohkomatriisit, skriptit
Matlabfunktioita: diag, fliplr,flipud, kaksoispiste, colon (:)

mlBas012
Lyhyesti: Taikaneliön, magic square, rivisummat, sarakesummat, lävistäjäsummat
Matemaattinen pohja KOULU+matriisi (rivit/sarakkeet/lävistäjät)
Vaativuus 1-
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,taikanelio, magic, rivisummat, sarakesummat,diag
Matlabfunktioita:diag,magic

mlBas013
Lyhyesti: for- ja while-ohjausrakenteita. Neliöjuuri Newtonin menetelmällä. Vrt. mlBas013a.
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1+
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,iteraatio, iteration, for-loop, whilw-rakenne, ohjausrakenteet,ohjelmointi.
Matlabfunktioita: for, while, ones, sqrt

mlBas013a
Lyhyesti:Lasketaan neliöjuuri a Newtonin iteraatiolla. Tee funktio, lopetusehto while-rakenteella. (Vrt. mlBas013)
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1+
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,iteraatio, iteration, while-rakenne, Newtonin menetelma neliojuuren laskentaan
Matlabfunktioita: while, sqrt

mlBas014
Lyhyesti: Matlab- ja Maple-lausekkeiden käsittelyn vertailua. Lauseke vs. funktio. Matlabin funktiokahva
(Esim. toiseen=@(x) x.^ 2 )
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,Skripti, komentotiedosto, kuva, piirto,plot
Matlabfunktioita: plot,linspace

mlBas016
Lyhyesti:Skriptityöskentelyä, plot-harjoittelua.
Vaativuus 1-
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic,Skripti, komentotiedosto, kuva, piirto,plot
Matlabfunktioita: linspace, plot, title
Lähde: [CvL] Charles van Loan: Introduction to Scientific computing with Matlab.

mlBas017
Lyhyesti:Numeerista uskon vahvistusta sarjan suppenemiseen.
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1+
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic, vektoriaritmetiikka, kaksoispiste (:), pisteittäinen, pointwise, sum, cumsum, for, while
Matlabfunktioita: sum, cumsum, for, while, kaksoispiste, colon(:)

mlBas018
Lyhyesti:Tutkitaan heitetyn pallon lentorataa MATLABilla. Tehtävä on tarkkaan neuvottu, pitkä tehtävänanto, helppo tehdä ohjeen mukaan.
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1+
Avainsanat: Matlabperusteet,mlBasic,find, looginen indeksointi
Matlabfunktioita: find, linspace, plot

mlBas019
Lyhyesti: Paloittain määritelty funktio, yksikköaskel (Heaviside), ramppifunktio, ym. Elegantti, elegantimpi, elegantein.
Vaativuus 1
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic, ramppifunktio, paloittain määrittely, zeros, max
Matlabfunktioita: zeros, max

mlBas020
Lyhyesti: Sarjojen numeerista summausta (Maplella myös symbolista)
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1
Avainsanat:Matlabperusteet,mlBasic, kaksoispiste (:), sum, cumsum
Matlabfunktioita: sum, cumsum

mlBas021
Lyhyesti: Loogista indeksointia, kuinka moni alkio toteuttaa ehdon?
Matemaattinen pohja YO
Vaativuus 1-
Avainsanat: Matlabperusteet,mlBasic, looginen indeksointi
Matlabfunktioita: >,colon(:)

mlBas022
Lyhyesti: Jatkuvaa funktiota koskevan hypoteesin ja annetun vastaesimerkin numeerinen käsittely ohjeiden mukaan.
Matemaattinen pohja YO
Vaativuus 2-
Avainsanat:
Matlabfunktioita: floor ja ceil

mlBas023
Lyhyesti:
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 1+
Avainsanat: Matlabperusteet,mlBasic,plot, piirto
Matlabfunktioita: plot

mlBas024
Lyhyesti: Kolmion ala sivujen avulla, onko kolmio? Kolmion piirto, kun sivut annettu. Opettaa skriptiä, funktion ohjelmointia, ohjelman logiikkaa.
Matemaattinen pohja KOULU
Vaativuus 2 (voidaan antaa lyhennettynä)
Avainsanat: skripti,funktio, ohjelmointi
Matlabfunktioita: if-then-else-elseif-end, plot,ginput

Sivun alkuun