Kurssin tiedot


Laajuus: 1 op

Luennot: Ti 12.3. ja to 14.3. klo 16–18 @ MaD302

Tietokoneharjoitukset (Ilmoittaudu ryhmiin Korpissa)
Ryhmä 1: ke 16:15–18:00 MaD353 (20.3.2013 – 17.4.2013). (Huom. ke 10.4. --> ma 8.4.)
Ryhmä 2: to 12:15–14:00 MaD353 (21.3.2013 – 18.4.2013).

Opettaja: Lasse Leskelä

Kurssin tiedot Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=136358


Sisältö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja:

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaalina käytetään opetusmonistetta:
Matti Vihola.
Laskennallinen lineaarinen algebra ja geometria.
Jyväskylän yliopisto 2011.

Opetuskieli

Kurssin opetuskieli on lähtökohtaisesti suomi. Jos haluat suorittaa kurssin itsenäisesti englanniksi, ota yhteyttä opettajaan.

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssi suoritetaan osallistumalla vähintään kolmeen neljästä pakollisesta tietokoneharjoituksesta ja suorittamalla kurssin harjoitustyö vähintään arvosanalla 1/5. Harjoitustyö on palautettava viimeistään pe 26.4.2013 klo 16:00. Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Työmäärä

Valtaosa kurssin työmäärästä muodostuu harjoitustyöstä, jonka tekeminen edellyttää itsenäistä ohjelmointia, omatoimista asioiden selvittämistä ja työraportin kirjoittamista. Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävän aikamäärän varaamista huhtikuun aikana harjoitustyön tekemiseen.

Luennot        (2 x 2 h)  4 h
Tietokoneharjoitukset (4 x 2 h)  8 h
Harjoitustyö           15 h
-----------------------------------------------
Yht               27 h

Esitiedot

Lineaarialgebran aineopinnot tasolla MATA122 Lineaarinen algebra ja geometria 2.