Linkkejä

Todennäköisyysteoria

Stokastiikan perusteet

Stokastiset mallit ja prosessit

Stokastiikan käsikirjoja

Stokastiikka ja reaalimaailma