Stokastiset prosessit

Tiivistelmä

Tämä luentomoniste sisältää materiaalia Aalto-yliopistossa syksyllä 2015 järjestetylle kurssille MS-C2111 Stokastiset prosessit. Korjausehdotuksia luentomonisteeseen ovat toimittaneet Akseli Mäkinen, Hoa Ngo ja Jarno Ruokokoski; heille kiitos tekstin selkeyttämisestä. Luentomonistetta saatetaan päivittää tulevaisuudessa, joten korjaukset ja muut parannusehdotukset ovat lämpimästi tervetulleita.