fzero_johdantoesim.m

 close all
 f=@(x) 9*sin(x)-x
 fplot(f,[0 10]); grid on
 title('valitse hiirellä piste nollakohdan läheltä')
 [x0,y] = ginput(1);
 hold on
 plot(x0,0,'o');
 x00=fzero(f,x0);
 plot(x00,f(x00),'*');shg
 gtext('Alkuarvaus')
 gtext('Nollakohta')
 gtext('fzero:lla laskettuna')
f = 
  @(x)9*sin(x)-x