Sinter MATLAB opas, PNS
http://math.aalto.fi/~apiola/matlab/opas/lyhyt/PNS.html
Päivitetty 05.02.2019 HA


[
Edellinen] [Seuraava] [Sisällys]

Pienimmän neliösumman sovitus

Lineaarinen yhtälöryhmä

Tässä ote lineaarialgebra-osan alusta:
Takakeno-operaattori, eli vasemmanpuoleinen matriisijako (mldivide, "matrix left divide") suorittaa yhtälöryhmän ratkaisun tapauksessa, jossa tehtävällä on yksikäsitteinen ratkaisu. Tällöin matriisin A on käytännössä oltava neliömatriisi, jonka determinantti ei ole 0.
Takakeno toimii neliömatriisin lisäksi "pystymatriisille" eli ylimääräytyvän yhtälösysteemin tapauksessa (enemmän yhtälöitä kuin tuntemattomia). Tällöin x = A \ b määrittää vektorin x, joka ratkaisee yhtälön A x = b "pienimmän neliösumman (PNS, LSQ) mielessä.

Luentomateriaalia aiheesta englanniksi:

Lectures on Curve Fitting


[Edellinen] [Seuraava] [Alkusivu]