Matlab-tehtäviä 1

Ratkaisuja täällä.
1.
Määrittele vektorit
 x = [1 2 3 4 5]
 y = [0 2 4 6]
 z = [-4 -2 0 2 4 ]

Kokeile seuraavia laskutoimituksia edellä määriteltyihin muuttujiin.

  x.*z , x'*z , x*z' x*z % miksi virhe ?
  sqrt(x*x'), norm(x)   % Miksi sama tulos?
  x.^2 , x^2
2.
Määrittele seuraavat matriisit:
    3      0
  u = 4    v = 2
    5      4
    6      6
    1 2 3    1 2 3 4    3 4 5 6
  c = 1 3 6  a = 5 6 7 8  b = 2 1 0 -1
    1 4 9    9 10 11 12    5 4 2 0
                    1 2 1 1
Kokeile
  a*c  c*a  c^2  c.^2  a^2  a.^2
3.
Tutustu helpin avulla funktioihin: eye, ones, zeros, diag ja size. Olkoon Yn×k sellainen matriisi jonka kaikki alkiot ovat ykkösiä ja jonka koko on n×k. Vastaavasti olkoon Nn×k nollamatriisi ja In×n yksikkömatriisi. Muodosta seuraavat matriisit
/\
|In×n Yn×k|
| |
|Nk×n Ik×k|
\/
 
/\
|Nnxn Inxn|
| |
|-Inxn Nnxn|
\/
kun n=4 ja k=3.
3.5
 1. Miten kääntäisit vektorin v alkiot vastakkaiseen järjestykseen kaksoispisteen (:) avulla?
 2. Entä matriisin A sarakkeet, vastaavasti rivit?
  (Näihin on myös valmiit funktiot: fliplr ja flipud, "LeftRight, UpDown")
 3. Miten limität ("merge") kaksi samanpituista vektoria u ja v ?
  Vihje: Liitä vektorit allekkain ja jonouta näin saatu matriisi sarakkeittain. Nokkelaa!
4.
Taikaneliön saa komennolla magic(n) . Muodosta (pienehköllä n) matriisin M=magic(n) rivisummat, sarakesummat, lävistäjäsumma ja sivulävistäjäsumma.
Laske taikaneliösi ominaisarvot ja -vektorit (eig). Miten voisit suoraan päätellä suurimman ominaisarvon ja vastaavan ominaisvektorin?

Taikaneliöillä on mielenkiintoinen historia. Ne tunnettiin Kiinassa 2000 vuotta e.a.a. Kts. Molerin kirjan introsta s. 18 alk. Myös Matlab:n dokumentaatiosta.

5.
Piirrä yksikköympyrä käyttäen parametriesitystä x=cos(t), y=sin(t), t välillä [0,2pi]. Siis tähän tapaan:
» t=linspace(0,2*pi);x=cos(t);y=sin(t);plot(x,y)
» axis equal;axis square

Miten piirtäisit säännöllisen 10-kulmion?

6. Taikaneliöjatkot
Aloita tähän tapaan:
A=magic(5)
A=A*ans
  % Jatka nuolinäppäiniteroinita.
Mitä havaitset? (Voitaisiin laskea myös suoraan matriisin potensseja: A^k, mutta peräkkäin kertominen kertoo enemmän (!))
Suorita eig ja inv-funktioiden avulla A:n diagonalisointi:
       A = VDV-1
Selitä ilmiö tämän avulla. Laske ensin Dk. (Voit tehdä sen korottamalla diagonaalivektorin potenssiin k, tee mieluummin tällä, laskutoimituksia säästävällä tavalla, samalla saat harjoitusta diag-komennon käytöstä.)
Kerro sitten DkV-1. Eiköhän nyt ala valjeta!
Huom! Tätä käytöstä varten ei tarvita taikaa kokonaisuudessaan, rivisummien samuus riittää. (Muistele Markovin matriiseihin liittyviä tehtäviä 3-peruskursseilla, jos tämä on ensi tutustuminen, muistele tätä sitten perästäpäin.)
Tehtävät 2