V3-palaute syksyllä 2002

Toivon erityisesti vapaamuotoisia kommentteja. Kysely on anonyymi, tottakai!.

Lähetä tämä kaavake vain kerran. Jos haluat täydentää myöhemmin, käytä pikapalautekaavaketta (ja mainitse jo vastanneesi).

Kaavakkeen voi täyttää myös pareittain (tai jopa kolmisin), kunhan mainitsette, kuinka monta jäsentä on täyttöryhmässä.

Mielipiteesi ovat arvokkaita, vaikka eivät vaikutakaan suoranaisesti tuleviin IV-sukupolviin. Kokoan yhteen niin materiaaleja kuin kokemuksiakin matematiikan opetuksen kehittämistarkoituksessa (se työ ei lopu!). Sitä kautta mielipiteillä on vaikutusta kaikkiin TKK:n opiskelijoihin, myös IV:läisiin.

-tyyppisistä vaihtoehdoista voidaan valita vain yksi
-tyyppisistä vaihtoehdoista voidaan valita monta

0. Montako jäsentä ryhmässä

1
2
3

1. Opintoviikkomäärä (6 ov, 1ov =40t) on käyttämääni työmäärään verrattuna

liian pieni
yllättävän iso
aika sopiva

2. Yleisarvosana luento-opetuksesta

(1=surkea, 5 = loistava)

1
2
3
4
5

3. Yleisarvosana laskuharjoituksista

(1=surkea, 5 = loistava)

1
2
3
4
5

4. Vaikeinta tällä kurssilla oli

ensimmäinen kolmasosa
toinen kolmasosa
viimeinen kolmasosa

Erityisen vaikeata oli mielestäni

5. Kommentteja luennoista, sisällöstä, esitystavasta,ilmapiiristä

Kiinnostavinta/hyödyllisintä/vaikeinta/ oli (...)
Hyvää/huonoa/ehdotuksia. Taulu/kalvot/tietokone, www-sivut, käsiala :-) Liian hidasta oli sejase, liian nopeaa sejase (tai vain yleisesti)

Pitäisi olla enemmän/vähemmän teoriaa/sovelluksia/esimerkkejä/....

6. Kommentteja harjoituksista

Hyvää/huonoa/ehdotuksia.
Miten koit eri tilaisuudet: Alkuviikko/loppuviikko/torstai-neuvonta
Kommentteja/ehdotuksia tehtävistä ja niiden käsittelystä ja arvostelusta.

Mitä mieltä olet Maple-työskentelystä. Saat vapaasti purkaa mieltäsi. Mielelläni en kuitenkaan kuulisi näitä lausumia: "Maplesta ei ole hyötyä, koska sitä ei tarvita kokeissa". Oma ajatukseni: Suoritus koostuu osista, joista tentti/välikoe on vain yksi. Kokeen hyöty on ennenkaikkea "dead-linessa", joka pakottaa tehokkaaseen opiskeluun jonkin asiakokonaisuuden hallitsemiseksi. Kokeessa voidaan kysyä vain hyvin rajoitettua osaamisen muotoa.
Valitettava on se koulussa iskostettu ajatustapa, että koko koulutyön tarkoitus on yo-kokeessa.
"Oikea" osaaminen on pitkäjänteistä projektiluonteista työskentelyä, jossa laskentavälineiden käyttö on välttämätöntä. Ongelmatonta ei projektiluonteisen toiminnan mukaan ottaminen peruskurssilla ole, tällä kertaa sellaista ei tapahtunut muuten kuin joidenkin oppilaiden tehdessä laajempia harjoitustehtäviä Maplella. Enpä ole löytänyt viisasten kiveä vuosien etsimisestä huolimatta.

Tietysti tärkeintä on, missä määrin a) matematiikasta ja b) Maplesta tms. on hyötyä elämässä, kas siinäpä kysymys.

Näistä saatesanoista huolimatta saat sanoa mitä vain, vaikka että ei ole hyötyä koska ..., (onhan kysely anonyymi :-) ).

7. Oppikirjat, oppimateriaali

Oliko käytössäsi kirjoja ja jos, niin mitä. Mielipiteesi kirjoista.
Mielipiteesi muusta oppimateriaalista (www-sivuilla jaettavista luentosivuista, harj. teht. opastuksista ja ratkaisuista , käsin kirjoitetuista kalvokopioista, yms.)

8 Vapaata pohdintaa kaikesta kurssia sivuavasta

Saat mieluusti kommentoida V2/V3-kokonaisuutta myös.

Lisäkommentit tällä pikapalautelomakkeella


Kiitos vastauksistasi!

Heikki Apiola
5.12.2002