Contents

% lyhyt/euleresim1.m
% Eulerin menetelma: alkuarvoteht: y'=t+y, y(0)=1
% "Nuolinappainversio", havainnollistus
% Lineaarinen epahomogeeninen, tarkka ratkaisu:
%       y(t)=2exp(t) - t -1


clear; close all
% y'=t+y, y(0)=1, ratk. valilla [0,1.2]

f=@(t,y)t+y

YL=[]  % Talletetaan lasketut arvot valin loppupisteessa
n=3;
[T,Y]=eulerS(f,[0 4],1,n); [T Y],plot(T,Y,T,Y,'.r');shg;YL=[YL Y(end)]
grid on; hold on
f = 
  @(t,y)t+y
YL =
   []
ans =
     0  1.0000
  1.3333  2.3333
  2.6667  7.2222
  4.0000  20.4074
YL =
  20.4074

Suorita tata rivia nuolinappainiteroiden komentoikkunassa tai

mieluumminkin CTR-ENTER Matlab-editorissa:

n=2*n,[T,Y]=eulerS(f,[0 4],1,n); [T Y];plot(T,Y,T,Y,'.r');shg;YL=[YL Y(end)]
n =
   6
YL =
  20.4074  37.8669

Iteroinnin jalkeen:

ytarkka=@(t) 2*exp(t)-t-1;

t=linspace(0,4);
plot(t,ytarkka(t),'k','LineWidth',3);shg

%fplot(ytarkka,[0 4],'--rs','LineWidth',2) %plot-optiot
                    %ei kaikki toimi fplot:lla

format compact
['Loppupiste Tarkka ratk. Euler-approksimaatio']
[T(end) ytarkka(T(end)) YL(end)]

virheetloppupisteesa=ytarkka(T(end))-YL
ans =
Loppupiste Tarkka ratk. Euler-approksimaatio
ans =
  4.0000 104.1963  37.8669
virheetloppupisteesa =
  83.7889  66.3294