MattieO - Matematiikkaa tietokoneella, opasmateriaalia

Scilab

Scilab on GNU-lisenssin alla julkaistu ilmainen numeerisen laskennan ohjelmisto. Se on syntaksiltaan ja toiminnaltaan suurelta osin yhteensopiva MATLABin kanssa, sitä voidaan Octaven tavoin pitää ilmaisena, toki riisuttuna Matlabina.

Scilabin kehitystyö tapahtuu Ranskassa INRIA-nimisessä tunnetussa tutkimuslaitoksessa.

Scilab toimii kaikkien tavallisten käyttöjärjestelmien (Win, Unix, Mac OS X) alaisuudessa.

Ohjelma on saatavilla useiden Linux-jakeluiden pakettina. Tällöin se kannattaa asentaa käyttöjärjestelmän paketinhallinnan kautta.

Ote Wikipedian artikkelista:
(Kuvailu sopii hyvin myös äiti-Matlabiin)

”Scilab is an open source, cross-platform numerical computational package and a high-level, numerically oriented programming language. It can be used for signal processing, statistical analysis, image enhancement, fluid dynamics simulations, numerical optimization, and modeling, simulation of explicit and implicit dynamical systems and (if the corresponding toolbox is installed) symbolic manipulations. MATLAB code, which is similar in syntax, can be converted to Scilab. Scilab is one of several open source alternatives to MATLAB.”

VIITTEITÄ

Scilab-etusivu

Scilab-oppaita, tutoriaaleja, materiaalia

Scilab Wikipediassa(engl.)

Facebook: Scilab software

Periaatteessa kaikki Matlab-sivumme viitteet sopivat (soveltuvin osin) myös Scilabiin.