[Edellinen] [Seuraava] [Sisällys]

Kompleksiluvut

Imaginaariyksikkö i ja j
>> help i
 I Imaginary unit.
  As the basic imaginary unit SQRT(-1), i and j are used to enter
  complex numbers. For example, the expressions 3+2i, 3+2*i, 3+2j,
  3+2*j and 3+2*sqrt(-1) all have the same value.
 
  Since both i and j are functions, they can be overridden and used
  as a variable. This permits you to use i or j as an index in FOR
  loops, etc.
 
  See also j.
Muuttujat i ja j edustavat imaginaariyksikköä. Ne eivät kuitenkaan ole varattuja nimiä. (Itse asiassa ne ovat funktioita, mutta niitä käytetään muuttujan tavoin.)
>> i
ans =
    0 + 1.0000i
>> i=10    % Annetaan i:lle arvo 10.
i =
  10
>> clear i  % i palautuu oletusarvoonsa.
>> i
ans =
    0 + 1.0000i
Huom: Kompleksilukujen esityksessä voidaan käyttää muotoa 3+4i vain literaalisten vakioiden tapauksessa. Muodot a+ib, a+bi, i4 eivät ole mahdollisia, vaikka muuttujilla a ja b olisi arvot, koska ib, bi, i4 ovat sallittuja muuttujan nimiä.

Vieno suositus: Käytä aina kertomerkkiä: a+i*b, 2+4*i

Kompleksilukujen perusfunktiot reaaliosasta liittolukuun

>> z=3+4*i
z =
  3.0000 + 4.0000i
>> [real(z) imag(z) abs(z) angle(z) sign(z) conj(z)].'
ans =
  3.0000       % reaaliosa
  4.0000       % im-osa
  5.0000       % itseisrvo (moduuli)
  0.9273       % vaihekulma (argumentti)
  0.5547 + 0.8321i  % sign: z/abs(z)
  3.0000 - 4.0000i  % liittoluku (konjugaatti)
Vitsi: Yllä muodostettiin näyttöasun takia vaakavektorin transpoosi. Huomaa (.') . Pelkkä (') muodostaa konjugoidun transpoosin, joka konjugoisi (conj(z)):n takaisin. (Tätä käytöstä ei ole tähän mennessä nähty, kun on käsitelty vain reaalisia matriiseja.)

Esimerkki-istunto kompleksiluvuilla operoinnista, piirtämisestä, potensseista, ym.
Tässä m-tiedosto, jonka FILE->Publish valinnalla doku generoitui.

Tehtävä

 1. Laske exp(i*pi) , kenen kaava?
 2. Suorita seuraavat komennot, ja selitä!
   >> t=0:pi/50:2*pi;
   >> z=exp(i*t);
   >> plot(t,real(z),t,imag(z))
   >> figure;plot(z);axis square
  

Ykkösen juuret

hoo
Siten jaksollisuuden takia
joo
antaa ykkösen kaikki n:nnet juuret.

Tehtävä

 1. Muodosta lauseke, jolla lasket vektoriin z kaikki 1:n n:nnet juuret. (Ei mitään for-luuppeja!)
 2. Kirjoita m-tiedosto, jossa lasket 1:n n:nsiä juuria valitsemillasi n:n arvoilla (joita muuttelet). Kirjoita sopivat piirtokomennot, joilla piirrät juuret vaikka n:n arvolla 10 tms. Piirrä juuret esim. *:llä ja yhdistä myös janoilla. Muista axis square. Piirrä toiseen ikkunaan (figure) compass-kuva, jossa piirrät nuolet O:sta ao. pisteisiin. Voit myös harjoitella gtext-komentoa edellisen esimerkkimme tapaan.
 3. Kun olet ajanut tiedostosi hyvään kuntoon, mene m-tiedoston FILE-valikkoon ja valitse "publish".
 4. Ihaile saamaasi html-dokua!
 

[Edellinen] [Seuraava] [Alkusivu]