http://www.math.hut.fi/teaching/v/3/02/L/L4.html
Päivitetty 23.9.2002

Luento 7

ti-ke 24-25.9.02

Linkit

Esim 2.3. TE s. 14. (Luennolla esitetty jännitysnäytelmä)
Sama mws:nä

Kannanvaihto, Lineaarikuvaukset

Kirjalyhenteet:

  TE: Timo Eirolan pruju
  KRE Kreyszig (8. painos)
  LAY: Lay Linear Algebra
  STR Strang: Linear Algebra
  LAODE: Golubitsky-Dellnitz

Näissä kirjojen kohdissa on tähän liittyvää

Lineaarikuvaus Rn -> Rm

Tämä on entuudestaan tuttua asiaa, mutta antaa olla tässä kertauksen vuoksi (kopioitu L3.html-tiedoston lopusta).

Määr.: Olkoon L:Rn -> Rm kuvaus. (Siis jokaiseen x in Rn liittyy yksikäsitteinen Lx in Rm. Kuvaus on lineaarinen , jos

Jokainen matriisi A (mxn) määrittelee lineaarikuvauksen : Rn -> Rm, kuten matriisitulon osittelulaeista heti seuraa.

Myös kääntäen:

Lause Olkoon F:Rn -> Rm. Tällöin F voidaan esittää matriisin A avulla. Matriisi saadaan latomalla kantavektoreiden kuvat sarakkeiksi matriisiin.

Tod Olkoon x in Rn. Esitetään x luonnollisen kannan avulla:

                  n
                 -----
                  \
               x =  )  x[i] e[i]
                  /
                 -----
                 i = 1
F:n lineaarisuuden nojalla:
                  n
                 -----
                  \
              F(x) =  )  x[i] F(e[i])
                  /
                 -----
                 i = 1
Mutta tämähän on sama kuin A x , kun A-matriisina on F(e[i]) - sarakevektoreista koostuva matriisi.

QED.

Yleiset lineaarikuvaukset T: U -> V

Määr TE s. 12. Aivan sama kuin edellä Rn:n tap.

Huom! Lineaarikuvaus voi olla määritelty muutenkin kuin matriisin avulla. Esimerkkejä lineaarikuvauksista funktioavaruuksissa:

Lause: (TE 2.1 s. 13 alh.) Lineaarikuvaus T:U --> V , missä dim(U)=n, dim(V)=m voidaan lausua matriisin A avulla (T=LA), kun kannat BU ja BV on kiinnitetty.
Matriisi A saadaan latomalla BU-kantavektoreiden kuvien BV-koordinaattivektorit sarakkeiksi A-matriisiin.

Esim 2.3. TE s. 14.