Viimeksi päivitetty 3.5.02

Teknillinen korkeakoulu
Matematiikan laitos

Mat-1.414 V2 Kokeet 2002

Välikoe 1

www-materiaalia

Luentohakemisto
    sarjat.pdf
Harjoitushakemisto
    Ratkaisuhakemisto

Kurssikirjat ja prujut

Kompleksiluvut

KRE 12.1, 12.2, 12.6 (ei kuvausominaisuuksia)

Lukujonot ja sarjat

Sarjaoppiin riittää [LP]. [KRE]-esityksessä painotus on [LP]:tä enemmän kompleksiluvuilla. Toisaalta KRE-esitys on paljon tiiviimpi, eikä yksinään oikein riitä. Luennolla on painotettu [LP]:tä enemmän kompleksilukuja, mutta mitään tosi olennaista erilaisuutta käsittelyssämme ei tule vastaan. (kuvat ovat välin sijasta kiekkoja)

Vektorimuuttujan funktioiden diff.laskentaa


Välikoe 2

Alueeseen kuuluu

Yksityiskohtaisemmin ja kirjaviittein

Riittää toki , jos olet kerännyt talteen henkiseksi pääomaksesi kaikki luennolla ja harjoituksissa jaetut tiedon kultajyvät. Viittaan kuitenkin myös joihinkin kirjoihin.

Kirjalyhenteet:
[LP] Lahtinen-Pehkonen
[KRE] Kreyszig
[AG] Kivelä: Algebra ja geometria
[VA] Kivelä: Vektorimuuttujan analyysi (moniste, saatavana kirjakaupasta)

 1. Differentioituvuus [LP] s. 68 --
 2. Suunnattu derivaatta [LP] s. 71 --
 3. Käyrien ja pintojen tangentit/tangenttitasot, normaalit.
 4. Symmetristen matriisien ominaisarvot ja -vektorit, diagonalisointi. Valikoituja osia [KRE] luvusta 7 (tai [AG]).
 5. Neliömuodot (quadratic forms), pääakseliprobleema [KRE] CH 7 s. 388 -- tai [AG] 7.3 s. 119 --
 6. Taylorin lause 2. asteen termiin saakka + jäännöstermi.
 7. Kriittiset pisteet, ääriarvot. Huom! Osattava lukea 2. derivaattoja käyttävät ehdot ominaisarvoista.
  Myös globaalien ääriarvojen määrittämisestä hyödyntäen KRP-ehdon lisäksi jatkuvaa funktiota suljetussa ja rajoitetussa joukossa ja sitä kautta raja-arvokäytöstä. (Siihen tapaan kuin harjoituksissakin oli.)
 8. Sidotut ääriarvot [LP] ss. 84 - 85. [VA]-monisteessa hyvä esitys. Osattava sekä laskea (yhden tai useamman rajoite-ehdon tehtäviä), kuten "max/min käyrällä g(x,y)=0 tai pinnalla g(x,y,z)=0", "max/min pintojen g(x,y,z)=0, h(x,y,z)=0 leikkauskäyrällä". Osattava myös perustella Lagrangen ehto geometrisesti joko korkeuskäyrien tai suunnatun derivaatan avulla.
 9. Lineaarinen optimointi (ohjelmointi) [KRE]. Vain geometrinen perustelu tasossa, ei siis tarvitse opiskella simplex-algoritmia.
 10. SD-menetelmä [KRE], eli "steepest descent" eli gradienttimenetelmä.

Välikoe 3

Päivitetty Fri May 3 15:03:23 EEST 2002

Oppikirjat

[LP] Lahtinen-Pehkonen osa 2
[KRE] Kreyszig painos 8 (Vanhemmatkin käyvät, sivu- ja kappalenumerot ovat 8:n mukaisia.)
[VA] Kivelä: Vektorimuuttujan analyysi, moniste, joka keskeneräisyydestään huolimatta on a) varsin hyödyllinen ja b) myytävänä TKK:n kirjakaupassa. Sitä ei voida kuitenkaan katsoa "pakolliseksi" ja se on hengeltään enemmän L-matikkaan suuntautuva.
[Ad] Adams tai jokin vastaava Calculus (several variables, vector calculus ..) sisältää runsaamman esimerkki- ja tehtävävalikoiman kuin edellä mainitut. (Ei voida myöskään pitää "pakollisena")

Luentolinkit