Luennot

Luentojen aikataulu ja sisältö päivitetään tälle sivulle kurssin kuluessa.

 1. Ma 10.9.
 2. Ti 11.9.
  • Syntymäpäiväparadoksi. Satunnaisotanta palauttaen. Numeerista kombinatoriikkaa. (Tuominen, L1.5–1.6)
  • Ehdollinen todennäköisyys. Riippumattomat ja riippuvat tapahtumat. (Tuominen, L1.7–1.8)
 3. Ma 17.9.
  • Diskreettien satunnaismuuttujien jakaumat, tn-funktiot ja riippumattomuus.
   Indikaattorisatunnaismuuttuja. Bernoulli-jakauma, binomijakauma. (Meester, L2.1–2.2, Tuominen L2.1, L2.5–2.6)
 4. Ti 18.9.
  • Erdősin–Rényin satunnaisverkko G(n,p): Solmun asteluvun jakauma ja odotusarvo.
   (Wikipedia)
  • Diskreetin satunnaismuuttujan odotusarvo. Odotusarvon lineaarisuus. (Meester L2.3)
 5. Ma 24.9. Tietokoneharjoitus 1 @ MaD355
  • Satunnaiskulun otospolun simuloiminen ja piirtäminen.
  • Odotusarvon ja todennäköisyyksien laskeminen Monte Carlo -menetelmällä.
 6. Ti 25.9.
  • Diskreetti satunnaisvektori ja sen jakauma. Satunnaisvektorin komponenttien riippumattomuus. Riippumattomien satunnaismuuttujien tulo. (Meester L2.4)
  • Geometrinen jakauma. (Meester E2.1.9)
 7. Ma 1.10.
  • Pienten lukujen laki: Poisson-jakauma binomijakauman raja-arvona. (Meester E1.5.11)
  • Diskreetin satunnaismuuttujan varianssi. (Meester L2.3)
  • Harvinaisten tapahtumien todennäköisyyksien arviointi Chebyshevin epäyhtälön avulla. (Meester L2.3)
  • Www-palvelimen kapasiteettianalyysi. (Luentomuistiinpanot)
 8. Ti 2.10.
  • Suurten lukujen laki ja satunnaiskulku. (Meester L4.1)
  • Kasinon keskituotto ja pelurin vararikko. (Luentomuistiinpanot)
 9. Ma 8.10.
  • Todennäköisyydet generoiva funktio. Potenssisarjan suppenemissäde. Pistetodennäköisyysfunktion, odotusarvon ja varianssin laskeminen todennäköisyydet generoivan funktion avulla. (Meester L2.6)
  • Riippumattomien satunnaismuuttujien summa. Satunnaissumma. (Meester Lemma 6.5.1)
 10. Ti 9.10.
  • Stokastiset populaatiomallit: Galtonin–Watsonin haarautumisprosessi (Wikipedia)
  • Haarautumisprosessin jakauman tngf, odotusarvo ja varianssi ajan funktiona. (Meester L6.5)
  • Haarautumisprosessin sukupuuton todennäköisyys. (Meester L6.5)
 11. Ma 15.10. Tietokoneharjoitus 2 @ MaD355
  • Sosiaalisen verkon mallintaminen
  • Epidemian otospolun simuloiminen
  • Kriittisen tartuntatodennäköisyyden numeerinen estimointi
 12. Ti 16.10.
  • Kertausta aiemmilta viikoilta.
  • Stokastiikka tieteenalana ja stokastiikka työelämässä.