Kurssiesite

Luennot
   Luennot
   Kirjallisuus

Harjoitustehtävät
   Tehtävät
   ratkaisuja

Projektityöt
   Ohjeita

Suorittaminen


WWW-löytöjä
   swarthmore library
    Diff. yht/dyn syst
   
   
   
   
   

Viimeksi päivitetty 22.5.2000

Teknillinen korkeakoulu
Matematiikan laitos

Mat-1.414 Matematiikan peruskurssi V2 kevät 2000

6 ov 78+78 (6+6)
Sisältö:
Kurssin sisältö ja tavoitteet
Ajankohtaista
Opetus (ajat ja paikka) sekä opettajat
Kirjallisuus, ohjelmistot ( Matlab ja Maple)
Luennot
Harjoitustehtävät ja projektityöt
Kokeet
Kurssin suorittaminen
Matlab-koodit sekä Maple-koodit

  Kyseessä on pakollinen kurssi informaatioverkostojen koulutusohjelmalle. ... Kurssin luonnetta selvitellään tarkemmin kurssikuvaussivulla

- Ajankohtaista

Tähän sijoitetaan tiedotteita. Laajempaa keskustelua käydään uutisryhmissä opinnot.iv   ja   opinnot.mat.v2
Mallilukujärjestys (Haettu uutisryhmästä opinnot.iv .)    Viikolla 8 (22 - 24.2.) pidetään hiihtolomaa.

Kaikki vanhatkin tiedotteet

Alkuun

- Opetus ja opettajat

 • Luentoja 6 h ja harjoituksia 6 h viikossa koko kevätlukukauden ajan.
 • Luennot ovat ti, ke ja to 8-10 salissa Y338c
 • Harjoitukset ovat ti, ke ja to 10-12 samassa salissa Y338c
Opettajat: Heikki Apiola , email:heikki.apiola@hut.fi     ja    Laura Astola email:laura.astola@hut.fi
Vastaanotto: Heikin to 13 - 14, U328 (sovittaessa muulloinkin)

Alkuun


- Sisältö ja tavoitteet

Lyhyt sisällön kuvaus (opetusohjelman mukainen)

Sisältö: Yhden muuttujan funktioiden integraalilaskennan täydennystä, numeerisia menetelmiä, summia ja sarjoja, usean muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa, optimointia ja approksimointia, tavallisia differentiaaliyhtälöitä, matemaattisten ohjelmistojen, erityisesti Maplen ja Matlabin käyttöä, matematiikan esittämistä verkossa.

Esitiedot: Mat-1.411 tai vastaava.

Tarkemmin tällä kurssikuvaussivulla

Alkuun


- Kirjallisuus, ohjelmistot V2 v. 2000

Oppikirjapolitiikaksemme olemme päättäneet ottaa kokeiltavaksi seuraavanlaisen ajatuksen. Sensijaan, että valitsisimme kompromissikirjaksi 1200-sivuisen "Advanced Engineering Mathematics"-otsikoidun, otammekin kunkin osa-alueen "helmen", jolla pyrimme entisestään jalostamaan sitä elinikäistä kiintymystä matematiikkaan, jonka Harri Hakula on C1-kurssilla herättänyt.

Pyrimme järjestamään kunkin osa-alueen 1,2,3 kirjoja lainattavaksi kurssia varten useita kappaleita.

Pääoppikirjat

 1. [Ad] Adams: Calculus a complete course, Addison Wesley 4. painos 1999, ISBN 0-201-39607-6 (vanhempikin painos käy hyvin).
 2. [BurF] Burden-Faires: Numerical Analysis, PWS 5. painos 1993 (vanhempikin painos käy hyvin).
 3. [LAODE] Golubitzky-Dellnitz: Linear Algebra and Differential Equations, Brooks/Cole 1999

Vaihtoehtoisia tai täydentäviä kirjoja

 1. Calculus (usmfkt. diff/int.)
  • [Gros] Grossmann: Multivariate Calculus ...
  • [Ant] Anton: Calculus
  • [SKKr] Kivelä: Reaalimuuttujujan analyysi (vain pieneltä osin)
  • [] Etc....
 2. Numeeriset menetelmät, tieteellinen laskenta, mallinnus
  • [NR] Numerical Recipes The Art of Scientific Computing
  • [K-M-N] Kahaner-Moler-Nash: Numerical Methods and Software
  • [CSCnk] Numeeriset menetelmät käytännössä. Juha Haataja, Jussi Heikonen, Yrjö Leino, Jussi Rahola, Juha Ruokolainen ja Ville Savolainen, 1999. 381 sivua. 162 mk. ISBN 952-9821-57-3.
  • [AtkElem] Atkinson: Elementary Numerical Analysis
  • [CK] Cheney-Kincaid: Num. Anal.
  • Ym...
  • Differentiaaliyhtälöt, dynaamiset systeemit
  • [BdiP] Boyce-DiPrima: Elementary Differential Equations, Wiley
  • [HubW] Hubbard-West: Diff. equ - A Dynamical Systems Approach
  • [NSff]Nagle-Saff: Diff equ....

Ohjelmistokirjoja ja www-oppaita

 1. Kirjoja
  • [Isr] Israel: Calculus the Maple way, Addison Wesley 1996 , liittyy kirjaan [Ad]
   Robert Israelin kotisivu
  • [PES] Pärt-Enander, Sjöberg: The Matlab 5 Handbook. Addison Wesley 1999
  • [BirB] Biran-Breiner: Matlab 5 for Engineers, Addison Wesley 2nd printing 1999
  • [Handb] Redfern-Campbell:The Matlab 5 Handbook, Springer 1997
  • [Cooetal] Coombes-Lipsman-Osborn-Stuck: Diff. Eq. with Maple, liittyy kirjaan [BdiP]
  • [Kof] Kofler: Maple An Introduction and Reference, AW 1997
  • [And] Andersson: Applied Mathematics with Maple, 1997
  • [HAM] Apiola: Symbolista ja numeerista matematiikkaa Maple-ohjelmalla, Otatieto, 1998
  • [SKKml] Kivelä: Matlab-opas, Otatieto
 2. www-oppaita

Alkuun


- Suorittaminen ja korvaaminen

Tässä tapahtuu pientä hienosäätöä, ajantasalla olevaa tekstiä ylläpidetään V3-sivulla
 • Harjoitusaktiviteetin osuus arvosanasta on n.40 % ja välikokeiden/tentin n. 60 %.
 • Osallistumalla pelkästään välikokeisiin/tenttiin, voi yltää korkeintaan arvosanaan 1.
 • Arvosanaa voi kohentaa lisätehtävillä, jotka on haettava viimeistään kahden viikon kuluessa tulosten julkistamisesta.
 • Harjoituspisteet pysyvät voimassa vuoden ajan.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kurssin suorittaminen tuskin onnistuu ilman harjoitustyötä. Jos onnistuukin, niin tuskin ao. oppilas silloin tyytyy arvosanaan 1.
Oppilas, joka suorittaa harjoitustyön jälkikäteen, joutuu tekemään koko paketin, jossa on riittävästi katettu kaikki kurssin aihepiirit. Luonnollisesti tämä edellyttää myös huomattavaa omatoimisuutta, yksilökohtaiseen neuvontaan ei tietenkään ole resursseja.

Korvaamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita

 • Koulutusohjelman vaihtajien kohdalla hyväksytään mikä tahansa 2 tai 3- peruskurssi vastaamaan V2:ta tai V3:a, mikäli nämä on suoritettu ennen vaihtamista.
 • L-kurssit hyväksytään ilman muuta (edellyttää laajaan matikkaan "kutsua").
 • Muissa tapauksissa korvaaminen ei ole mahdollista.
Alkuun

-

AlkuunSivusta vastaa: Heikki Apiola  Heikin koti