New Perspectives In Teaching Mathematics 24.10.2011

Maple-esittely 24.10.2011

Heikki Apiola Aalto-yliopisto
heikki.apiola@iki.fi

Tämän (24.10.2011) esityksen Maple-työarkit ja hakemisto

Maplesoft, poimintoja

Danish school project

MapleGym, Tanskan kouluille
MapleGym, Tanskan kouluille, "Vejledning til Gym pakke

Taustaa, historiaa

Tietokonealgebrasysteemejä alkoi ilmestyä 1970-luvun alkupuolella tekoaälytutkimuksen haarana, joka sittemmin irtautui tästä tutkimusalasta. Tehokkaimmaksi menetelmäksi osoittautui matematiikka itse. Esimerkiksi lausekkeiden sievennys perustuu paljolti ns. Gröbnerin kantojen käyttöön ja symbolinen integrointi ns. Richin algoritmiin. Molemmat tekniikat käyttävät vahvoja algebran työkaluja. Pohjatyö näihin tehtiin 1960-luvulla. Reduce (Anthony Hearn), Mumath -> Derive (D. Stoutmeyer), Macsyma (1967-1982, MIT), SMP (S. Wolfram). Nykyiset "markkinajohtajat": Maple (G.Gonnet-G. Geddes), Mathematica (S. Wolfram).

Aiempia yhteenvetoja

Matematiikan päivät Tampereella 2006 Kooste - Matematiikkaa tietokoneella - kokemuksia 22:n viime vuoden ajalta
Matematiikan päivät Tampereella 2006 Esitelmä - sama otsikko
Tampere2006-hakemiston tiedostot

Opetuskokeiluja

Erikoiskursseja, mallinnusta, laskennallisia menetelmiä

  1. Seminaari: Matematiikan tutkimus ja ATK Helsingin yliopisto Syksy 1983, vetäjät: Heikki Apiola ja Heikki Haario, kevät 1984, vetäjät: Heikki Apiola ja Lasse Holmström Seminaarin Portacom-puheenvuoroja
  2. Matematiikan sovellusprojektit Helsingin yliopoistossa alkaen syksyllä 1984, kurssin rakensivat Aatos Lahtinen, Paul Lindfors, opettajina Jarmo Hallikas, Heikki Apiola, Kyösti Tarvainen, Heikki Haario, Seppo Granlund ym. ym. Myöhemmin mm. Marko Laine. Johdatus-osan nykyinen (syksy 2005) kurssisivu
  3. Numeerinen ja symbolinen laskenta TKK, alkoi keväällä 1984. Ohjelmistot APL, Reduce, Macsyma. Koneet: UNIVAC, DEC 20, IBM:n lahjoittama AT-PC (80286), varustettu APL-merkki-ROM:lla, muistia 4 tai korkeintaan 8 Mb. Numsym-2005-sivu

Peruskursseja

TKK:lla aloitettiin tietotekniikkakokeilut matematiikan opetuksen yhteydessä 1980-luvun alkupuolella laajan matematiikan kursseilla Simo Kivelän toimesta. Ohjelmana oli aluksi Matlab. Vähitellen tietokoneharjoitukset ovat tulleet mukaan lähes kaikille peruskursseille. Ohjelmistoina on viime aikoina käytetty Matlabia, Mathematicaa, Maplea, Matchadia.
Myös erillinen matemaattisten ohjelmistojen massakurssi oli käynnissä jonkin aikaa 1990-luvun alussa.

Solmu-kirjoituksia

Infoverkostot

Valikoituja luento- ja seminaarityöarkkeja

Harjoitustehtäviä ja ratkaisuja

Kirjallisuutta (Numsym-kurssin materiaalista)

[HAM] Apiola: Symb ja num. lask Maple-ohjelmalla, Otatieto 588 Tämä teos ilmeisine puutteineenkin lienee hyödyllinen. Perustuu versioon 5.
[VIR] Virrankoski: http://matta.hut.fi/matta/mplopas.htm
[PIKA] Apiola-Peltola: Maple-pikaopas http://www.math.hut.fi/teaching/k3/maple-pikaopas.html
[SOL] Solmun Maple-kirjoitus http://www.math.helsinki.fi/Solmu/solmu12/apiola
[KOF] M. Kofler: Maple, an introduction and reference, Addison Wesley 1997 www.awl-he.com, erittäin hyvä Maple-yleiskirja.
[LYN] Lynch: Dynamical systems with Applications using Maple, Birkhäuser (Mat-kirjastossa) (Maple-tutoriaalit ja paljon diffyhtälökoodeja) www.maplesoft.com/apps/
[HECK] Heck: An Introductio to Maple (Springer), täydellisin ja kattavin Maple-kirja
[ISR] Israel: Calculus with Maple (pari ylim. kappaletta kirjastossa) Israel: Maple advisor database (kts. linkki luentosivulla)
[Coomb] Coombes-Hunt-Lipsman-Osborn-Stuck: Diff. Equations with Maple (ainakin 1 kirjastossa)
Kurssia varten kirjoitettuja/tettavia Maple-työarkkeja, kuten LA, ominaisarvot, lindys, fourier, numint, ...maple/ns05.mpl

Last modified: Sun Oct 23 15:25:43 FLE Daylight Time 2011