Kurssin tiedot

Luennot: ti ja to 12:15–14:00 MaD380 (8.1.2013 – 28.2.2013)

Harjoitukset: ti 10:15–12:00 MaD380 (15.1.2013 – 5.3.2013)

Opettajat: Lasse Leskelä ja Mikko Kuronen

Kurssin tiedot Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=134915

Sisältö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja:

Oppimateriaalit

Kurssin sisältö vastaa suurin piirtein lukuja 1–12 kirjasta
Jean Jacod & Philip Protter.
Probability Essentials (Errata).
Springer 2005.
tai lukuja 1–8 kirjasta
David Williams.
Probability with Martingales.
Cambridge University Press 1991.

Luentomonisteet ja mallivastaukset

Kurssilla ei jaeta erillisiä luentomonisteita, paitsi mahdollisesti joihinkin valikoituihin aiheesiin, mitä ei ole käsitelty yllämainituissa oppikirjoissa. Osallistujia kannustetaan jakamaan luentomuistiinpanoja keskenään. Sama pätee mallivastauksiin. Koska mallivastauksia kotitehtäviin ei systemaattisesti jaeta, kannattaa harjoitustehtävien ratkaisuja vertailla toisten osallistujien kanssa.

Opetuskieli

Kurssin opetuskieli on lähtökohtaisesti suomi. Kurssi voidaan opettaa myös englanniksi, mikäli riittävän suuri enemmistö osallistujista niin haluaa.

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssi suoritetaan läpäisemällä kirjallinen loppukoe. Kurssista pääsee läpi mikäli loppukokeessa saa vähintään 12 pistettä (max 24). Tällöin kurssin arvosana lasketaan kaavasta

 g = min(floor(max(x+b-9,0)/3),5)
missä x on loppukokeen pistemäärä (max 24), ja missä laskuharjoitusbonus
 b = min(floor(k/8),4)
saadaan suoritettujen harjoitustehtävien yhteispistemäärästä k (max 40). Näin siis kahdeksan suoritettua harjoitustehtävää tuottaa yhden hyvityspisteen aina neljään hyvityspisteeseen asti.

Laskuharjoitukset eivät ole pakollisia, mutta niiden tekemistä suositellaan lämpimästi. Harjoitustehtävän voi merkitä suoritetuksi, mikäli omasta mielestään ymmärtää tehtävän niin hyvin, että on valmis esittelemään sen muille — ratkaisun ei tarvitse olla oikein. Laskuharjoitusten ratkaisemista yhteistyössä muiden osallistujien kanssa suositellaan.

Työmäärä toteutustavoittain

Valtaosa kurssin työmäärästä muodostuu itsenäisestä opiskelusta (harjoitustehtävien ratkaiseminen, omatoiminen asioiden selvittäminen, jne.). Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävän viikottaisen aikamäärän varaamista itsenäiseen opiskeluun.

Luennoille osallistuminen     (8 x 4 h) 32 h
Laskuharjoituksiin osallistuminen (8 x 2 h) 16 h
Laskuharjoitusten ratkaiseminen  (8 x 6 h) 48 h
Viikottainen itsenäinen opiskelu (8 x 3 h) 24 h
Tenttiin valmistautuminen          11 h
Tenttiin osallistuminen           4 h
------------------------------------------------
Yht                    135 h
1 op vastaa 27 h kokonaistyöskentelyä -> 5 op on 135 h työtä.

Esitiedot

Esitietoina osallistujien oletetaan tuntevan analyysin perusteet tasolla MATA111 Analyysi 1 ja MATA112 Analyysi 2. Hyödyllisiksi mutta ei välttämättömiksi lisätiedoiksi luetaan todennäköisyyslaskennan alkeet esim. tasolla TILA120 Todennäköisyyslaskenta A ja TILA120 Todennäköisyyslaskenta B.