Luennot

Luentojen viikkoaikataulu päivitetään tänne kurssin kuluessa.
Samoin päivittyvät myös kurssin luentomuistiinpanot.


  Viikko 1: Sattuma ja todennäköisyys

 1. Ma 28.10.
  • Stokastiikan merkitys tieteessä ja yhteiskunnassa
  • Otoksen ja tapahtuman todennäköisyys
  • Tn-funktio ja tn-mitta
 2. Ti 29.10.

 3. Viikko 2: Stokastinen riippuvuus ja riippumattomuus

 4. Ma 4.11.
  • Tulojoukon tn-funktion reunajakaumat
  • Satunnaisvektorin komponenttien jakaumat
  • Satunnaismuuttujan muunnoksen jakauma
 5. Ti 5.11.
  • Satunnaismuuttujien riippumattomuus
  • Riippumattomien satunnaismuuttujien olemassaolo
  • Ehdollinen todennäköisyys
  • Riippumattomuuden säilyminen

 6. Viikko 3: Odotusarvo ja stokastinen simulointi

 7. Ma 11.11.
  • Odotusarvon laskeminen jakaumasta
  • Odotusarvon lineaarisuus ja monotonisuus
  • Pietarin paradoksi
 8. Ti 12.11.

  Viikko 4: Suurten lukujen laki ja uhkapelit

 9. Ma 18.11.
  • Satunnaisuuden kvantifiointi, varianssi
  • Markovin ja Chebyshevin epäyhtälöt
  • Suurten lukujen laki
 10. Ti 19.11.
  • Monte Carlo -simulointi
  • Kasinon tuotto ja riski
  • Pelurin vararikko


  Viikko 5: Stokastiset populaatiomallit ja generoivat funktiot

 11. Ma 25.11.
  • Todennäköisyydet generoiva funktio
  • Jakauman, odotusarvon ja varianssin laskeminen tngf:n avulla
  • Riippumattoman summan tngf
 12. Ti 26.11.
  • Satunnaissumma
  • Haarautumisprosessin tngf ja trendi


 13. Viikko 6: Satunnaisverkot

 14. Ma 2.12.
  • Haarautumisprosessin sukupuuton tn
  • Varma sukupuutto
 15. Ti 3.12.
  • Verkon naapuruusmatriisi
  • Satunnaisverkon jakauma
  • Erdősin–Rényin satunnaisverkko


 16. Viikko 7: Pienten lukujen laki

 17. Ma 9.12.
  • Pienten lukujen laki
  • Suppeneminen jakaumaltaan
  • Poisson-jakauma
 18. Ti 10.12.
  • Kertausharjoitus: Omat kysymykset mukaan