L13expAt.html 6.11.02

Matriisieksponenttifunktio

Viitteitä

Monisteita, kirjoja

[TE] Timo Eirola: Lineaarialgebra, luentomoniste
[EN] Eirola--Nevanlinna: Diffyhtälösysteemit, luentomoniste
[LAODE] Golubitsky--Dellniz: Linear Algebra and Differential Equations, Mat-laitoksen käsikirjasto: monta kappaletta.
[NaSa] Nagle--Saff: Systems of diff. equ.

Muita prujuja


Heikki K Apiola
Last modified: Wed Nov 6 13:59:02 EET 2002