Esimerkki työskentelystä m-tiedoston kautta

(Tyotapa1.m)

Contents

Käänteismatriisilla kertominen

 A=[1.1 2.2; -3 1]
 e=ones(2,1)
 x=inv(A)*e
 format long
 x
 format short
A =
  1.1000  2.2000
  -3.0000  1.0000
e =
   1
   1
x =
  -0.1558
  0.5325
x =
 -0.155844155844156
  0.532467532467532

Yhtälöryhmän ratkaisu suoraan

A=[1.1 2.2; -3 1]
e=ones(2,1)
x=A\e
% Numeerisesti tarkempi ja tehokkaampi tapa kuin inv(A)*e
format long
x
% Pienessä tehtävässä ei eroa havaittavissa.
format short
A =
  1.1000  2.2000
  -3.0000  1.0000
e =
   1
   1
x =
  -0.1558
  0.5325
x =
 -0.155844155844156
  0.532467532467532

format-komento

Säätelee tulostustarkkuutta, ei vaikuta laskentatarkkuuteen