Linkkejä

Todennäköisyyden peruskäsitteet

Stokastiset mallit ja prosessit

Todennäköisyysteoria

Stokastiikan käsikirjoja

Stokastiikka ja reaalimaailma

R-ohjelmointi

Laskennan teoria