Luennot

Luentojen aikataulu ja sisältö päivitetään tänne kurssin kuluessa. JP viittaa Jacodin ja Protterin kurssikirjaan.

Huom: To 14.2. ei ole luentoa. Sen tilalla pidetään ti 5.3. kertausluento kurssin asioista.

 1. Ti 8.1.
  • Johdanto: Lucia de Berkin tapaus.
   (Richard D Gill: Lying Statistics Damn Nurse Lucia de B.)
  • Otosavaruus ja tapahtuma-avaruus.
   (JP Sec 1)
  • Joukkojen komplementit, yhdisteet ja leikkaukset, de Morganin lait.
   (JP Sec 2; Ex 2.2)
  • Joukkokokoelman virittämä sigma-algebra.
   (JP Sec 2)
 2. To 10.1.
  • Tn-mitta, numeroituva additiivisuus, tn-mitan jatkuvuus.
   (JP Sec 2)
  • Ehdollinen tn, tapahtumien riippumattomuus, ehdollinen tn-mitta.
   (JP Sec 3)
 3. Ti 15.1.
  • Ositusyhtälö ja Bayesin kaava.
   (JP Sec 3)
  • Numeroituvan otosavaruuden tn-mitta. Otanta palauttaen ja binomijakauma.
   (JP Sec 4)
  • Numeroituvan otosavaruuden satunnaismuuttuja. Satunnaismuuttujan jakauma(mitta).
   (JP Sec 5)
 4. To 17.1.
  • Numeroituvan otosavaruuden satunnaismuuttujan odotusarvo ja varianssi.
   (JP Sec 5)
 5. Ti 22.1.
  • Yleisen tn-mitan rakentaminen. Avoimen yksikkövälin Borelin sigma-algebra.
   (JP Sec 2, Sec 6)
  • Carathéodoryn laajennuslause (ilman todistusta).
   (JP Sec 6)
 6. To 24.1.
  • Reaaliakselin Borelin sigma-algebra.
   (JP Sec 2, Sec 7)
  • Reaaliakselin tn-mitta ja sen kertymäfunktio.
   (JP Sec 7; Williams Ch 1)
 7. Ti 29.1.
  • Yleinen satunnaismuuttuja. Mitallisuuden säilyminen peruslaskutoimituksissa.
   (JP Sec 8)
 8. To 31.1.
  • Yksinkertaisen satunnaismuuttujan odotusarvo: lineaarisuus ja monotonisuus.
   (JP Sec 9)
  • Positiivisen satunnaismuuttujan arvioiminen ja odotusarvo.
   (JP Sec 9)
  • Pietarin paradoksi.
   (Wikipedia: St. Petersburg Paradox.)
 9. Ti 5.2.
  • Integroituvan satunnaismuuttujan odotusarvo: lineaarisuus ja monotonisuus.
   (JP Sec 9)
  • Melkein varma yhtäsuuruus.
   (JP Sec 9)
  • Odotusarvon jatkuvuus: monotoninen ja alisteinen suppeneminen.
   (JP Sec 9)
 10. To 7.2.
  • Odotusarvon laskeminen jakauman avulla.
   (JP Sec 9)
  • Odotusarvon laskeminen kertymäfunktion tiheysfunktion avulla.
   (JP Sec 11)
 11. Ti 12.2.
  • Kahden sigma-algebroiden ja kahden satunnaismuuttujan riippumattomuus.
   (JP Sec 10)
  • Riippumattomien satunnaismuuttujien tulon odotusarvo.
   (JP Sec 10)

 12. Huom. To 14.2. ei luentoa.


 13. Ti 19.2.
  • Satunnaismuuttujien kokoelmien riippumattomuus.
   (JP Sec 10)
  • Sigma-algebrojen tulo. Moniulotteiset Borelin joukot.
   (JP Sec 10,12)
 14. To 21.2.
  • Tulomitta ja Fubinin lause.
   (JP Sec 10)
 15. Ti 26.2.
  • Lebesguen mitta reaaliakselilla.
   (JP Sec 11)
  • Satunnaismuuttujan tn-tiheysfunktio.
   (JP Sec 11)
 16. To 28.2.
  • Annettua jakaumaa vastaavan tn-avaruuden rakentaminen.
   (JP Sec 10)
  • Lebesguen mitta n-ulotteisessa avaruudessa.
   (JP Sec 12)
  • Satunnaisvektorin tn-tiheysfunktio.
   (JP Sec 12)
 17. Ti 5.3.
  • Kertausharjoitus. Omat kysymykset mukaan.