Stokastiikan perusteet

Tiivistelmä

Tämä luentomoniste sisältää muistiinpanoja asioista, joita käsiteltiin Jyväskylän yliopiston kurssilla MATA280 Stokastiikan perusteet syksyllä 2013.