Mattie-blog(i)

Authors: Heikki.Apiola'at'aalto.fi, Juha.Kuortti'at'aalto.fi
Dept. of Mathematics and Systems analysis
Mattie-etusivu

Blog articles:

August 16, 2016
Matlab:Various uses of meshgrid - 3d graphics

August 16, 2016
Matlab:How do I count the occurrences of each element in a vector

August 15, 2016
Matlab document: Hardy meets Ramanujan in hospital
Links:

Matematiikka, tietokoneet, ohjelmointi
Mathematics, computers, programming

Some of the blog articles are in English and some others in Finnish.

Aihe ei ole uusi, tässä on Matematiikan päivien v. 2006 esitystä varten keräämäni kooste ohjelmista ja omista opetuskokeiluistani siihen menneesä.

*** Uudet kurssit ***
En malta olla nostamatta esiin historiallista viitettä Helsingin yliopiston matematiikan laitokselta v. 1983-84. Tämä lienee samalla ensimmäisiä kokeiluja tietokoneen kautta tapahtuvassa viestinnässä seminaaritoiminnan yhteydessä.

Nykyisin aihe on taas erityisen ajankohtainen etenkin koulumaailmassa, osoittaen jopa ylikuumenemisen merkkejä. Blogissa pyrimme konkreettisten esimerkkien avulla tuomaan esille omien opetuskokeilujemme innoittamia mahdollisuuksia, suunnaten kuitenkin katseemme samalla tulevaisuuteen. Matemaattiset aihepiirit painottuvat yliopistotasolle, mutta osa aiheista soveltuu aivan hyvin myös lukiolaiselle matematiikasta innostuneelle oppilaalle.

Pääosassa ovat ohjelmistot Matlab, Maple, Mathematica, ja niiden "sukulaiset", kuten Octave, Scilab, Maxima. Toki muitakin saattaa matkan varrella esiintyä. Erityisesti Matematiikan esittämisen ohjelmisto LaTeX kuuluu kuvaan.

Nämä kaikki ohjelmistot ovat samalla ilmaisuvoimaisia korkean tason ohjelmointikieliä, niiden käyttö mahdollistaa samalla ohjelmoinnin jalon taidon oppimimahdollisuuden. Huomattavaa on myös näiden ohjelmien pitkä elinkaari ja laaja käyttäjäyhteisö.

Ohjelmien avulla päästään käsiksi tehtäviin, joiden ratkaiseminen käsin olisi vaivalloista tai mahdotonta. Parhaassa tapauksessa ohjelmaa voidaan myös hyödyntää matemaattisen käsitteen oppimiseen tai käsitteen ymmärtämisen syventämiseen. Keskeisimpiä voisi olla funktion käsite, mutta toki myös monet muut. Blogin teemaan kuuluu numeeristen ilmiöiden esittely perusteista lähtien. Toisaalta emme kaihda myöskään pitemmälle meneviä tieteellisen laskennan ilmiöitä aina rinnakkaislaskentaa ja "big dataa" myöten. Eräs kutkuttava aihepiiri tulee aikanaan olemaan Matlabin "CHEBFUN-työkalupakki", kunhan nyt päästään vauhtiin.

Kyseessä ei ole lineaarisesti etenevä oppikirjamainen kokonaisuus, vaan saatamme hyppelehtiä alkeellisista pitemmälle meneviin ja taas takaisin, höystäen esityksiä asiaankuuluvilla viittauksilla.

Mattie

Aalto-yliopistossa olemme kehitelleet ympäristöä, johon kerätään aiemmilta matematiikan kursseilta kertynyttä materiaalia tietokoneen käytöstä opetuksessa. Samassa yhteydessä olemme pitäneet ohjelmistokursseja, joiden materiaaleja on (ja tulee) Mattie-ympäritöömme. Aiheesta tarkemmin näissä viitteissä:
                 Mattie-etusivu
MattieO-etusivu, Oppaita, ohjeita, ohjelmia
MattieT-etusivu, Tehtäväkokoelma
Blogi on samalla osa Mattie-kokonaisuutta, jonka toivomme saavan lisää näkyvyyttä esiin nostamiemme osien avulla.

Miksi blogi

Blogin avulla pyrimme nostamaan esiin erilaisia ratkaisutekniikoita, sovelluksia, ideoita, työtapoja, työkaluja ohjelmistojen ehtymättömästä valikoimasta. Niin lukijan kuin tämän blogin kirjoittajien on hyvä seurata Mathworks-sivuston laadukkaita blogeja, aivan erityisesti Matlab:n isän, Cleve Molerin kirjoituksia:

                 Central blogs, Mathworks